افق روشن
www.ofros.com

دولت سوئد پیگیر وضعیت فعالین کارگری دربند و تحت تعقیب قضایی خواهد بود

متن نامۀ اعتراضی واحد بی.ال از سازمان مرکزی کارگران سوئد

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                      دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۵ مه ۲۰۱۵

دولت سوئد پیگیر وضعیت فعالین کارگری دربند و تحت تعقیب قضایی خواهد بود

وزارت خارجه سوئد در تاریخ سه شنبه ۱۹ ماه مه سال ۲۰۱۵ مطابق ۲۹ اردیبهشت ۹۴ با ارسال نامه ای رسمی به "سازمان مرکزی کارگران سوئد" اعلام کرده است که به طور جدی وضعیت فعالین کارگری دربند و یا تحت تعقیب قضایی در ایران- منجمله اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری- را بررسی و پیگیری خواهد کرد.
وزارت خارجه سوئد در این نامه ی رسمی اطمینان داده است که اوضاع فعالین کارگری و پیگیری حقوق و آزادی های آنان را در دستور کار خود قرار داده و خواهد داد و در پایان از نامه ی اعتراضی این سازمان کارگری تشکر کرده و همچنین چند نمونه از مکاتبات فی مابین دولت و پارلمان سوئد در زمینه ی مسایل زندانیان و فعالین تحت تعقیب قضایی در ایران را برای این سازمان کارگری ارسال نموده است.
این تاییدیه رسمی وزارت خارجه سوئد که طی یک مکاتبه به سازمان مرکزی کارگران سوئد ارسال شده در پی ارسال نامه ی اعتراضی از سوی این سازمان کارگری به آن ارسال شده است. در روزهای اخیر یکی از واحد های "سازمان مرکزی کارگران سوئد (SAC) "مطابق گزارشات منتشره توسط " کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"نامه ای اعتراضی تهیه و تنظیم و ارسال کرده و طی این نامه ی اعتراضی از دولت و وزارت خارجه سوئد درخواست اکید پیگیری اوضاع فعالین کارگری و اعتراض به موج دستگیری و تعقیب قضایی آنان را کرده است.
همچنین این سازمان کارگری سوئدی نامه ای اعتراضی حاوی نام فعالین کارگری زندانی یا تحت تعقیب قضایی در ایران را برای مقامات ایران ارسال کرده و اکیدا خواستار پایان دادن به بازداشت و پیگیری قضایی فعالین کارگری در ایران شده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن قدردانی از همبستگی طبقاتی این تشکل کارگری سوئد(SAC)، خواهان حمایت دیگر تشکل ها و نهاد های کارگری داخلی و خارجی برای پایان دادن به بازداشت و تعقیب قضایی اعضای خود و سایر فعالین کارگری در ایران است.

*****************

متن نامه ی اعتراضی واحد بی.ال از "سازمان مرکزی کارگران سوئد"

