افق روشن
www.ofros.com

!قدردانی کمیتۀ هماهنگی از پیام اتحاد فعالان کارگری ترکیه


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                           سه شنبه ٢٦ اردیبهشت ١٣٩١

چندی پیش جمعی از کارگران و فعالان کارگری ترکیه کمپینی با عنوان «سرکوب طبقه‌ی کارگر ایران را متوقف کنید» به راه انداخته و ضمن جمع‌آوری هزاران امضا و افشاگری در مورد سرکوب فعالان کارگری ایران، به شکل باشکوهی هم‌بسته‌گی طبقاتی‌شان را با طبقه‌ی کارگر ایران به نمایش گذاشتند.
کمیته‌ی هماهنگی نیز ضمن تأکید بر هم‌بسته‌گی بین‌المللی طبقه‌ی کارگر برای رهائی از مناسبات سرمایه‌داری در سطحی جهانی، مراتب قدردانی خود را از تمامی کارگران و فعالان کارگری ترکیه‌ای که در این کمپین شرکت داشته‌اند اعلام می‌کند و دست آنان را برای اتحادی همه‌جانبه در مسیر مبارزه‌ی طبقاتی می‌فشرد.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