افق روشن
www.ofros.com

محکومیت ابلاغ مجدد احکام شیث امانی و صدیق کریمی


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                            سه شنبه ١٧ آبان ماه ١٣٩٠

دادگاه اجرای احکام سنندج، احکام پیش‌تر لغو شده‌ی صدیق کریمی و شیث امانی را مجدد و جهت اجرا به آنان ابلاغ کرده است.
شیث امانی و صدیق کریمی از اعضای اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران هستند که به همراه ١١ نفر دیگر از کارگران در مراسم اول ماه سال ٨٦ در سنندج دستگیر شدند و پس از۵٠ روز زندان آزاد گردیدند. دادگاه انقلاب سنندج در سال ٨٦ برای آنان و سایر کارگران دستگیر شده احکام زندان و شلاق صادر کرد، اما این احکام در پی اعتراضات کارگران توسط رئیس قوه قضاییه‌ی وقت لغو شد. اکنون و پس از گذشت چند سال، قوه‌ی قضاییه تصمیم گرفته است این فعالین کارگری را به جرم دفاع از حقوق کارگران، به سزای اعمال‌شان برساند!
کمیته‌ی هماهنگی کلیه‌ی احکام صادره علیه کارگران و فعالین کارگری، از جمله ابلاغ مجدد احکام آقایان شیث امانی و صدیق کریمی را به شدت محکوم می کند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

سه شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۰