افق روشن
www.ofros.com

درخواست از کارگران و نهادهای کارگری


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                    چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹٢

کارگران! تشکل‌ها و نهادهای کارگری!
همچنانکه بارها اعلام کرده‌ایم کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری یک تشکل مستقل است. بر اساس اساسنامه، ما جمعی از کارگران و فعالین کارگری هستیم که در طی چند سال اخیر دور هم جمع شده و برای کمک به کارگران در راستای ایجاد تشکل‌های مستقل طبقاتی، خودساخته و توده‌ای فعالیت می‌نمائیم و بر این باوریم که طبقه‌ی کارگر به نیروی خود آزاد می‌شود و همچنین به اتحاد و همبستگی طبقاتی برای رهایی از تمامی مصائب و مشکلات پیشارو باور داریم. در این راستا کمک‌های مالی و هم فکری‌های طبقاتی کارگران به همدیگر را نیز باور داشته و بر آن پای می‌فشاریم. اما لازم است توضیحاتی را به اطلاع کارگران و فعالین و تشکل‌های کارگری برسانیم: کمیته‌ی هماهنگی تاکنون برای فعالیتها و مشکلات پیشارویش به حق عضویت اعضا و کمک‌های هر چند ناچیز دوستان کارگر خود تکیه کرده است و نیازی به گرفتن کمک‌های مالی از دیگران نداشته است و اگر هم بنا به شرایط نیاز به گرفتن کمک از کارگران و فعالین کارگری ببیند رسماً از طریق سایت کمیته‌ی هماهنگی اعلام خواهد کرد. بدین وسیله اعلام می‌داریم کمیته هماهنگی به عنوان یک تشکل تاکنون هیچ گونه کمک مالی دریافت نکرده و گرفتن یا درخواست کمک مالی افراد به نام کمیته، فاقد اعتبار می‌باشد.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

١٨ تیر ١٣٩٢