افق روشن
www.ofros.com

اعلام درخواست برای در اختیار گذاشتن محلی برای برگزاری مجمع عمومی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                      پنجشنبه ١ تیر ١٣٩١

همانطور که در خبرهای قبل منعکس شده است، روز جمعه ٢٦ خردادماه نیروهای امنیتی به مجمع عمومی سالیانه کمیته هماهنگی یورش بردند و تمامی افراد حاضر را پس از ضرب و شتم بازداشت کردند. در بازجویی هایی که از اعضای کمیته در زندان به عمل آمد عنوان شد که : "اگر شماها واقعاً از حقوق کارگران دفاع می کنید پس چرا به صورتی مخفی و زیرزمینی مجمع و جلسات خود را برگزار می کنید"! به همین منظور لازم دیدیم توضیحاتی را در مورد تمهیداتی که پیش از برگزاری مجمع برای تهیه ی مکان آن انجام دادیم رو به جنبش کارگری ارائه دهیم:
از آنجا که "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" عقیده دارد که تمامی امکانات موجود در جامعه و از جمله سالنهای همایش و تجمع و همچنین تمامی امکانات رفاهی جامعه به دست کارگران و از محل نپرداختن دستمزد واقعی کارگران ساخته شده است، در تاریخ ١۵ اسفند ١٣٩٠ نامه ای به اداره تشکل های کارگری و کارفرمایی "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" ارسال کرد و درخواست کرد تا محلی برای برگزاری مجمع عمومی سالیانه در اختیارش قرار بگیرد. این نامه در تاریخ ١٧ اسفندماه ١٣٩٠ در اداره ی مذکور شماره شد و جواب به صورت شفاهی عنوان شد که: "خیر، هیچ مکانی به شما تعلق نمی گیرد". از سوی دیگر و از آنجا که کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، تشکلی خودساخته است که برای ایجادش از هیچ کس اجازه نگرفته و همچنین به دلیل اینکه طبق اساسنامه باید هر سال یکبار مجمع عمومی برگزار کند، اعضای این تشکل در دیداری حضوری با هم قرار گذاشتند که جمعه آخر خردادماه را در منزلی در کرج گردهم آیند و پس از برگزاری مجمع در منزلی که بسیار کوچک و نامناسب بود، فردا صبح یعنی شنبه به اتفاق تمامی افراد حاضر در جلسه به وزارت کار بروند و نسبت به عدم اختصاص مکانی مناسب برای مجمع عمومی شان اعتراض کنند. اما هنوز نیمی از مجمع نگذشته بود که نیروهای امنیتی یورش بردند و مجمع ناتمام ماند. حدود ٦٠ نفر را به همراه ضرب و شتم و به همراه توهین و ناسزا و تیراندازی هوایی بازداشت کردند. پس از ٢۴ ساعت حدود ۵٠ نفر آزاد شدند اما هنوز ٩ نفر در زندان بسر می برند و نگرانی ها از وضعیت این عزیزان بسیار زیاد است. بنا بر برخی از خبرها ٦ تن از این ٩ نفر به اطلاعات رشت تحویل داده شده اند و ٣ تن باقیمانده همچنان در کرج هستند و هیچ توضیحی درباره وضعیت آنان داده نمی شود.
کمیته هماهنگی یکبار دیگر ضمن محکوم کردن هجوم نیروهای امنیتی به نشست و مجمع سالیانه اعضای کمیته هماهنگی و بازداشت ٦٠ نفر از آنها، از تمامی کارگران، فعالان کارگری و تشکل های کارگری می خواهد که با تمام توان و از هر طریق ممکن به این اقدام نیروهای امنیتی اعتراض کنند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط اعضای هنوز در بازداشت این کمیته شوند. همچنین این کمیته بنا بر رسالت خود اعلام می دارد که اینگونه رفتارها و سرکوب های خشن خللی در عزم راسخ اعضایش در دفاع از حقوق کارگران و کمک به ایجاد تشکل های خودساخته ی کارگری ایجاد نمی کند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٣١ خردادماه ١٣٩١

پیوست- تصویر نامه ی اعلام درخواست کمیته ی هماهنگی برای در اختیار گذاشتن محلی برای برگزاری مجمع عمومی: