افق روشن
www.ofros.com

بیانیه جمعی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

خطاب به کارگران، تشکل‌های کارگری و وجدان‌های بیدار و عدالت‌طلب جامعه

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                   یکشنبه ٢٠ مرداد ۱۳۹٢

کارگران!، تشکل‌ها و فعالان کارگری
ما امضاء کننده‌گان این بیانیه، جمعی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هستیم که بیش از یک سال است تحت پیگرد نیروهای امنیتی و مقام های قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داریم. اگر چه دور جدید تعرض به کمیته هماهنگی از جمله با هجوم گسترده به مجمع عمومی این تشکل کارگری در ٢٦ خرداد سال ۹١ در شهر کرج آغاز گردید، اما پس از آن نیز بازداشت و محاکمه بسیاری از ما کارگران هم چنان ادامه یافته است. در این مدت بارها اعضای این کمیته در شهرهای رشت، سنندج، بوکان، مهاباد، سقز و ... مورد پیگرد قرار گرفته، احضار و یا دستگیر شدند و بعضن مورد ضرب و شتم و توهین و اهانت مامورین امنیتی قرار گرفته‌اند که در نتیجه‌ی آن، تاکنون تعدادی از دوستان و اعضای این کمیته به زندان تعزیری محکوم شده‌اند و بقیه نیز در انتظار ابلاغ احکام مقام‌های قضایی می‌باشند.

کارگران! هم طبقه‌ای‌ها!
ما به عنوان جمعی از کارگران و فعالین کارگری که در چند ماه گذشته مدام تحت پیگرد و فشار نیروهای امنیتی و قضایی بوده‌ایم، بار دیگر اعلام می‌کنیم که کمیته هماهنگی به مثابه تشکلی از کارگران و فعالین کارگری است که در سال ٨۴، در شرایط فقدان تشکل‌های مستقل کارگری ایجاد گردید و اعضای آن علی‌العموم کارگرانی هستند که هدف‌شان - همان‌گونه که در اساسنامه‌ی این تشکل نیز قید شده است - کمک به سازمانیابی و تشکل‌پذیری کارگران و آگاه شدن آن‌ها از حقوق و منافع طبقاتی‌شان، به مثابه یک طبقه است. کمیته هماهنگی در عین حال، تشکلی است علنی و مستقل که در راستای پیگیری خواسته‌ها و مطالبات کارگران و احقاق حقوق مسلم و شناخته شده‌ی این طبقه، تلاش و فعالیت می‌کند. لذا امضاء کننده‌گان این بیانیه در واقع به عنوان تعدادی از اعضا و فعالین این تشکل - که بارها در بازجویی‌ها، متهم به تبلیغ علیه نظام و ارتباط با احزاب اپوزیسیون دولت ایران شده‌اند - این اتهام‌ها را واهی و بی‌اساس دانسته و اکیداً آن‌ها را رد می‌کنند. ما کارگریم و همچون میلیون‌ها کارگر و مزدبگیر، همراه با خانواده‌های مان، با سختی‌ها و مشقات بسیار و از طریق فروش نیروی کار خود، امرار معاش و زندگی می‌کنیم. ما کارگریم و هر یک از ما مانند هزاران مزد بگیر دیگر، روزانه در مراکز مختلف تولیدی، خدماتی و یا پروژه‌ای برای گذران معاش کار می کنیم.

