افق روشن
www.ofros.com

توضیحی در باره خبر دیدار فعالین کارگری با علی نجاتی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                         دوشنبه ٧ تیر ١٣٨٩


توضیحی در باره خبر دیدار فعالین کارگری با علی نجاتی

به دنبال انتشار خبر دیدار جمعی از فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و انجمن دفاع از کارگران اخراجی سقز، نامه ای از سوی سندیکای نیشکر هفت تپه دریافت کردیم که در آن به ذکر عنوان " رئیس هیئت مدیره " برای آقای علی نجاتی اعتراض داشتند. ما این اشتباه را پذیرفتیم و بعد از پیگیری موضوع، چند روز بعد، جوابیه ای را برای این دوستان فرستادیم، ولی انتشار آن را ضروری ندانستیم.
اما درج نامه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در برخی سایت ها، ما را بر آن داشت که برای رفع هر گونه ابهام و جلوگیری از جنجال آفرینی محافلی دور از جنبش کارگری ایران، اصل نامه این دوستان و پاسخ سایت ما را انتشار دهیم. بی تردید کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، به عنوان جمعی از کارگران و فعالین کارگری، هر یک از تشکل های کارگری موجود را در جایگاهی که دارند، می بیند و تلاش برای تقویت همبستگی کارگری را یکی از اهداف اساسی و از وظایف مبرم خود می داند. عملکرد ما در این چند سال، گواه این ادعاست. برای آگاهی کارگران و فعالین کارگری، متن نامه دوستان سندیکای نیشکر هفت تپه و جوابیه ما در ذیل می آید.

سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۵ تیر ١٣٨٩

----------------------

توضیحی در باره یک اطلاعیه

اخیراً اطلاعیه ای تحت عنوان «دیدارجمعی ازفعالین کارگری باعلی نجاتی » از سوی دوستان کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و انجمن دفاع از کارگران اخراجی سقز منتشر شده است که توضیحاتی را از جانب ما ضروری می کند. این دوستان در اطلاعیه خود ضمن گزارش از خبر دیدار خود با همکار گرامی و عضو هیأت مدیره سندیکای ما علی نجاتی به نادرست از ایشان به عنوان رئیس هیأت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه نام برده اند. از آنجا که چنین خبری می‌تواند منجر به ایجاد ابهامات در افکار عمومی شود، هیأت مدیره سندیکای هفت تپه لازم میداند تأکید کند که در انتخابات اخیر این هیأت، همکاران ما رضا رخشان و قربان علی پور به سمت رئیس هیأت مدیره و سخنگوی سندیکا انتخاب شده اند. این تغییرات قبلا در اطلاعیه جداگانه ای به اطلاع عموم رسیده است. ما نمی‌دانیم که این اطلاعات نادرست به چه دلیلی وارد اطلاعیه دوستان کمیته هماهنگی شده است. شرط وفاداری به همبستگی کارگری ایجاب می‌کند که ما این را صرفاً به پای بی اطلاعی این دوستان بگذاریم. بنا بر این از این دوستان انتظار داریم که با دقت بیشتری به انتشار اخبار پیرامون مبارزات کارگران هفت تپه و سندیکای کارگران این شرکت مبادرت کنند. این اولین شرط کمک واقعی به مبارزات کارگران هفت تپه و تقویت همبستگی کارگری است.

هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

١٣/٣/١٣٨٩

----------------------

دوستان سندیکای نیشکر هفت تپه

با احترام و سلام های گرم و رفیقانه
از اینکه در خبر مربوط به دیدار جمعی از فعالین کارگری با علی نجاتی، به جای یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکا ، به اشتباه " رئیس سابق هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه " درج شده است از شما پوزش می خواهیم. این را بیشتر به حساب اشتباهات سهوی ما که در پاره ای از موارد ، در جریان تایپ و ارسال اینگونه اخبار ، در این جا و آن جا پیش می آید بگذارید تا قصد و غرضی عمدی و هدف دار . " کمیته هماهنگی . . . " بر اساس پرنسیپ ها و معیار های اصولی و مورد قبول خود ، هیچگاه به خود اجازه نمی دهد که در تصمیم گیری های جمعی کارگران ــ بویژه اینکه چنین تصمیماتی از جانب " اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت مدیره آن سندیکا " اتخاذ شده باشد ــ به هر نحو ممکن ، دخالت و اعمال نظر نماید.
این " کمیته "، همچنین در راستای اهمیت بسیار زیادی را که برای اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران قائل است ، نه خود و نه هیچ جریان و شخص دیگری را به غیر از خود کارگران ، برای دخالتگری هایی از این نوع ، صالح نمی داند و به تصمیمات جمعی کارگران ــ هر چه که باشند ــ اکیداً احترام می گذارد . لذا " کمیته هماهنگی "، ضمن تأکید مجدد بر امر خطیر همبستگی طبقاتی کارگران و وحدت بیش از پیش نمایندگان سندیکای این شرکت ، یکبار دیگر از آن نمایندگان محترم به خاطر چنین اشتباهی در ارسال آن خبر پوزش می طلبد و برای آن نمایندگان گرامی آرزوی موفقیت و سرافرازی در همه شئون زندگی و کار را دارد .
دست شما را به گرمی می فشاریم و آرزو می کنیم که در دستیابی به مطالبات و خواست های به حق کارگران در همه زمینه و عرصه ها موفق و پیروز باشید .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٦ خرداد ٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com