افق روشن
www.ofros.com

خطاب به کارگران، فعالان کارگری و

همۀ آگاهان به تاریخ وقایع و رویدادهای کارگری ایران


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                    جمعه ١٧ دیماه ١٣٨٩

همانطور که می دانید کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، در سال ١٣٨٩ اقدام به انتشار سالنامه ای کارگری نمود که در برگیرنده تاریخ اعتراضات، اعتصابات، پیدایش تشکل های کارگری و موارد دیگر از جنبش کارگری ایران در بیش از نیم قرن گذشته بود. همانطور که در مقدمه ی آن سالنامه گفته شد، می دانیم که این سالنامه دارای نواقص زیادی است و همچنین دلیل آن در دسترس نبودن و عدم آگاهی نگارندگان از پاره ای رویدادها و دشوار بودن جمع کردن تاریخ ها بوده است و نه تنگ نظری، حذف آگاهانه برخی رویدادها و .... به همین دلیل از تمامی کارگران، فعالان کارگری و همه ی آگاهان به تاریخ وقایع کارگری ایران که در این رویدادها حضور داشته و یا از آن اطلاع دارند می خواهیم در اسرع وقت (نهایتا تا نیمه ی بهمن ماه)، هر گونه اطلاعات و مستندات خود را جهت تکمیل نمودن سالنامه ی کارگری برای ما ارسال نمایند. همچنین ما را از پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتان نسبت به سالنامه ی سال پیشین بی نصیب نگذارید. نظرات خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:
سالنامه ی سال ١٣٨٩ را به صورت فایل پی.دی.اف می توانید از این جا دریافت نمایید (لینک سالنامه)

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

دیماه ١٣٨٩

www.khamahangi.com
komite.hamahangi@gmail.com