افق روشن
www.ofros.com

دست از زندانی كردن كارگران معترض بردارید


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                      شنبه ۱٦ آذر ۱۳۹٢

در شرایطی كه كارگران و زحمتكشان جهان، و به ویژه اروپا، نسبت به تحمیل ریاضت اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و شرایط سخت بیکاری و خصوصی‌سازی، جدی‌ترین اعتراضات را نسبت به دولت‌های خود دارند، دولت ایران با دولت‌های این كشورها به توافق می‌رسد و به عقب‌نشینی‌های معنادار دست می‌زند و هم‌زمان، با تشدید فشار به طبقه‌ی كارگر و اقشار محروم در داخل، برای بریدن هر صدای اعتراضی به زور متوسل می‌شوند و با اخراج و زندان و... می‌خواهند مشكلات معیشتی مردم را در زیر تنگناهای امنیتی پنهان كنند تا صدا از هیچ گرسنه‌ای بر نیاید و هیچ كارگری بر ستمی اعتراض نكند كه بنیادش را به باد می‌دهد. این تدبیری ست كه دولت جدید تا كنون برای زحمتكشان اعمال كرده است. اخراج‌سازی‌ها و امنیتی كردن اعتراضات كارگری راه برون‌رفت مدبرانه‌ی ادعایی دولت از بحران‌های هزار توی موجود نیست.
كانون مدافعان حقوق كارگر، ضمن محكوم كردن بازداشت كارگران معترض کارخانه پلی اکریل اصفهان- جواد لطفی، عباس حقیقی، کیومرث رحیمی و احمد صابری- و دیگر فعالان كارگری، فشار به كارگران را پایمال كردن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی می‌داند و خواستار آزادی بی‌قید و شرط همه ی كارگران و فعالان كارگری زندانی از جمله رضا شهابی، بهنام ابراهیم‌زاده، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، افشین ندیمی، مهرداد صبوری، وفا قادری، پدرام نصرالهی و سایر زندانیان سیاسی است.
كانون مدافعان حقوق كارگر، همچنین ضمن حمایت از كارگران معترض کارخانه پلی اکریل اصفهان برای خواست‌های به حق‌شان، خواستار همبستگی طبقاتی كارگران برای رسیدن به حقوق حقه‌ی خود می‌باشد.
كانون مدافعان حقوق كارگر از مبارزات قهرمانانه‌ی كارگران در همه جهان و به ویژه كارگران كشورهای اروپایی حمایت كرده و خواستار همبستگی بین‌المللی برای مبارزه كارگران علیه ستم طبقاتی ست.

کانون مدافعان حقوق کارگر - آذر ٩٢