افق روشن
www.ofros.com

:اطلاعیه شماره دو

توافق کارگران خباز با نماینده کارفرما در ستاد خبری اطلاعات


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                     دوشنبه ٣١ خرداد ١٣٨٩

به دنبال اطلاعیه شماره یک کارگران خبازی های سقز و حومه، کارگران خباز در روز ٢٦ خرداد دست از کار کشیدند و خواهان آن شدند که به خواستهایشان رسیدگی شود. به دنبال این اعتراض پس از گذشت چند روز بالاخره از طرف مسئولان شهرستان و استان، نماینده کارگران خباز جهت مذاکره دعوت شد.
با حضور نماینده کارگران خباز از یک طرف و نماینده کارفرما، دولت، نیروهای امنیتی شهرستان سقز و مسئولان استانی از طرف دیگر، پیمان دسته جمعی در روز جمعه ٢٨/٣/٨٩ ساعت ٩ شب در ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان سقز منعقد و از طرف اتحادیه کارفرمایان و انجمن صنفی کارگران خباز امضاء شد.
انجمن صنفی کارگران خباز طی این اطلاعیه ضمن تشکر از کلیه کارگران که در چند روز گذشته فعالانه برای رسیدن به خواستها و مطالبات خود پیگر بودند تشکر کرد ه و از کلیه کارگران می خواهد که طبق روال گذشته به محل کار خود باز گشته و بعد از پایان کار در روز شنبه مورخ ٢٩/٣/٨٩ جهت تنظیم برگ دستمزد جدید به انجمن مراجعه نمایند.
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری این پیروزی را به کلیه کارگران خباز و نمایندهای منتخب آنان تبریک گفته و برای تک تک آنان آرزوی سربلندی و سرافرازی داریم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٨ خرداد ١٣٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com