افق روشن
www.ofros.com

کارگران ایران خودرو و ضرورت ایجاد تشکل کارگری


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                  دوشنبه ١١ بهمن ١٣٨٩

براساس خبرهای منتشره، اعتراض به سانحه‌ای که هفته گذشته در شرکت ایران خودرو رخ داد و منجر به جان باختن چهار نفر از کارگران و زخمی شدن گروهی دیگر شد، هم‌چنان ادامه دارد. در این رابطه روز پنج‌شنبه ٧ بهمن، صدها نفر از کارگران شیفت صبح این شرکت در تجمعی گسترده، خواسته‌های خود را در ٢٧ بند، طرح نموده و خواستار رسیدگی به آنها شدند. در پایان این تجمع مدیریت تا ١۵ اسفند فرصت خواست که پاسخ‌گوی مطالبات کارگران باشد.
اما مهم‌ترین خواست کارگران در این تجمع، ایجاد تشکل کارگری بود. واقعیت این است که یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های خودرو سازی خاورمیانه، یعنی شرکت ایران خودرو با هزاران نفر پرسنل، از داشتن هر گونه تشکلی محروم است. مدیریت این شرکت، حتی همان شورای اسلامی فرمایشی و رسمی را نیز تحمل نکرده و در ابتدای دهه ٧٠ آن را منحل نموده و در سال‌های اخیر بارها مانع از شکل‌گیری مجدد آن شده است. اما به نظر می‌رسد که بعد از سانحه دلخراش اخیر، کارگران ایران خودرو به طور جدی، دنبال ایجاد تشکل خود هستند.
بدون شک کارگران ایران خودرو به درستی خواست ایجاد تشکل کارگری را طرح نموده‌اند، زیرا که نداشتن تشکل یکی از بزرگ‌ترین معضل طبقه کارگر ایران و نیز کارگران این شرکت است. تمامی مشکلات و مصائبی که امروز صاحبان سرمایه و عوامل سرکوب آنها به کارگران ایران خودرو و دیگر کارگران تحمیل می‌کنند، از عدم وجود تشکل‌هایی است که نماینده واقعی کارگران در مبارزه برای محقق شدن مطالبات می‌باشد. اکنون که بخشی از کارگران ایران خودرو، این خواست را طرح کرده‌اند، لازم است آنها به این نکته مهم توجه کنند که برای اینکه بتوانند تشکلی ایجاد کنند که پیگیر مطالبات آنها باشد، باید به نیروی خود باور داشته و با اراده و تصمیم خود و بدون اجازه به دخالت نمایندگان و عوامل سرمایه و حامیان آنها، دست به ایجاد تشکل خود بزنند. تشکلی می‌تواند مدافع و حافظ منافع کارگران باشد که حاصل برایند مبارزه طبقاتی کارگران باشد و نمایندگان آن، واقعی و با اراده مستقیم خود آنها انتخاب شوند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، ضمن حمایت از مبارزه کارگران ایران خودرو و طرح مطالبات‌شان، از تلاش و همت آنها برای ایجاد تشکل کارگری حمایت می‌کند. هم‌چنین ما بار دیگر جان باختن جمعی از کارگران این شرکت را به بازماندگان و همکاران آنها تسلیت گفته و خود را در غم‌شان شریک می‌دانیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٩ بهمن ١٣٨٩