افق روشن
www.ofros.com

بیاینه سه خانوادۀ کارگر زندانی هفت تپه

در خصوص مشکلات بوجود آمده با عنوان حمایت های مالی

سه خانوادۀ کارگران زندانی هفت تپه                                                         چهارشنبه ٢۵ آذر ۱٣٨٨

روز شنبه ٢١ آذر ماه ١٣٨٨ وقتی ما خانواده های کارگران زندانی نیشکر هفت تپه برای پیگیری پرونده به دادگاه مراجعه نمودیم تا شاید بتوانیم مقدمات اعطای مرخصی برای همسرانمان را فراهم کنیم با کمال تعجب قاضی پرونده به ما گفت)): شماره حسابی از طرف رییس هیات مدیره سندیکا در سایت های اینترنتی برای جذب کمک های مالی اعلام شده است. قبلا هم گروههای معاند جمهوری اسلامی به شما کمک کردند. و به همین دلیل تا آخرین روز حکم با مرخصی همسرانتان موافقت نخواهم کرد.))
با هزار امید نزد قاضی رفتیم . این سخن را شنیدیم وبه همین دلیل تصمیم گرفتیم تا نکاتی را به اطلاع عموم برسانیم :
بعد از گذشت دو سال از تلاش های کارگران هفت تپه که منجر به زندانی شدن همسرانمان شد.دیگر طاقت تحمل مشکلاتی بیشتر از این را نداریم ، با وجود اخراج همسران زندانیمان از کار حضور ایشان تسکینی بر دردهایمان بود که با یک حرکت فردی و اقدام نابخرادانه از این فرصت قانونی نیز محروم شده ایم .
در تمام این مدت نهادها و افراد بیشماری در حمایت ازتلاشهای کارگران هفت تپه اقداماتی انجام داده اند که بسیار قابل تقدیر می باشد و ما از همه آنها سپاسگزاریم، اما در اینجا اعلام می کنیم طی تماس هایی که از داخل زندان گرفته شده هیچ یک از کارگران زندانی با اعلام این شماره حساب موافق نبوده اند و ما نیز تا این لحظه هیچگونه کمک ما لی از این طریق دریافت نکرده ونمیکنیم. ما اعتراض خود را به خانواده فرد مسبب این کار که بدون هماهنگی با دیگر اعضای سندیکا چنین کرده ،اعلام داشتیم و از ایشان خواستیم که از این پس از این نوع حرکات از جانب دیگر اعضای سندیکا انجام ندهند.
همچنین کارگران زندانی در تماس خویش از زندان تاکید داشتند از ابتدای فعالیت های صنفی کارگری تا به اکنون از هیچ فرد و یا نهادی هیچگونه کمک مالی دریافت نکردند.
در آخر ما خانواده ها که نان آورانمان را در کنار خود نداریم از تمام انسانهای شریفی که نگران ما هستند کمال تشکر را داریم و آرزو می کنیم هر چه زودتر عزیزانمان به آغوش گرم خانواده باز گردند .

با سپاس فراوان

خانواده فریدون نیکوفرد

خانواده رمضان علیپور

خانواده محمد حیدری مهر