افق روشن
www.ofros.com

مجید حمیدی را آزاد کنید

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                  پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱٣٨٨

کارگران، مردم شرافتمند و آزاده!

تشکل های کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر!

بنابر خبرهایی که پیشتر به اطلاع افکار عمومی رسانده ایم، مجید حمیدی از فعالین کارگری شهر سنندج و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، در تاریخ ٢۴/١٠/٨٨ تنها به دلیل حضور در بین خانواده کارگری ابراهیم لطف الهی و اعلام همدردی با آنها، دستگیر و بیش از یک ماه است که در بازداشت بسر می برد. آنچه مسلم است در هیچ کجای دنیا و حتی بر اساس قوانین جزایی ایران، کسی را به دلیل ابراز همدردی با اشخاص دیگری، مجازات نمی کنند.
مجید حمیدی بارها به جرم دفاع از حقوق کارگران و مردم زحمتکش و محروم مورد نفرت سرمایه داران و حامیان آنان قرار گرفته است و در سال ٨٦ توسط افراد ناشناس مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت. اگر چه او در این سوء قصد جان سالم بدر برد، اما گلوله های انفجاری مانده در بدن او، بر روی عصب سر و صورتش قرار دارد. این مسئله ما را نگران کرده است، زیرا که بنا به گفته پزشکان معالج او، هر گونه فشار عصبی و یا فیزیکی باعث تشدید وضعیت جسمی اش می شود و تأثیر این گلوله ها بر روی عصب او، موجب فلج شدن صورتش خواهد شد.
لازم به ذکر است که ما بارها مشکلات جسمی مجید حمیدی را به اطلاع عموم رسانده ایم، اما این فعال کارگری همچنان در بلاتکلیفی بسر می برد و مقامات امنیتی و قضایی همچنان از آزادی او سر باز می زنند.
ما بار دیگر اعلام می کنیم که مجید حمیدی، یکی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری می باشد که هیچ جرمی جز دفاع از حقوق کارگران و محرومان مرتکب نشده است. ما نگران سلامتی او هستیم و از همه کارگران و مردم شریف، تشکل های کارگری و نهادهای حقوق بشر داخلی و بین المللی می خواهیم که از هر طریق ممکن به ادامه بازداشت این فعال کارگری اعتراض کرده و ما را در آزادی اش یاری نمایند. رونوشت به: همه تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٧ بهمن ١٣٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com