افق روشن
www.ofros.com

!رضا شهابی باید بدون هیچ قید شرطی فورا آزاد شود


کمیته حمایت از ...- فنلاند                                                                                   چهارشنبه ٢٩ آذر ١٣٩١

رضا شهابی، عضو هیئت مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران اتوبوس رانی تهران و حومه در روز ٢۵ آذر ماه به علت وخیم شدن وضعیت جسمانی اش از زندان اوین به بیمارستان امام خمینی منتقل شد وپزشک معالج دستور "سی تی اسکن" و "ام آر ای" را داد. این معاینات پزشکی چهار ساعت طول می کشید، اما "هادی کردی" پاسیار زندان مانع شده و می گوید: «شماها خرج بیخودی بر روی دست دولت می گذارید، باید هر چه زودتر به زندان برگردی و در غیر این صورت با کتک کاری به زندان برت می گردانم».
رضا شهابی در اعتراض به این وضعیت و توهین های مکرر زندانبانان به اعتصاب غذا ی تر دست زده و همچنین اعتصاب دارو نیز نموده است. او علاوه بر درد شدید ناشی از ضعیت گردن و کمر، دچار فشار خون نیز می باشد و احتیاج مبرم و فوری به دارو و معاینات پزشکی دارد، در غیر این صورت جان وی در خطر جدی قرار می گیرد.

کارگران ، مردم آزادیخواه و مبارز!
رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی دهها فعال کارگری را در زندانهای خود حبس کرده است. از جمله محمد جراحی و شاهرخ زمانی بشدت تحت فشار و تهدیدهای فزاینده قرار دارند. پدارم نصراللهی ممنوع الملاقات شده است و دیگر فعالین کارگری به بهانه های مختلف در زندان تحت فشار قرار دارند.
نظام سرمایه داری اسلامی ایران فعالین کارگری را بر جرم دفاع از حقوق کارگران زندانی نموده است. جای رضا شهابی در زندان نیست و باید هر چه سریع تر آزاد شده و برای ادامه معالجات به بیمارستان منتقل شود. بدیهی است مسئولیت سلامت و حفظ جان رضا شهابی بعهده مقامات قضائی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی می باشد.
"کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران در فنلاند" ضمن نگرانی از وضعیت جسمانی رضا شهابی، خواستار آزادی فوری و انتقال وی به بیمارستان می باشد و ضمن درخواست از رضا شهابی جهت دست کشیدن از اعتصاب غذا و اعتصاب دارو، از تمامی سازمان ها و نهادهای کارگری و حقوق بشری درخواست می نماید که ضمن اعتراض به وضعیت بوجود آمده برای رضا شهابی خواستار آزادی فوری وی شوند.

رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری باید فوری و بی هیچ قید و شرطی آزاد شوند!

کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند

٢٠١٢.١٢.١٩

komitehf@hotmail.com

هلسینکی