افق روشن
www.ofros.com

به داد زندانیان کارگری برسیم


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                      شنبه ۳ اسفند ۱۳۹٢

به علت اعتراض به تعطیلی کتابخانه که تنها امکان علمی و اجتماعی زندانیان است، شاهرخ زمانی و رسول بداغی به زندان انفرادی در رجایی شهر منتقل شدند و دست به اعتصاب غذا زدند. تعداد دیگری از زندانیان سیاسی رجایی‌شهر نیز در اعتراض به این امر اعتصاب غذا کردند.
در حالی که محمد جراحی نیز چندین بار تحت عمل جراحی غده‌ی سرطانی قرار گرفته و در زندان تبریز ازهرگونه شرایط رفاهی برای معالجات خود محروم است، روز گذشته نیز با یورش به بند، وسایل زندگی و شخصی وی ( استکان، قاشق، کاسه و بشقاب و ماهی‌تابه و…) را به غارت بردند.
رضا شهابی که نیاز مبرمی به معالجات پزشکی دارد هم چنان در شرایط وخیم جسمانی در زندان به سر می‌برد. و بهنام ابراهیم زاده پس از بازگشت از بیمارستان با رفتارهای بسیار توهین آمیزی روبرو شده است …
ما بارها هشدار داده‌ایم که فشار بر زندانیان سیاسی و کارگری بر خلاف اصول انسانی و تمام موازین شناخته شده‌ی حقوق یک زندانی است. این فشارها به فعالان کارگری تغییری در عزم راسخ آنان برای پیگیری حقوق کارگران نخواهد داد و تنها رو سیاهی را برای سرکوبگران و پایمال‌کنندگان حقوق کارگران باقی می گذارد.
کانون مدافعان حقوق کارگر خواهان آزادی بی‌قید و شریط کلیه‌ی زندانیان سیاسی و کارگری است و از تمامی نهادهای کارگری، بین‌المللی و حقوق بشری می‌خواهد که نه تنها اعتراض خود را به این تضییقات جدید علیه زندانیان بیان کنند، بلکه اقدامات جدی در جهت آزادی زندانیان سیاسی و کارگری به عمل آورند.

کانون مدافعان حقوق کارگر

اسفند ١٣٩٢