متن نامه ی اعتراضی واحد بی.ال از "سازمان مرکزی کارگران سوئد" که برای مقامات ایران منجمله، رهبر،رئیس جمهور و رئیس قوه ی قضاییه ارسال شده است:
دست از تعقیب قضایی و بازداشت فعالین کارگری ایران بردارید!
وضعیت فعالین کارگری در ایران برای مدت های زیادی است که بسیار دشوار بوده است و از زمان ریاست جمهوری روحانی این سرکوب ها رو به فزونی گذاشته است.در هفته های اخیر فشار و تعقیب قضایی جدیدی در مورد فعالین کارگری در ایران به اجرا گذاشته شده و تعداد زیادی از فعالین کارگری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
ما از این دستگیری های سرکوبگرانه بسیار خشمگیم هستیم و شیوه ی برخورد دستگاه قضایی ایران نیز ما را بیشتر نگران میکند.
ما از طرقی منجمله عفو بین الملل و یا سازمان ملل گزارشاتی دریافت کرده ایم که تایید میکند که دولت ایران شکنجه و شلاق به کار میبندد و همچنین حکومت ایران بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد.
ما تعقیب قضایی و بازداشت فعالین کارگری در ایران را محکوم میکنیم؛ تمامی فعالین کارگری ای که بازداشت شده، زندانی شده ویا به طرق مختلف به دلیل به کار گیری حقوق اولیه کارگری و انسانی مورد تایید جامعه ی جهانی، توسط دولت ایران تنبیه شده اند باید فورا آزاد شده و یا آزار و اذیت قضایی علیه آنان خاتمه یابد.
ابراهیم مددی و داوود رضوی اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، رضا امجدی، کوروش بخشنده، حامد محمودی نژاد و نظام صادقی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،فواد و آرام زندی فعالین کارگری و منیزه صادقی فعال حقوق زنان و کودکان در سنندج،ریبوار عبدالهی، یوسف آبخرابات، واحد سیده،از اعضای کمیته هماهنگی، حسن رسول نژاد،هادی تنومند، جمال میناشیری،قاسم و ایراهیم مصطفی پور، محمد کریمی، همگی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، فرزاد مرادی نیا دیگر عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده فعالین کارگری،رضا شهابی فعال کارگری، رسول بداقی عضو کانون صنفی معلمان تهران، محمود صالحی، پدرام نصرالهی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، عثمان اسماعیلی فعال کارگری، محمود باقری، عبدالرضا قنبری و علیرضا هاشمی معلمان و فعالین کارگری، مهدی فرحی شاندیز معلم و فعال کارگری و تمامی دیگز فعالین کارگری باید فورا آزاد شده و یا تعقیب قضایی علیه انان خاتمه یافته اعلام شود.

با احترام

واحد بی.ال از " سازمان مرکزی کارگران سوئد" (SAC)* Release the imprisoned union activists in Iran!

The situation of union activists in Iran has been very hard for a long time and the repression has further increased under President Rohani. In recent weeks, a new persecution attack was conducted in which many union activists have been harassed and detained by the security police
We are incensed at these arbitrary arrests, and the thought of the Iranian justice system makes us even more worried. We get reports from i.a. Amnesty International and U.N. about Iran using torture, flogging and Iran having the highest amount of executions per capita in the world.
We condemn the ongoing persecution and arrests of labour activists in Iran. All labor activists who have been detained, imprisoned or otherwise punished as a result of exercising their internationally recognized labor and human rights must be immediately and unconditionally release. All harassment of them must cease.
Ebrahim Madadi, Vice-President, and Davoud Razavi, board member of the Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company, Reza Amjadi, Kourosh Bakhshandeh, Hamed Mahmoudnejad and Nezaam Sedeghi, all labour activists and members of the Coordinating Committee to help form workers organisations, Fouad and Aram Zandi, both labour activists in Sanadaj, Manizheh Sadeghi, children’s and women’s rights activists, Ribwar Abdullahi, Yousef Aab-kharabat and Vahed Seyede, Hassan Rasoulnejad, Hadi Tanoomand and Jamal Minashiri, Ghasem and Ebrahim Mostafapour and Mohammad Karimi, all members of the Coordinating Committee, Jafar Azimzadeh and Jamil Mohammadi, members of the board of the Free Trade Union, Farzad Moradinia, another member of the Coordinating Committee, Shahrokh Zamani and Mohammad Jarahi, Behnam Ebrahimzadeh, Reza Shahabi, labor activists, Rasoul Bodaghi, a member of the Tehran Teachers’ Trade Associations, Mahmood Salehi and Pedram nasrollahi, both member of coordinating committee,Osman Esmaili,Worker activist, Mahmood Bagheri, Abdoreza Ghanbari and Alireza Hashemi, teachers and activists, Mehdi Farahi Shandiz, worker activist, and all other labor activists must immediately be released and their prosecutions and judgements declared invalid.

Best regards Bergslagens Local Organisation of SAC- Sweden


* توضیح: نامه فوق متن انگلیسی نامه ی اعتراضی یکی از واحد های " سازمان مرکزی کارگران سوئد" است که در اعتراض به دستگیری و تعقیب قضایی فعالین کارگری در ایران به مقامات ایران منجمله رهبر، رئیس جمهور و رئیس قوه ی قضاییه ارسال کرده است. ترجمه فارسی این نامه در سایت کمبته هماهنگی درج شده است

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری