افق روشن
www.ofros.com

:اعلام پشتیبانی از

"کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده"


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                    جمعه ١۵ بهمن ١٣٨٩

با خبر شدیم که خانواده گرامی کارگر زندانی، اسعد ابراهیم زاده ( بهنام ) به نام های رحمان ابراهیم زاده، عایشۀ مدرسی ،موسی ابراهیم زاده،عیسی ابراهیم زاده، پریزاد خسروی، چیمن ملایی و زبیدۀ حاجی زاده، در اعتراض به دستگیری و محکومیت بسیارسنگین وغیرانسانی این فعال مخلص و صدیق جنبش کارگری و مدافع حقوق کودکان و همچنین تلاش برای آزادی بدون قید و شرط او - که تنها به جرم دفاع از حقوق و منزلت انسانی کارگران و کودکان محروم و بی پناه جامعه ، از سوی شعبۀ ١۵ دادگاه انقلاب، به بیست سال زندان محکوم شده است - اقدام به ایجاد کمیته ای با نام "کمیتۀ دفاع از بهنام ابراهیم زاده" نموده اند.
خانواده محترم این عزیز، همچنین در این رابطه، از همۀ تشکل های کارگری و همۀ انسان های با وجدان، آزادی خواه و برابری طلب جامعه ، به ویژه کارگران و فعالان جنبش کارگری و دیگرجنبش های اجتماعی تقاضا کرده است تا ضمن پیوستن به این "کمیته" و اعتراض به دستگیری و محکومیت زندان این فعال کارگری و حقوق کودک، به هر شکل که می توانند از این اقدام آزادی خواهانه و انسانی، حمایت کرده و به آن یاری رسانند.
" کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری "و اعضا و فعالین آن، وظیفۀ انسانی و طبقاتی خود می دانند تا ضمن اعتراض به دستگیری و محکومیت سنگین، ظالمانه و غیرانسانی این فعال کارگری و اعلام پشتیبانی از این حرکت و این "کمیته "، ( کمیتۀ دفاع از بهنام ابراهیم زاده ) خانوادۀ گرامی و زحمتکش این عزیز کارگر را در این امر خطیر و انسانی و این تظلم خواهی طبقاتی، یاری نموده و در حد توان صدای رسای آنان، برای افشای این ظلم بین و آشکار باشند.

" کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری "

١٢/١/٨٩

توجه : متن نامه خانواده بهنام ابراهیم زاده را با کلیک اینجا می توانید مشاده نمایید .همچین تا اطلاع ثانوی و تا زمان راه اندازی وبلاگ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده از طرف خانواده ایشان ،می توانید اخبار مربوط به وضعیت این فعال کارگری را در سایت کمیته هماهنگی دنبال نمایید.