افق روشن
www.ofros.com

!تداوم احضار و بازداشت کارگران را محکوم می کنیم

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                       یکشنبه ٢٠ دی ۱٣٨٨

در روزها و هفته های گذشته همچنان احضار ، بازداشت ، محاکمه و زندانی کردن کارگران و فعالین کارگری ادامه پیدا کرد . بنابر اخبار منتشره ،رضا رخشان از اعضای هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه ،دستگیر شد . خالد حسینی از فعالین کارگری شهر سنندج در منزلش بازداشت و بعد از بازجویی با وثیقه آزاد شد . حکم زندان پژمان رحیمی و محمد اسماعیلوندی از سوی دادگاه اهواز به آنها ابلاغ گردید . محسن حکیمی و برخی از بازداشت شدگان اول ماه مه ٨٨،احضارشدند و محمد اشرفی به یک سال زندان محکوم گردید .
در مورد دیگر مامورین جهت بازداشت مریم محسنی و بهروز خباز به منزل آنها رفته ،اما به دلیل عدم حضور نامبردگان ،این اقدام ناکام مانده است . این دونفر پیش از این و در جریان برگزاری روز جهانی کارگر امسال در پارک لاله تهران ،به همراه جمع زیادی از فعالین کارگری و دیگر فعالین اجتماعی دستگیر شده بودند.
علاوه بر این مهدی شاندیز یکی از افرادی که در این روز بازداشت شده بود ،حدود هشت ماه است که در زندان و در سلول انفرادی بسر می برد . او بار ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و وضعیت جسمی مناسبی ندارد . در این مدت او فقط چهار بار با خانواده اش ملاقات کرده و حتی مسئولین زندان از پذیرفتن پتو و لباس گرم برایش خودداری کرده اند . دادگاه ، او را به ٩ ماه زندان محکوم کرده است همچنین امید شجاعی از فعالین کارگری در استان کردستان به یک سال و نیم حبس محکوم شده و جمال کریم پور از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در روستای مولان آباد سقز ،مورد سوءقصد قرار گرفت .
ماه گذشته نیز جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج دستگیر شده و وفا قادری و صدیق سبحانی ،با وثیقه سنگین آزاد شدند . این در حالی است که منصور اسانلو و ابراهیم مددی از اعضای هیت مدیره سندیکای واحد تهران و علی نجاتی ، ،فریدون نیکوفر، قربان علیپور، جلیل احمدی و محمد حیدری مهر،نمایندگان سندیکای نیشکر هفت تپه همچنان در زندان بسر می برند .
در شرایطی کارگران و فعالین کارگری ،بازداشت و محاکمه می شوند که طبقه کارگر همچنان در کشاکش دائمی با سرمایه داری بر سر دستیابی به مطالبات و حقوق پایمال شده ی خود است . رهبران و فعالین دستگیر شده ،هیچ جرمی جز دفاع از خواسته های کارگران و آگاه کردن آنها به منافعشان ندارند و برای داشتن یک زندگی انسانی ،تلاش و مبارزه می کنند .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ،احضار و دستگیری کارگران و فعالین کارگری و دیگر فعالین اجتماعی را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این گونه اقدامات ضد کارگری و غیر دمکراتیک است . ما از همه تشکل ها و نهاد های کارگری و تمامی انسانهای عدالت طلب می خواهیم که به این فشار ها و روش های سرکوب گرانه اعتراض کرده و خواستار آزادی همه کارگران و فعالین کارگری شوند .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٨/١٠/١٣٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com