افق روشن
www.ofros.com

در مورد دستگیری علیرضا ثقفی

بیانیه كانون مدافعان حقوق كارگر                                                                           یکشنبه ١٨ بهمن ۱٣٨٨

بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ی ما، بر اثر عملكردهای نادرست، نابسامانی، سوءاستفاده و روش های سركوبگرانه، روز به روز تعمیق و گسترش بیشتری می یابند. ساكت كردن معترضان و آزادی خواهان از راه های خشونت بار، ارعاب و دستگیری، محاكمه و صدور احكام سنگین و بی پایه ، گرچه به ظاهر بخش هایی را آرام می كند، اما از سوی دیگر شرایط جامعه را ملتهب تر می سازد.
درگیری جناح ها بر سر كسب قدرت سیاسی و منافع بیشتر اقتصادی، بار فشار را بر مردم محروم و آزادیخواهان بیشتر كرده است و مانند همیشه كارگران، به ویژه كارگران كم درآمد و بیكار و بی تشكل بیشترین هزینه را می پردازند. در مجموع ابتدایی ترین حقوق انسانی مردم ایران مرتبا پایمال می شود. احكام اعدام و تهدید به اعدام های بیشتر، آن هم از سوی مسولان رده بالای اجرایی وقضایی، فضا را تیره وتار، اما جامعه را آبستن برخوردهای سنگین دیگركرده است. در این اثنا، دستگیری های بی مورد و ناشی از گسترش سوءظن های امنیتی فزونی گرفته است. یكی از آخرین دستگیری ها، متوجه علیرضا ثقفی عضو كانون مدافعان حقوق كارگر و كانون نویسندگان ایران شده است.
ما این دستگیری ها را بی پایه و بی استناد قانونی می دانیم. ما خواستار آزادی فوری وبی قید وشرط علیرضا ثقفی و همه ی فعالان كارگری زندانی و سایر زندانیان و بازداشت شدگان هستیم و اعلام می كنیم كه این گونه فشارها تنها سبب تعمیق نابسامانی ها و تیره و تارتر شدن فضای اجتماعی خواهد شد.

كانون مدافعان حقوق كارگر

١۵ بهمن ١٣٨٨