دوستان کارگر!
جرم ما این است که کارگریم و تحت عنوان کمیته هماهنگی متشکل شده‌ایم و اعلام کرده‌ایم که کارگران باید تشکل‌های طبقاتی و مستقل خود را داشته باشند. مگر نه این است که سرمایه‌داران از انواع نهادها و سازمان‌های مختلف و جور واجور برای انباشت و محافظت از سرمایه بهره می‌گیرند؟ پس چرا ما کارگران، نباید تشکل‌های خود را داشته باشیم؟ حرف ما این است که کارگران نیاز به تشکل‌های فرمایشی ندارند که در نهادهای دولتی، رای به بی حقوقی بیشتر آنها بدهند. ما می‌گوئیم که حق آزادی تشکل و اعتصاب، حق آزادی بیان و اندیشه، تجمع و تحصن، طبع و نشر و ... از حقوق به رسمیت شناخته شده‌ی شهروندی است و هیچ کس را نباید جهت پیگیری و مبارزه برای تحصیل آن ها مورد پیگرد و تهدید و بازداشت قرار داد و محاکمه و زندانی کرد.
ما کارگریم و بارها اعلام کرده‌ایم که به تعویق انداختن دستمزد کارگران توسط سرمایه‌داران جرم است و عاملین این اقدام باید به همین اتهام و اتهام ضرر و زیان به این بخش از کارگران و خانواده‌های آنان و تحمیل فقر و فلاکت روزافزون به آحاد این طبقه، به دادگاه فرا خوانده شده و محاکمه شوند. ما گفته‌ایم که قراردادهای موقت و ننگین کار باید لغو گردد؛ به اخراج و بیکارسازی کارگران پایان داده شود؛ ما همچنین باور داریم و بارها گفته‌ایم که: تا آن زمان که نظام سرمایه‌داری مستقر و پابرجاست، دستمزدهای کارگران باید، متناسب با تورم واقعی موجود در جامعه پرداخت گردد. ما بر این باوریم که داشتن کار و مسکن مناسب، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان تحصیل رایگان، مسافرت و تفریح و ... از حقوق مسلم و طبیعی کارگران و خانواده‌های آنهاست و هیچ فردی از افراد کارگر و زحمتکش جامعه را نباید از این نعمت بشری محروم کرد. ما کارگریم و همواره خود را در کنار اعتراض کارگران برای دستیابی به خواسته‌های برحق آنان، در سرتاسر ایران، از شرکت واحد گرفته تا کیان تایر و زاگرس؛ از پتروشیمی ماهشهر تا نیشکر هفت تپه و ... می دانیم.

کارگران! تشکل‌های کارگری! هم‌زنجیران!
ما امضاء کننده‌گان این بیانیه نسبت به احضار، بازجویی و محاکمه کارگران و فعالان کارگری، از جمله اعضای این تشکل که از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی شهرهای سنندج، رشت، مهاباد و بوکان دنبال می‌شود، اعتراض داریم و حکم‌های صادره توسط این دادگاه‌ها را ناعادلانه دانسته و خواستار تجدیدنظر و ابطال آن‌ها هستیم.
ما همچنین ضمن قدردانی از تشکل‌های کارگری و کارگرانی که در این مدت از ما حمایت و پشتیبانی کرده‌اند، از همه شما می‌خواهیم که به صفوف اعتراضی ما بپیوندید و از هر طریق ممکن ما را در جهت پایان دادن به این قبیل اعمال و برخوردهای پلیسی و امنیتی که علیه اعضای این کمیته و دیگر کارگران و فعالین کارگری، دنبال می‌شود یاری رسانید. اعتراض ما، بخشی از مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی است که به دلیل باورها و اعتقادات خود، از جمله برخورداری از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل‌های مستقل و متکی به اراده و توان خود کارگران و همچنین برخورداری از حق اعتراض به انواع بی حقوقی‌ها و محرومیت‌های تحمیلی سرمایه محکوم شده و در معرض محاکمه و زندان قرار گرفته‌اند.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری

امضاء کننده‌گان: اعضای کمیته هماهنگی برای کمک ایجاد تشکل‌های کارگری
١- خالد حسینی ٢- غالب حسینی ٣- وفا قادری ۴- حامد محمودی‌نژاد ۵- علی آزادی ٦- بهزاد فرج‌الهی ٧- محمد مولانایی ٨- واحد سیده ٩- یوسف آبخرابات ١٠- ابراهیم مصطفی‌پور ١١- جمال میناشیری ١٢- هادی تنومند ١٣- محمد کریمی ١۴- مجید حمیدی ١۵- فرامرز فطرت نژاد ١٦- سیروس فتحی ١٧- سعید مرزبان مقدم ١٨- مازیار مهرپور١٩- مسعود سلیم‌پور ٢٠- میترا همایونی ٢١- پدرام نصراللهی

