افق روشن
www.ofros.com

سرمایه داری و محیط زیست، به مناسبت ۵ ژوئن روزجهانی محیط زیست


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                     يكشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹٢

بقای زندگی انسان ها بر کره خاکی با حفظ محیط زیست ارتباط مستقیم دارد. استفاده کنترل شده و علمی از مواهب طبیعی به منظور زندگی بهتر و همچنین لذت بردن از زیبایی های طبیعت حق همه انسانهایی است که بر این کره خاکی زندگی می کنند.اما سیستم مبتنی بر سود و انباشت سرمایه، نه به منظور مصرف و رفع نیاز انسانها بلکه با هدف تجارت و کسب سود، آزمندانه چنگ بر منابع طبیعی انداخته ،کمر به نابودی زندگی انسانها و گونه های گیاهی و جانوری، بسته است.
هم اکنون نزدیک به ۵٠٠ میلیون نفر در جهان به آب سالم دسترسی ندارند و روزانه ١۴٠٠٠ نفر در اثر استفاده از آب آلوده جان خود را ازدست می دهند.این آلودگی در اثر ورود فاضلاب ها و همچنین پسابهای کارخانه ها به رودخانه ها صورت می گیرد.
از بین رفتن لایه اوزون و آب شدن کوههای یخ در اثر گرم شدن هوا و بالا آمدن سطح آب دریاها، روز به روز مشکلات و خطرات بیشتری را برای بشر به همراه می آورد . در سال ١٩٩٧ قراردادی تحت عنوان پیمان کیوتو در کنفرانسی از جانب سازمان ملل در شهر کیوتوی ژاپن به منظور کاهش گازهای گلخانه ای، مورد توافق دولت ها قرار گرفت وهم اکنون ١۴١ کشور عضو این پیمان هستند. هدف این پیمان آن بود که میزان انتشار گاز های گلخانه ای، در سال های ٢٠٠٨ تا ٢٠١٢ به سطحی تا پنج درصد کم تر از سطح انتشار این گاز ها، در سال ١٩٩٠ برسد . جالب اینکه دولت آمریکا که ۴٠ درصد گازهای گلخانه ای جهان را تولید میکند ضمن مخالفت با این پیمان، در سال ٢٠٠١ از آن خارج شد. دولت آمریکا دلیل خود را برای خروج از این پیمان، متضرر شدن اقتصاد آمریکا ! (بخوان کاهش سود سرمایه داران ) بر اثر ایجاد محدودیت در تولیدات کارخانه ها عنوان نموده است.
از سوی دیگر تخریب جنگلها به منظور قاچاق چوب و ساخت وساز بی رویه، که از دیگر پیامدهای سیستم سرمایه داری است سرعتی سرسام آور به خود گرفته به طوری که در دنیا سالانه ٨٣ میلیون هکتار جنگل از بین می رود که کشور ایران در این میان دارای مقام پنجم جهانی است! بنا به اظهار رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در کشور ما روزانه ۴٠ هکتار از جنگلهای شمال از بین می روند. در استانهای شمالی کشور، روستاییان به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی و نداشتن حمایتهای دولتی بالاجبار زمینهای خود را به سرمایه داران و صاحب منصبان می فروشند و به این ترتیب بخش بزرگی از جنگلهای بکر این مناطق تبدیل به ویلاهای تفریحی آقایان می شود.
تصرف دهها هکتار از جنگلهای تلسیا واقع درمنطقه دنا در استان کهکیلویه بویراحمد که از طریق ضرب و شتم جنگلبانان زحمتکش توسط عوامل سودجو انجام گرفت از دیگر فجایع محیط زیستی و نمونه ای از حرص و آز سودجویان و سرمایه داران،این تخریب کنندگان عمده محیط زیست می باشد.
ایجاد اتوبان ها و جاده ها که در واقع به خودی خود می توانند اقدامی جهت رفاه و آسایش مردم در عبور و مرور راحت تر و سریعتر و دستیابی به زیبایی های طبیعت باشد، در شریط نا متعارف کنونی تبدیل به وسیله ای برای تخریب هرچه بیشتر محیط زیست گردیده دستیابی به زمین، جنگل و منابع بکر را برای سرمایه داران و سود جویان آسان نموده به طوریکه در شرایط کنونی در بسیاری از مناطق بخش های وسیعی از جاده ها، نه به دلیل ایجاد رفاه برای مردم، بلکه به جهت تسهیل چپاول جنگل ها و منابع طبیعی احداث می شوند.
تخریب جنگل ها نه تنها تخریب درخت ها بلکه تخریب اکوسیستم و از بین رفتن انواع گونه های حیوانی و گیاهی را به همراه دارد و چه بسا که نسل آینده تنها از طریق تصاویر بتواند با بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری آشنا گردد که دیگر اثری از این جانوران و حیوانات وجود نداشته باشد.
آلودگی دریای خزر وهمچنین صید کلان و بی رویه ماهی که توسط سوداگران و نه ماهیگیران جزء، صورت می گیرد،*نسل برخی از ماهیان و آبزیان این دریا از جمله ماهی های خاویاری را به طور جدی با خطر انقراض مواجه ساخته است .سرمایه داری نه تنها با دستمزد و نان کارگران، بلکه با جنگل، زمین، آسمان و دریا سر و کار دارد و به محیط زیست آسیب می رساند تا به قیمت از بین رفتن گیاهان،جانوران و انسانها بقای خود را تضمین نماید.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١۵ خرداد ۱۳۹۲
* فُک دریایی تنها پستاندار دریای خزر و یکی از کمیاب ترین پستانداران آبزی دنیا، به دلیل صید بی رویه ماهی کیلکا که منبع غذایی این گونه ی دریایی می باشد در معرض انقراض قرار گرفته اند. ماهی خاویار نیز به دلیل صید بی رویه در معرض نابودی قرار دارد.