افق روشن
www.ofros.com

بیانیه در اعتراض به دستگیری و تداوم بازداشت فعالان کارگری و دانشجویی تبریز


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                 جمعه ١۴ مرداد ماه ١٣٩٠

حدود دو ماه است که تعدادی از فعالان کارگری و دانشجویی در تبریز بازداشت شده اند. شاهرخ زمانی، نیما پوریعقوب، ساسان واهبی وش،‌ محمد جراحی و سید بیوک سیدلر پنج زندانی‌ای هستند که گناهی به جز دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان و اعتراض به ستم های طبقاتی نداشته اند.
آنان در ابتدای بازداشت، بیش از یک ماه در سلول‌های انفرادی در شرایط سخت بازجویی شده اند تا به گناهان ناکرده اعتراف کنند، به طوری که شاهرخ زمانی، در اعتراض به حبس در انفرادی و شرایط سخت بازجویی، به مدت ٢٦ روز دست به اعتصاب غذا زد. اکنون بیش از دو ماه است که حتا پس از انتقال به زندان عمومی، همگی در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برند. در حالی که تا کنون هیچ گونه اتهام مشخصی به آنان وارد نشده است، مسئولان امنیتی و قضایی تلاش می کنند تا برای آنان پرونده سازی کرده و آنان را به دادگاه بفرستند.
ما خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی از جمله این زندانیان هستیم و نگهداری آنان را در شرایط سخت زندان ها، مغایر با اصول انسانی و حقوقی می‌دانیم.
کانون مدافعان حقوق کارگر بنا به منشور خود، فعالیت اجتماعی و دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان را حق همه‌ی انسان‌های آزادی خواه و حق طلب دانسته و هرگونه فعالیت در جهت ایجاد تشکل های صنفی و طبقاتی در دفاع از حقوق زحمتکشان را، حق مسلم فعالان اجتماعی می داند و این گونه دستگیری ها و آزار فعالان را محکوم می‌کند.

کانون مدافعان حقوق کارگر - ١۴ مرداد ١٣٩٠