افق روشن
www.ofros.com

سندیکای هفت تپه و رویکرد کار جمعی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                  پنجشنبه ٢٣ تیرماه ١٣٩٠

هفته گذشته هيأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار اطلاعیه ای خبر برگزاری نشست خود را به اطلاع عموم رساند. بر اساس این خبر، اعضای هيأت مدیره، موضوع های مختلفی از جمله وضعیت سندیکا و بازگشت به کار اعضای اخراجی را مورد بررسی قرار دادند. اطلاعیه این تشکل کارگری ادامه داده که یکی دیگر از مباحث، انتخابات هيأت مدیره بوده که " در جريان مباحث مربوط به انتخابات پيشنهادی مبنی بر تغيير رويکرد هيأت مديره و جايگزين کردن کار جمعی به جای انتخاب رئيس هيأت مديره طرح شد. " و اين پيشنهاد به اتفاق آرا به تصويب هيأت مديره سنديکای هفت تپه می رسد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، از جمله تشکل های مستقل کارگری است که در سال های اخیر، علی رغم مشکلات و موانع مختلف، توانسته ضمن تلاش برای دفاع و پیگیری مطالبات کارگران مجتمع هفت تپه، در کنار تشکل های موجود جنبش کارگری قرار گرفته و از خواسته های دیگر کارگران ایران حمایت کند. بی تردید تصمیم جایگزین کردن کار جمعی به جای انتخاب رئیس هيأت مديره و تصویب آن به اتفاق آرا، تشخیصی درست بوده و به تقویت هر چه بیشتر روحیه کار جمعی در تشکل های کارگری می انجامد. امری که همان طوری که در اطلاعیه این تشکل آمده " به هيآت مديره سنديکا امکان می دهد که با وحدت و همدلی بيشتری به امور پرداخته و امکان مشارکت و مسئوليت پذيری را به طور يکسان برای کليه اعضاء هيأت مديره فراهم نمايد. "
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، تصویب این پیشنهاد مثبت را از سوی هيأت مديره سندیکای نیشکر هفت تپه را به تمامی اعضای این تشکل تبریک گفته و آرزوی موفقیت های هر چه بیشتر را برای این دوستان کارگر داریم. کمیته هماهنگی که همواره از شکل گیری و ایجاد هر گونه تشکل مستقل کارگری و به خصوص سندیکای نیشکر هفت تپه، حمایت کرده، بر این باور است که این اقدام، گامی موثر در راستای تقویت اراده کار جمعی و رویکرد شورایی در جنبش کارگری می باشد. رویکردی که با انتقال و گسترش آن به بدنه تشکل های کارگری، ضامن دخالت گری هر چه وسیع تر کارگران در تصمیم گیری ها و حضور و شرکت فعالانه در سرنوشت خود آنهاست.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - ١٧ تیر ١٣٩٠