افق روشن
www.ofros.com

در حمایت از کارگران زندانی و علیه رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی ایران


کمیته موقت دفاع ...- تورنتو                                                                                 دوشنبه ١٠ خرداد ۱۳۹۵ - ۳٠ مه ۲۰۱٦

فراخوان

در حمایت از کارگران زندانی و علیه رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی ایران

در آکسیونهای اعتراضی سه شنبه ۳۱ مه و جمعه ۳ ژوئن ۲۰۱۶ در تورنتو شرکت کنیم

جعفر عظیم زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از ۱۰ اردیبهشت در اعتصاب غذا بسر می برد. او را تا کنون دو بار به اورژانس منتقل کرده اند و هر بار بدون مداوا به زندان برگردانده اند. جعفر عظیم زاده در اعتراض به بی حقوقی مطلق و سرکوب بی وقفه طبقه کارگر ایران، جهت پایان بخشیدن به اتهام" اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور" و دیگر اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری و معلمان و در محکومیت مماشات سازمان جهانی کار در قبال سیاستهای ضدکارگری جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذای نامحدود در زندان اوین زده است.
در عین حال، در روزهای اخیر جمهوری اسلامی با اجرای حکم ننگین شلاق، ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌ دره آذربایجان غربی را بی رحمانه و در انظار عموم شکنجه کرده است. رژیم این کارگران را به جرم اعتراض به اخراج و تلاش جهت حفظ اشتغال به شلاق بست.
برای آزادی فوری و بدون قید و شرط جعفر عظیم زاده و کلیه کارگران و معلمان زندانی
در اعتراض به اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری و معلمان
در انزجار از احکام ضدانسانی شلاق و جریمه و زندان علیه کارگران معترض و حق طلب
در محکومیت مماشات سازمان جهانی کار با رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی؛
و اخراج مزدوران رژیم از سازمان جهانی کار

پیکت اعتراضی: سه شنبه، ۳۱ مه ۲۰۱۶، ساعت ۳ بعدازظهر،

۱۹۹۲ خیابان یانگ، دفتر عفو بین الملل در تورنتو

تظاهرات ایستاده: جمعه ۳ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۳ بعدازظهر،

۱۹۹۲ خیابان یانگ، دفتر عفو بین الملل در تورنتو

کمیته موقت دفاع از جنبش کارگری ایران - تورنتو

حمایت کنندگان به ترتیب حروف الفبا:

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - واحد کانادا
تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران - کانادا
جمع قدم اول
حزب کمونیست کارگری ایران - واحد شرق کانادا
حزب کمونیست کارگری ایران (حکمتیست) - واحد کانادا
رادیو پیام کانادا
کمپین بین المللی برای آزادی کارگران زندانی در ایران - تورنتو