افق روشن
www.ofros.com

بازداشت کوروش بخشنده، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی را محکوم می کنیم


کمیته‌ی هماهنگی برای کمک                                                                      سه شنبه ۱۵ شهریور ماه ١٣٩٠

چندین روز از بازداشت کورش بخشنده عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در تاریخ ٦ شهریورماه می‌گذرد و کماکان هیچ اطلاعی از وضعیت جسمانی این فعال کارگری در دست نیست. خانواده‌ی وی پس از مراجعات فراوان به نهادهای امنیتی هیچ جواب مشخصی دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که گزارشات قبلی حاکی از وخیم بودن حال جسمانی کورش بخشنده به دلیل ضرب و شتم توسط مامورین امنیتی بود. لازم به ذکر است وی چندی پیش تحت عمل جراحی باز قلب قرار گرفته بود و به تازگی از درد شدید ناشی از دیسک کمر رنج می برد.
بدیهی است هر گونه عواقب ناشی از عدم توجه به وضعیت سلامتی نامبرده بر عهده ی نهاد های امنیتی خواهد بود.
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، ضمن محکوم کردن دستگیری و احضار و دادگاهی کردن فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کورش بخشنده و تمامی‌ فعالین کارگری دربند هستیم.

کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

١۴ شهریورماه ١٣٩٠