افق روشن
www.ofros.com

کشته شدن روز افزون کارگران معدن


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                      دوشنبه ٢٩ آذر ١٣٨٩

"عملیات نجات معدنچیان معدن هجدک کرمان که بر اثر ریزش این معدن زیر آوار مدفون شده بودند، پایان یافته است. معاونت معدن استان کرمان اعلام کرد این معدنچیان قطعا کشته شده اند." دویچه وله
"تنها در معادن زغال سنگ استان کرمان تعداد قربانیان ناشی از حوادث کار از ابتدای سال جاری به بیش از بیست کارگر رسیده است." خبرگزاری مهر
عدم رعایت ابتدایی ترین نکات ایمنی از سوی سرمایه داران و صاحبان خصوصی این معادن، کارگران، این تولید کنندگان اصلی ثروت در جامعه را بیش از پیش به قربانگاه می کشاند و اخبار پی در پی این حوادث نه تنها در ایران، بلکه در کل جهان سرمایه داری منتشر می شود. " ٧٣ کارگر کلمبیایی، ٢٨ کارگر ترکیه ای، ۴٣ کارگر چینی، ٢٩ کارگر نیوزیلندی، ١٢ کارگر معدن باب نیزو، .... و اکنون ۴ کارگر زحمت‌کش معدن هجدک کرمان و فردا باز عفریت مرگ در کمین جان‌های شیرین دیگری نشسته است که صبحگاهان با اعضای خانواده خود وداع می‌کنند و در پی لقمه نانی به اعماق زمین می روند و شامگاه نگاه مضطرب کودکان است و خبر دهشت آور آوار و انفجار و ....
قاتل اصلی این کارگران درچین و شیلی و استرالیا و ایران .... نظامی است که بنیانش بر سود بیشتر بنا شده است. طبقه‌ی کارگر می‌تواند و باید به این وضع فلاکت بار پایان دهد و این مناسبات نا عادلانه را دگرگون کند. پایان این سیه روزی و خروج از این دایره ی بسته ی فقر و درد و مرگ تنها به نیروی کارگران و زحمت کشان ممکن است.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، ضمن ابراز تاسف عمیق از این حادثه و همدردی با خانواده های این کارگران، بار دیگر بر عزم و اراده ی خود برای کمک به ایجاد همبستگی و اتحاد کارگران در جهت ایجاد دنیایی انسانی‌تر تاکید می نماید.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٩ آذر ١٣٨٩