افق روشن
www.ofros.com

کارگران زندانی باید آزاد شوند


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                          سه شنبه ١٣ اردیبهشت ١٣٩٠

کارگران، مردم شرافتمند و آزادی‌خواه!
در روزهای گذشته و در آستانه روز جهانی کارگر، جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهرهای سنندج و سقز، به اتهام‌های واهی احضار و سپس دستگیر شدند. در شهر سقز محمود صالحی و حسین مرادی دستگیر و سپس آزاد شدند. در شهر سنندج، شریف ساعد‌پناه، صدیق کریمی، خلیل کریمی، یدالله قطبی، نبی مومنی، وفا قادری، خالد حسینی، شیث امانی و غالب حسینی که از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج هستند، در روزهای دهم و یازده اردیبهشت و پیش از برگزاری مراسم اول ماه مه، احضار و بازداشت شدند. هم اکنون وفا قادری، خالد حسینی، غالب حسینی و یدالله قطبی در زندان به سر می‌برند.

                              یدالله قطبی                        غالب حسینی                    خالد حسینی                      وفا قادری

در شرایطی این کارگران زندانی می‌شوند که برگزاری مراسم مستقل کارگری اول ماه مه و طرح خواسته‌ها و مطالبات کارگران در این روز، از نظر سرمایه‌داری ایران، گناهی نابخشودنی و جرم محسوب می‌شود. این در حالی‌ست که کارفرمایان و صاحبان سرمایه، با استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت‌های قانونی، به شکل‌ها و عناوین مختلف، حقوق کارگران را پایمال می‌کنند. دستمزدها، ماه‌های طولانی پرداخت نمی‌شود و با اخذ مجوز از قانون قراردادهای موقت، به راحتی کارگران را اخراج کرده و آنها را به راهروهای ادارات دولتی، حواله می‌دهند. از یک سو بیکاری و دستمزدهای ناچیز و از سوی دیگر تورم و افزایش قیمت کالاها، کارگران و خانواده‌های انها را با انواع مشکلات و نابسامانی‌های اجتماعی مواجه کرده است. اما در برابر این بی‌حقوقی‌ها، کارگران حق اعتراض و طرح مطالبات خود و حق ایجاد تشکل مستقل را ندارند تا مدافع آنها و خواسته‌های‌شان باشد.
جای کارگران، این تولیدگران و سازنده‌گان همه‌ی نعمت‌های بشری در زندان نیست. زندانیان کارگر، هیچ جرمی جز دفاع از حقوق خود و دیگر کارگران مرتکب نشده‌اند. آنها باید بی‌درنگ و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از همه‌ی کارگران، تشکل‌ها و نهادهای کارگری و مدافع حقوق بشر داخلی و بین‌المللی، می‌خواهد که از هر طریق ممکن، خواستار آزادی کارگران بازداشتی در شهرهای سنندج، سفز و همه‌ی کارگران زندانی شوند.

زنده باد اول ماه مه ٢٠١١

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

١٣ اردیبهشت ١٣٩٠/ سوم ماه مه ٢٠١١