افق روشن
www.ofros.com

حمایت از مبارزات طبقه کارگر ایران


کمیته حمایت از - دانمارک - فنلاند                                                                             جمعه ٦ بهمن ۱۳۹۱

آکسیون ۲۶ ژانویه در حمایت از طبقه کارگر ایران در کپنهاک

زمان و مکان آکسیون ۲۶ ژانویه در حمایت از طبقه کارگر ایران در کپنهاک آکسیون و راهپیمایی روز شنبه ۲۶ ژانویه در کپنهاگ همگام و همراه با دیگر کشور‌ها ساعت ۱۵ در میدان شهرداری کپنهاگ شروع میشود.

ساعت ۱۵

مکان : میدان شهردای Vesterbro torvet

به طرف: Rådhuspladsen

کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران - دانمارک

********************

درحمایت از مبارزات طبقه کارگر ایران

کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند:

حمایت از کمپین ۱ ماه دفاع از مبارزات کارگران ایران

رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست های همیشگی خود باز هم با یورش به فعالین کارگری ٧ نفر از فعالین کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری را به مدت چندین روز بازداشت کرده است که امروز دو نفر از آنها به اسامی محمد کریمی و قاسم مصطفی پور را به قید وثیقه های سنگین آزاد نموده است. این بازداشتها در حالی صورت میگیرد که چند فعال کارگری دیگر از جمله بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی،شاهرخ زمانی، پدرام نصراللهی و رضا شهابی در طی دوران محکومیتشان میباشند. رضا شهابی در اعتراض به برخورد غیر انسانی زندانبانان و عدم رسیدگی به وضعیت جسمانی خود دست به اعتصاب غذا و دارو زده است و در وضعیت بسیار نامناسب جسمانی به سر میبرد وبعلت بیماری در صورت مصرف نکردن داروها و ادامه اعتصاب غذا و دارو جانش در خطر جدی قرار میگیرد.
در این میان رژیم جدا از سرکوب و بازداشت فعالین کارگری لایحه ضد کارگری قانون کار را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. روند اخراج سازیهای گسترده، عدم پرداخت حقوقهای معوقه و نبود ایمنی در محل کار که باعث جانباختن صدها کارگر در طی سال میشود و تورم لجام گسیخته باعث شده که جنبش کارگری ایران بشدت زیر فشار و سختی قرار بگیرد.
اما کارگران و فعالین جنبش کارگری در برابر این همه توحش و فشار ساکت ننشسته و به شدت در برابر این همه نابرابری ایستاده و مشغول مبارزه میباشند. این مبارزه حتی در داخل زندانها هم متوقف نگردیده و در برابر ظلم و ستم موجود ایستادگی نموده و خواهان تغییر وضع موجود میباشند.
زنان و مردان آزادیخواه،احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست نهادهای حقوق بشری ما وظیفه داریم که این مبارزه را تقویت کرده و در هر جای که هستیم با حمایت از مبارزات کارگران داخل ایران برخواسته و با حضور فعالانه خود به کمپین یک ماه دفاع از مبارزات کارگران ایران ببپیوندیم.
کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران-فنلاند فعالانه در در روز شنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۳ در کمپین بین المللی حمایت از مبارزات کارگران ایران شرکت مینماید و همچنین از تمامی انسانهای آزادیخواه و مبارز برای پیوستن به این کمپین دعوت به عمل میآورد.

کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران - فنلاند

۱ ژانویه ۲۰۱۳

komitehf@hotmail.com

********************

درحمایت از مبارزات طبقه کارگر ایران

رژیم جمهوری اسلامی در تداوم سرکوب فعالین کارگری در هفته گذشته، هفت نفر از فعالین کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را دستگیر و بازداشت کرده است. این در حالی‌ است که پدرام نصراللهی، بهنام ابراهیم زاده ، محمد جراحی، شاهرخ زمانی‌ و رضا شهابی همچنان دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذرانند و رضا شهابی به خاطر برخورد غیر انسانی زندانبانان و عدم رسیدگی به وضعیت جسمی او، دست به اعتصاب غذای تر و دارو زده است که وضعیت جسمی او روز به روز وخیم‌تر می‌شود.
از سوی دیگر هر روز شاهد بی‌ حقوقی ، اخراج سازی‌های گسترده و جانباختن کارگران به خاطر نبود ایمنی‌ در محیط کار هستیم. لایحه ضدّ کارگری قانون کار که در آذر ماه امسال جهت تصویب به مجلس ارسال شده، نشان از تعرض افسار گسیخته حاکمان سرمایه علیه طبقه کارگر ایران و اقشار زحمت کش جامعه است.
کارگران و فعالین جنبش طبقه کارگر در این جنگ نابرابر که سرمایه‌داران و صاحبان صنایع معادن و محافظان چماقدارشان به آنها تحمیل کرده‌اند، سکوت نکرده‌ و حتی در داخل زندان هم لحظه‌ای دست از مبارزه نکشیده‌اند. کارگران و فعالین جنبش طبقه کارگر با مقاومت و همبستگی طبقاتی خود، استوار و محکم در مقابل تعرض حاکمان سرمایه و محافظانشان ایستاده اند.
رزمندگی فعالین جنبش طبقه کارگر ستودنی است. اما باید سنگر آنها را تقویت کرد. از این رو همه‌ انسان‌های شریف و آزاده ائی که در مقابل جنبش طبقه کارگر و فعالین راستین این جنبش، احساس مسئولیت می‌کنند، باید به هر نحو ممکن به حمایت از طبقه کارگر ایران و فعالین کارگری برخیزند و در هر جای جهان که هستند به کمپین یک ماه "دفاع از مبارزات کارگران ایران" بپیوندند.
"کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران - دانمارک" وظیفه خود می‌داند که روز شنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۳ در کارزار بین‌المللی حمایت از کارگران در ایران، فعالانه شرکت کند.

کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک

۳۰ دسامبر ۲۰۱۲

komitedanmark@yahoo.com