افق روشن
www.ofros.com

گرامی داشت یاد و خاطره

کشته شدگان خاتون آباد در کامیاران، مهاباد و سنندج


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                         شنبه ٩ بهمن ١٣٨٩


برگزاری مراسم یاد بود کارگران خاتون آباد در شهر سنندج

روز جمعه ١١/١٣٨٩/ ٨ به مناسبت یاد بود کشتار کارگران خاتون آباد ،اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در میان جمعیت زیادی از کوهنوردان سنندج به پخش تراکت و بیانیه کمیته در سال یاد این کارگران پرداختند که همراه با استقبال گرم کوهنوردان ، به عکس وفیلم گرفتن از پلاکارد و خواندن تراکت ها و بیانیه منجر شد.
در دامنه آبیدر نیز جمعی از اعضای کمیته و کارگران و فعالین کارگری به یاد گارگران جان باخته خاتون آباد مراسمی را در ساعت ٩ برگزار کردند .مراسم با خواندن سرود انترناسیونال، سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر آغاز شد، سپس یک دقیقه سکوت اعلام شد به یاد کارگران جان باخته خاتون آباد و برنامه ادامه یافت با سخنرانی یکی از حاضران در مورد وضعیت طبقه کارگرایران و نابرابری های موجود و تاکید شد به اهمیت تلاش برای ایجاد همبستگی طبقاتی در بین کارگران . در انتها نیز بیانیه کمیته هماهنگی به مناسبت یاد بود کشتار کارگران خاتون آباد خوانده شد ومراسم با خواندن شعرهایی با مضامین کارگری از طرف دو نفر از شرکت کنندگان به پایان رسید.
(در صورت دریافت عکس و یا فیلم از این مراسم، در سایت درج خواهد شد)

٩ بهمن ١٣٨٩

--------------

برگزاری مراسم یاد بود کشتار کارگران خاتون آباد در شهرستان مهاباد

روز دوشنبه ۴ بهمن مصادف با سالگرد کشته شدن کارگران مس خاتون آباد، ساعت ٣ بعد از ظهر، در شهرستان مهاباد مراسمی با حضور جمعی از فعالین کارگری برگزار گردید.
در ابتدای برنامه سرود انترناسیونال، سرود همبستگی طبقه کارگر توسط شرکت کنندگان خوانده شد . پس از آن یک دقیقه سکوت به یاد جانباخته گان راه آزادی طبقه کارگر اعلام شد و در ادامه یکی از رفقا سخنرانی با موضوع ، یاد جان باخته گان کشتار خاتون آباد و موقعیت کنونی جنبش کارگری ایراد نمودند. همچنین برنامه همراه بود با خواندن شعر و سرود هایی از طرف شرکت کنندگان.

۵ بهمن ١٣٨٩

--------------

گرامی داشت یاد و خاطره کشته شدگان خاتون آباد

بنابر خبر رسیده امروز ١١/١٣٨٩/۴ مراسمی به مناسبت سالیاد کشتار کارگران مس خاتون آباد و همچنین در محکومیت بازداشت و زندانی کردن فعالین کارگری، در شهرستان کامیاران برگزار شد. مراسم با یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه سوسیالیزم آغازشد و پس از آن برنامه بدین شرح ادامه یافت: سرود انترناسیون - شعر - مقاله از طرف یکی از شرکت کنندگان - شعر- سخنرانی یکی از فعالین کارگری درباره موقعیت طبقه کارگر در ایران و در انتها بحث آزاد. مراسم در میان شور و اشتیاق شرکت کنندگان پایان یافت.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۴ بهمن ١٣٨٩