افق روشن
www.ofros.com

دفاع از حقوق کارگران حق مسلم ماست

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                          پنجشنبه ٢ مهر ۱٣٨٨

کارگران، نهاد ها و تشکل های کارگری!
در ماه های اخیر دور تازه ای از احضار و بازداشت کارگران و فعالین کارگری آغاز شده است. روز چهارم شهریور، افشین ندیمی، آزاد منیری نیا، شعیب صابری و کاوه گل محمدی در شهر کامیاران دستگیر و به زندان سنندج انتقال یافتند که بلاخره بعد از یک ماه با وثیقه 15 و 20 میلیون تومانی در اول ماه مهر آزاد شدند و در روز 27 مرداد در شهر اهواز پژمان رحیمی و محمد اسماعیلوندی بازداشت شده‌اند و هم اکنون در بازداشتگاه به سر می‌برند.
در شرایطی اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و دیگر فعالین کارگری دستگیر و زندانی می شوند که طبقه کارگر در ایران با مصائب روزافزون دست به گریبان است. سرمایه داران هر روزه با تمام ابزارها و امکانات، تعرض به کار و زندگی کارگران را ادامه می دهند. قرار داد های موقت و نبود امنیت شغلی، اخراج سازی های گسترده و به تعطیلی کشاندن کارخانه ها، دستمزدهای معوقه، بالا رفتن هزینه های زندگی از جمله مسکن و پوشاک و مواد غذایی، بخش های زیادی از کارگران و خانواده های شان را به تنگ آورده است. بنابراین آنها راهی جز مبارزه با بی حقوقی و نابرابری ندارند و از هر طریق ممکن برای داشتن یک زندگی انسانی، تلاش می کنند.
ما به عنوان جزیی از طبقه کارگر، خود را در کنار این اعتراض ها می بینیم و از مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه، لاستیک البرز، پرریس سنندج، غرب بافت کرمانشاه و دیگر مراکز کارگری برای دستیابی به حقوق و مطالبات شان دفاع می کنیم. ما هم طبقه ای همسران و فرزندان کارگرانی هستیم که روزانه بر اثر ناامنی کار در معادن و پروژه های صنعتی و ساختمانی، جان خود را از دست می دهند. ما جزیی از طبقه ای هستیم که از فرط بیکاری و فقر دچار آسیب های اجتماعی فراوانی می شوند و دست به فروش کلیه و خود سوزی می زنند و یا فرزندان شان از تحصیل محروم می شوند و به کار در کوره پزخانه ها و کارگاه ها روی می آورند. جرم اعضای دستگیر شده ما و دیگر فعالین کارگری چیزی جز حمایت و پشتیبانی از خواسته ها و مطالبات کارگران نیست.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری دفاع از حقوق پایمال شده طبقه کارگر توسط سرمایه داران را حق مسلم خود می داند و احضار و بازداشت فعالین کارگری را محکوم می کند. ما از همه کارگران، تشکل ها و سازمان های کارگری و نهاد های مدافع حقوق بشر داخلی و بین المللی می خواهیم برای آزادی اعضای دستگیر شده ما در شهرهای اهواز و کامیاران و کلیه فعالین کارگری، از جمله رهبران سندیکای واحد تهران، منصور اسالو و ابراهیم مددی، تلاش کنند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۳۸۸/۷/۱

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com