افق روشن
www.ofros.com

دیدار با خانواده رضا شهابی، کارگر زندانی


کمیتۀ‌ هماهنگی برای کمک                                                                                سه شنبه ٢١ دیماه ١٣٨٩

در بحبوحه ‌ی تمامی مشکلات و نابسامانی‌های تحمیل شده از جانب سرمایه داری و درشرایطی بسیار سخت، که هر روز خبری تلخ و ناگوار، جان‌هایمان را می‌آزارد و رنج‌مان می‌دهد، آن چه که بیش از هر زمان دیگر لازم و حیاتی به نظر می‌رسد‌، همانا ایستادن استوارانه‌، متحد و یکپارچه‌ی كارگران و فعالان كارگری در کنار یکدیگر است تا سرمایه‌داران بدانند که جنبش کارگری را سربازایستادن نیست و این جنبش‌، تا رسیدن به اهداف نهایی خود از پای نخواهد نشست و در مقابل آن سر تسلیم فرود نخواهد آورد .
در یک صف ایستادن ، پشت به پشت هم دادن و مسئله‌ی یک دوست و یک خانواده‌ی کارگری را مشکل همه‌ی دوستان و همه‌ی خانواده‌های کارگری محسوب کردن‌، به هم یاری رساندن و در مواقع سخت و دشوار کنونی‌، دست همدیگر را گرفتن، خود می‌تواند گامی باشد در راستای تقویت جنبش کارگری و استحکام بخشیدن هر چه بیش‌تر به آن.
در این راستا و در شرایطی که رضا شهابی‌،‌ كارگر زندانی‌، با مقاومتی ستودنی‌، همه‌ی اتهامات واهی و كذب راكه به او وارد كرده‌اند رد كرده است، همه‌ی آنان که خود را جزو خانواد‌ه‌ی بزرگ کارگری می‌دانند، بارها به دیدار خانواده‌ی فداکار، هم ‌دل و همراه رضا شتافته تا به سهم خود، مرهمی باشند بردل ‌نگرانی‌ها و دلواپسی‌های آنان؛ آن هم در غیبت پدری که حتی بعد از اخراجش از کار نیز، مسئولانه و در نهایت فداکاری تلاش می ‌کرد ، تا ذره ای از سربلندی و اعتبارشان کاسته نشود و خللی در متانت و عزت نفس‌شان پدید نیاید.
در همین راستا، جمعی از اعضای " کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری " بر اساس وظیفه‌ی انسانی و طبقاتی خویش، با ره توشه ای کاملا کارگری و با دستمایه‌ای ناچیز از موجودی صندوق حاوی كمك‌های كارگری که از پیش برای چنین مواردی تدارک دیده شده بود و همین طور کمک و هم ‌یاری جمعی از کارگران و فعالان کارگری و خانواده‌های‌شان ــ با هرآن چه که در توان داشتند ــ یک بار دیگر سعی نمودند، تا در این امر خطیر و انسانی مشارکت نموده و به یاری‌شان بشتابند.
آنان با این امید که شاید اندکی و فقط اندکی از بار سنگین مصائب و مشکلاتی را که بر دوش این کارگران و خانواده های آنان گذاشته شده است کاسته شود، در هفته‌ی گذشته نیز میهمان خانه‌ی گرم و صمیمی این کارگر زندانی بودند تا برای ساعاتی با اعضای خانواده‌ی رضا به گفتگو بنشینند و هم‌ دردی و همراهی خود را با آنان اعلام نمایند.
گفتنی است که خانواده‌ی گرامی آن عزیز نیز،مثل همیشه از دیدار دوستان ما و در واقع یاران هم ‌دل و همراه خود، خوشحال شده و با آغوشی باز و چهره‌هایی گشاده از ایشان استقبال نمودند و آن‌ها را در جریان مسائل و معضلات خویش قرار دادند. به راستی که آنان به قدری سرزنده و استوار بودند که دوستان ما را نیز به وجد آوردند.
آری! همراهان ما آن چه دیدند، جز صمیمیت، مهربانی، خویشتن‌داری و پایداری نبود و تو گویی که همه‌ی اعضای خانواده با ایمانی مثال زدنی پا به پای کارگر دربند و مبارزشان ایستاده‌اند و همچون او پایمردی و مقاومت می کنند. تا آن جا که در این دیدار، هر دو طرف، کوله بارشان از اعتماد و محبت و ایثار و استقامت سر ریز گشت و با عزمی راسخ ‌تر و قدم‌هایی استوارتر دوباره راهی گشتند؛ و ما در این اندیشه که سرمایه و حامیان آن، تا کجا، از واقعیت‌ها به دورند و تا چه حد خود را فریب می‌دهند!

جمعی از اعضا وخانواده های

"کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری"

دی ماه ١٣٨٩