افق روشن
www.ofros.com

از کارگران پتروشیمی تبریز حمایت کنیم


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 پنجشنبه ١٩ اسفند ١٣٨٩

بر اساس خبرهای منتشره اعتصاب ١۴٠٠ نفر از کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز که از روز شنبه هفتم اسفند آغاز شده، هم‌چنان ادامه دارد. کارگران خواستار حذف پیمان‌کار و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی هستند. این در حالی‌ست که در این مدت، کارگران با مبارزه و اعتراض خود، سه بار مدیریت و مقام‌های مسئول را وادار به مذاکره با نمایندگان‌شان نمودند که در هر سه مورد، مدیریت با بهانه‌های واهی و تکراری مذاکرات را به بن بست رسانده است. هم‌چنین دخالت نیروهای امنیتی و مسئولین استان و وعده‌ رسیدگی به خواسته‌های آن‌ها در آینده، تاکنون هیچ نتیجه‌ای در شکستن اعتصاب کارگران نداشته است.
علاوه بر این مسئولین و مدیریت پتروشیمی تبریز بعد از اینکه موفق به قانع کردن کارگران با وعده های توخالی نشدند، برای راه‌اندازی کارخانه و شکستن اعتصاب، سعی کردند با به‌کارگیری کارگران پالایشگاه تبریز در قبال پرداخت روزانه یکصد هزار تومان، آن‌ها را جایگزین کارگران اعتصابی پتروشیمی کنند، که با امتناع کارگران پالایشگاه در همدلی با کارگران پتروشیمی مواجه شدند. سپس به کارگران پتروشیمی‌های جنوب، از جمله پتروشیمی "اروند" ماهشهر متوسل گردیدند که متوجه شدند در آنجا نیز در بین کارگران، خواسته‌های مشابه با پتروشیمی تبریز مطرح می‌باشد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن پشتیبانی از خواسته های کارگران پتروشیمی تبریز، از همه کارگران، تشکل‌های کارگری و نهادهای مدافع حقوق کارگری داخلی و بین‌المللی می‌خواهد که از هر طریق ممکن به حمایت از آنها بپردازند. کارگران فقط از طریق اتحاد و همبستگی و پشتیبانی از خواسته‌ها و مطالبات دیگر همکاران خود می توانند گام‌های موثری را برای دستیابی به حقوق پایمال شده‌ی خود بردارند.

زنده باد همبستگی کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

١٨ اسفند ١٣٨٩