افق روشن
www.ofros.com

فراخوان حمایتی در سیدنی

در همدردی با بستگان کشته شدگان جنبش توده ای ٩٨

کمیته همبستگی...- سیدنی                                                                                        یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸ - ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹


فراخوان حمایتی در سیدنی

ایرانیان آزادیخواه و عدالت طلب سیدنی، دوستان و رفقا
در همدردی با بستگان کشته شدگان جنبش توده ای ٩٨

با توجه به فراخوان نهادهای صنفی، سازمان ها، احزاب، افراد مترقی در حمایت ازخانواده های جانباخته گان جنبش ٩٨ کمیته همبستگی کارگری آکسیون ایستاده ای را همراه با میز اطلاعاتی برای آشنایی جامعه استرالیا از شرایط سیاسی اجتماعی و مبارزات مردم ایران علیه رژیم اسلامی برپا خواهد کرد. با شرکت خود در این آکسیون به حمایت از جنبش های حق طلبانه مردم در داخل ایران برخیزید

مکان: روبروی پاراماتا تاون هال خیابان چرچ استریت پاراماتا

Paramatta Town Hall, Church street Paramatta

زمان: از ساعت ۵ تا ٧ بعد از ظهر جمعه ٢٧ دسامبر ٢٠١٩

27/12/2019, Friday 5pm-7pm

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- سیدنی

٢٠١٩/١٢/١٩

______________

مردم مبارز؛ کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، جوانان و انسانهای آزادیخواه!
خیزش قدرتمند توده ای آبان ٩٨ علیه چهل سال تحمیل فقر، گرانی و سرکوب ، توسط حاکمان سرکوبگر بیرحمانه به خون کشیده شد و صدها تن از جمله تعداد کثیری جوان و نوجوان، هدف مستقیم گلوله ماموران انتظامی، امنیتی، گارد ویژه، پاسداران ، بسیج و ارتش قرار گرفته و جان خود را از دست دادند.
حافظان امنیت قدرت و ثروت، محلات فقیر نشین و حاشیه ای اکثر شهرها که محل تجمعات و تظاهرات های مردم و جوانان بودند را مورد حمله قرار داده و تعداد بسیار زیادی مجروح و بیش از ٧ هزار نفر را بازداشت و روانه بازداشتگاه های مخوف وزارت اطلاعات و سپاه کردند.
هدف اصلی این یورش و کشتار وحشیانه آن بود که با ایجاد فضای حکومت نظامی جامعه معترض را وادار به خاموشی نمایند اما این گونه نشد! نه تنها اعتراضات و مبارزات مردم خاموش نشد، بلکه صدا ها رساتر، فریادها بلند تر و جامعه خشمگین تر در حال ترمیم این زخم عمیق برای فرصتی دیگر است.
در شرایط کنونی صدها خانواده و هزاران نفر از بستگان کشته شدگان داغدارند و همدردی با این بازماندگان بخشی از برنامه ما برای حفظ جنبش مطالباتی و تداوم راه آنهاست. پدر پویا بختیاری، یکی از جانباختگان آبان ٩٨، در همین راستا روز ۵ دی ٩٨ را که مصادف با چهلمین روز جانباختن پویاهاست ، برای این هدف اعلام کرده است. این روز را به گرامیداشتی باشکوه برای همه کشته شدگان این کشتار تبدیل کنیم.
در راستای فراخوان پدر پویا بختیاری، تشکلها و فعالین امضاء کننده این فراخوان از همه مردم می خواهند که ضمن شرکت وسیع در مراسم خانواده های جانباختگان ، روز ۵ دی ٩٨ در همه مکان های به قتل رسیدن کشته شدگان، در همه محلات، بر سنگفرش های خیابانها و میادین، در کارخانه ها و مراکز کارگری، مدارس و دانشگاه‌ها با نصب پوسترها و عکسهای کشته شدگان و روشن نمودن شمع و نثار شاخه های گل، ضمن همدلی با خانواده های رنجدیده یاد همه جانباختگان آبان ٩٨ را گرامی بداریم و با ایجاد همبستگی بر تداوم راه آنان تا رسیدن به اهداف انسانیشان پیمانی مستمر و مستحکم ببندیم.

تشکلها:
١- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ٢ - تشکل برای کودکان.-٣ سندیکای نقاشان البرز۴- شورای بازنشستگان ایران۵- اتحاد بازنشستگان ایران ٦- گروه ١٩ اسفند ٧- پایپینگ و اکیپ پروژه ای آذربایجان ٨- کانون صنفی A معلمان خوزستان٩- کانون صنفی B معلمان خوزستان١٠- کانون صنفی C معلمان خوزستان

فعالین:
١- جمعی از فعالین لغو کار کودکان ٢-علی نجات ٣- سپیده قلیان ۴ - بخشی از فعالین زنان ۵- بخشی از معلمان تهران و کرج