افق روشن
www.ofros.com

یک سال گذشت


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                     یکشنبه ١٧ بهمن ١٣٨٩

یک سال از درگذشت یدالله خسرو شاهی ، از کارگران پیشرو شرکت نفت و از فعالین سرشناس و خستگی ناپذیر جنبش کارگری می گذرد.
این فعال دلسوز جنبش کارگری ، سال های زیادی از عمر و زندگی خود را وقف مبارزه و تلاش در راه تحقق اهداف و خواست های معیشتی و انسانی کارگران نموده و در این راه از هیچ کوششی فرو گذار نکرده است . خسرو شاهی همچنین سال های مدیدی از عمر خود را در راه خدمت به طبقۀ کارگر سپری نموده و در این راه سختی های بسیار کشیده و تجارب گرانبهایی نیز کسب نموده است.
" کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری " دراولین سالگرد درگذشت این کارگر مبارز، ضمن تسلیت به خانوادۀ گرامی آن عزیز از دست رفته ، بر تمامی تلاش ها و فعالیت های کارگری و اجتماعی او ارج نهاده و بار دیگر یاد و خاطرۀ او را گرامی می دارد.

یادش گرامی باد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١۵ بهمن ١٣٨٩