افق روشن
www.ofros.com

برگزاری دومین مجمع عمومی سالانه انجمن

صنفی کارگران خباز شهرستانهای مریوان وسروآباد


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                            چهارشنبه ۴ آبان ماه ١٣٩٠

این انجمن با دعوت از تمامی کارگران خباز شهرستانهای مریوان وسروآباد ومسئولین اجرایی شهرستان ومهندس اقبال محمدی نماینده محترم شهرستانهای مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی و باحضور بیشتر از٢٠٠ نفر ازکارگران خباز وجمعی از فعالین کارگری درمورخه ٢٨/٧/٩٠ دومین مجمع عمومی سالانه خود را برگزار نمود
ابتدا اعضای هیئت مدیره عملکرد سالانه انجمن را مورد بحث وبررسی قرار دادند وبعد خواسته های انجمن به سمع ونظر حضار رسید از جمله دعوت از تمامی کارگران برای عضویت وحمایت از انجمن جهت اعتراض به دستمزدهای تحمیلی وتحقیر آمیز شورای عالی کار . درخواست تاسیس صندوق قرض الحسنه کارگران خبازکه مورداستقبال کارگران خباز قرارگرفت.پیشنهادایجاد تعاونی مصرف برای کارگران ودرخواست از نماینده مجلس درخصوص توضیح در باره قانون کار جدید وپیشنهاد بازنگری قانون کار جدید به مهندس اقبال محمدی ومطرح کردن آن در مجلس جهت به سخت وزیان آور شناختن شغل نانوایی وتعیین سقف ٢٠ سال سابقه بیمه کارگران جهت بازنشستگی .همچنین توضیح ایشان در مورد احداث بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان مریوان که قول دادند درصورت موافقت شهرداری در سال جاری کار ساخت وساز بیمارستان تامین اجتماعی شروع میشود.
درپایان جلسه کارگران از انجمن صنفی خواستند به طور جدی پیگیر خواسته های صنفی آنان باشد ودر جهت به ثمر رسیدن این خواسته ها همچنان به تلاش خود ادامه دهد .

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

چهارشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۰