افق روشن
www.ofros.com

بیانیه ی کانون مدافعان حقوق کارگر در باره دستگیری علی اخوان


کانون مدافعان                                                                                                 دوشنبه ١٧ خرداد ١٣٨٩

ساعت دو نیمه شب سیزدهم خرداد، ماموران امنیتی به منزل شخصی علی رضا اخوان وارد شده و بدون داشتن حکم قانونی، پس از جست و جوی کامل منزل که بیش از دو ساعت به طول انجامید، وی را دستگیر کرده و با خود بردند. در تماس تلفنی که اوپس از ٢۴ ساعت با منزل داشته، از بازداشت خود در سلول انفرادی ٢٠٩ اوین خبر داده است. علیرضا اخوان هیچ گونه فعالیتی به جز دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان نداشته است.
تا کنون هیچ گونه اتهام مشخصی علیه وی اعلام نشده است. این اولین بار نیست که حقوق اولیه افراد نقض شده و مراحل قانونی در باره دستگیری افراد زیر پا گذاشته می شود.
کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن محکوم کردن بازداشت غیر قانونی یکی از یاران خود، خواهان آزادی بدون قید وشرط تمامی زندانیان سیاسی وعقیدتی می باشد.

کانون مدافعان حقوق کارگر

١٦ خرداد ٨٩