افق روشن
www.ofros.com

!۴٨٧ هزار تومان به عنوان حداقل حقوق کارگران در سال ۹٢، تعیین شد


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                               سه شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۹۱

بر اساس خبری که ساعاتی پیش در سایت های خبری رسمی منتشر شد، شورای عالی کار در آخرین نشست خود امروز دوشنبه، مبلغ ۴٨٧ هزار و ١٢۵ تومان را به عنوان دستمزد کارگران در سال آینده تعیین کرد. بر اساس این خبر پس از چند هفته نشست و گفتگوی نماینده گان دولت، کارفرمایان و کارگران، بالاخره بر سر این مبلغ، یعنی افزایش ٩٧ هزار تومانی به توافق رسیدند.
نگفته پیداست که آنچه که به عنوان سه جانبه در شورای عالی کار و به اصطلاح " شرکای اجتماعی " معرفی می شود، صرفا" نمایشی تبلیغاتی برای تحمیل فقر و ریاضت کشی هر چه بیشتر به کارگران است. همان طوری که ما بارها اعلام کرده ایم این سه گروهی که در شورای عالی کار در باره معیشت و زندگی کارگران تصمیم می گیرند، همه گی نماینده گان سرمایه داران و مدافع حقوق آنها هستند. این شورا با عوام فریبی می خواهد منافع دولت و نماینده گان دروغین و انتصابی کارگران را از منافع و خواسته نماینده گان " کارفرمایان " جدا کند. این در حالی است که دولت خود بخش بزرگی از نظام سرمایه داری ایران است و تلاش می کند با تحمیل ریاضت کشی، کارگران را به پذیرش صبر و قناعت بیشتر وادار کند. هم چنین نماینده گان به اصطلاح کارگران، منتصب و مورد تائید و جیره خوار صاحبان سرمایه بوده و در تحمیل خط فقر بیشتر به کارگران، شریک جرم محسوب می شوند.
بدون شک تعیین مبلع ماهیانه ۴٨٧ هزار تومان دستمزد برای میلیون ها کارگر ایران، نشانه ی اهانت آشکار به شرایط زندگی آنها و خانواده های شان است. جماعتی که به عنوان " نماینده " در باره درآمد یک سال کارگر تصمیم گرفته اند، هزینه های سرسام آور و افزایش هر روزه کالاهای اساسی را در یک سال اخیر را چگونه محاسبه کرده اند؟ در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالاها از صد در صد نیز گذشته است، آیا افزایش ٢۵ درصدی دستمزد کنونی برای سال آینده، جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ آیا خود این " نماینده گان " کارگری با چنین دستمزدی می توانند امرار معاش کنند ؟ یا آنها با دریافت دستمزدهای نجومی و خوش خدمتی به سرمایه داران و داشتن شغل های متعدد، نیازی به چنین دستمزدی ندارند؟!
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به عنوان جمعی از کارگران و فعالین کارگری ایران، تعیین دستمزد ۴٨٧ هزار تومان را تداوم تحمیل فقر و فلاکت به کارگران و میلیون ها خانواده کارگری می دانیم. این اقدام بخشی از تعرض نظام سرمایه داری به کار و معیشت طبقه کارگر بوده و تلاشی در خدمت صاحبان سرمایه، برای افزایش سود بیشتر آنها و گسترش روزافزون فاصله طبقاتی است. ما از همه کارگران مراکز مختلف تولیدی، خدماتی و پروژه ای می خواهیم که در برابر تحمیل چنین دستمزدی سکوت نکنند و از هر طریق ممکن، صدای اعتراض خود را برای افزایش دستمزدها بر اساس نیازهای یک زندگی امروزی رساتر کنند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۳۹۱/۱٢/٢۱