افق روشن
www.ofros.com

محاکمه کارگران را محکوم می کنیم


خورروکار                                                                                                   پنجشنبه ٢٣ تیرماه ١٣٩٠

برگزاری دادگاه وفا قادری، پدرام نصرالهی و یداله قطبی

همکاران گرامی ودوستان کارگر
جمهوری اسلامی هر روز انسانی را دستگیر می کند هر کسی کوچکترین اعتراضی علیه قوانین ضدبشری سانسور، اعدام ،حفقان، شکنجه تجاوز، توهین علیه زنان وجوانان واعتراض علیه عقب افتادن دستمزدها، اعتراض علیه بیکار سازیها، اعتراض علیه پول شوئی ها، اعتراض علیه تورم وکمی دستمزدها می کنند دستگیر می کنند حال این انسان یک کارگر باشد مثل شهابی ها، اسانلو ها، ابراهیم زاده ه، مددیها، شاهرخ زمانی ها، محمد جراحی ها وسید ها، وفا قادریها، پدرام نصرالهی ها ویداله قطبی ها دهها نفر کارگران ایران خودرو را ونمایندگان آنها را به جرم اعتراض علیه نا امنی محیط کار واعتراض علیه کشته شدن همکاران خود به جرم خواستن ایجاد تشکل کارگری از کار اخراج می کنند و یا خبرنگاران وگزارشگرانی چون مریم بهرمن، مریم مجد، مهناز محمدیه ویا بازیگران سینما مثل پگاه اهنگرانی ها ویا مادران عزادار مثل منصوره بهکیش ها ویا هزاران دانشجو را به جرم دفاع از کارگران وهزاران ودختر و پسررا به جرم لباس پوشیدن و با هم حرف زدن به جرم بد حجابی در گوشه و کنار کشور دستگیر وبه دادگاههای فرمایشی فرستاده می شوند تهدید وارعاب می کنند وادار می کنند تا کشور را ترک کرده وآواره دیار غربت شوند برای آنها جان ومال انسانها ارزش ندارد زندگی در کمپ پناهندگان به امید یافتن جای امنی قابوسی برای آزادیخواهان شده است دهها نفر از هموطن نمان فقط در راه پناهندگی در دریا غرق شده ویا توسط قاچاقچی ها به قتل رسیده اند جان دهها نفر پناهنده در خطر است پرونده می سازند و محاکمه غیر قانونی به جرم آزادی خواهی به جرم خواستن دستمزد به جرم شرکت در مراسم روز کارگر به جرم اعتراض علیه مشکلات محیط زیست به جرم اعتراض علیه گرانی وتورم محاکمه می کند.
در طی همین هفته کارگران سنندج را به دادگاه کشاندند تا محاکمه کرده واز آنها بخواهند به کوه نرونند در مراسم روز کارگر شرکت نکنند از حقوق خود دفاع نکنند شاهرخ زمانی و دوستانش را می خواهند به دادگاه “انقلاب” شعبه ۴ تبریز ببرند در حالیکه دهها دانشجو را نیز به جرم دفاغ از کارگران دستگیر کرده اند.
کارگران ایران خودرو اعمال غیر انسانی دولت جمهوری اسلامی را محکوم کرده وخواهان آزادی فوری همه کارگران زندانی وزندانیان سیاسی می باشند و از همه دوستان کارگر می خوهند که در مقابل این رفتار ها سکوت نکنند

خودروکار - ٢٣ تیر ١٣٩٠