١٨ مرداد ١٣٩٢

***************

Communiqué from some members of “Coordinating Committee to Help Form Workers’ Organizations” In Iran
Workers, Organizations and Labor activists

We the undersigned are members of “Coordinating Committee to Help Form Workers’ Organizations” We have been targeted by security forces for the past year. Although the new rounds of attacks on our committee was initiated in May 2012 when our annual General Assembly in city of Karaj was massively and brutally disrupted. (1) But the attacks have continued since then. Our members in cities of Rasht, Sanandaj, Bokan, Mahabad, and Saghez…have been either, profiled, been formally asked to appear in court, or arrested. Many have been subject to physical violence, or verbally insulted by security agents. Many have been sentenced to prison while others are awaiting their verdict.

Our fellow workers!
As a group of workers who have been target of increased pressures and attacks in the past few months, we reiterate and declare once more that “Coordinating Committee to Help Form Workers’ Organizations” was created in 2005 as a response to lack of independent workers’ organizations.(2)
Our memberships are workers who seek to organizing workers into independent organizations, so workers will be enabled to defend their rights and their class interests, as defined in our charter. “Coordinating Committee to Help Form Workers’ Organizations” is an open, transparent and independent formation, active in fulfillment of workers demands and defending workers’ inalienable rights. Hence many of us have been accused of propagation against the state or having relations with opposition parties. We have strongly denied any such charges previously and continue to do so. We are workers, and like millions of other workers and wage earners, our only source of income is our labor power. We and our families experience many difficulties and obstacles in our daily life. We work in various industrial or service sectors.

Dear workers!
We are guilty of being workers. Our crime is that we have been organized in Coordinating Committee and declared that we as workers ought to have our own independent formations. Isn’t a fact that Capitalists enjoy an array of organizations to accumulate capital and preserve it? Then why workers cannot have our own independent organizations? Our message is that workers do not need paper organizations that act as a voice of the government, and vote against workers’ interests and benefits. We say the right to organize, right to strike, freedom of speech, assembly, thought…are all internationally recognized rights of all citizens. No one should be subjected to profiling, intimidation or incarcerations because they pursue such inalienable rights.
We are workers, and on many occasions we have declared that a delay in payment of workers’ wages is a crime. All those employers responsible for such crimes, and imposition of poverty on works and their families should be subject of legal action and brought to justice. We have called for abolition of all temporary work contracts. We also call for an end to expulsion of workers and mass layoffs. It is our belief that until there is a Capitalist order workers’ wages shall be adjusted according to the real rate of inflation. We believe that employment, housing, health care, and free education are all workers’ inalienable rights and should be enjoyed by them and their families. No toiling member of the society shall be excluded from such rights.
We are workers, and always on the side of struggling workers protesting for their rights, throughout Iran: from Bus drivers, to Kian Tire, from Mahshar Petrochemicals to Sugarcane workers…

Fellow workers!
We the undersigned protest the continued harassment, interrogation, and persecution of workers and labor activists, including our members who have been targeted by security and judiciary officials in cities of Sanandaj, Rasht, Mahabad and Bokan. We consider the judgments of all these courts unjust, and demand reconsideration and nullification of all charges.
We also would like to thank all the workers and workers’ organizations that have supported us during these attacks. We ask all of you to join ranks with us, and assist us in any capacity to put an end to these police tactics. We also protest to free political prisoners and incarcerated workers that have been jailed only because f their beliefs, only because they were demanding the right to strike, or create their own organizations.

Long live workers’ unity and solidarity.

Signatories:
1- Khaled Hossaini 2- Ghaleb Hossaini 3- Wafa Ghaderi 4- Hamed MahmoudiNejad 5- Ali Azadi 6- Behzad Farajollahi 7- Mohammad MOlanaie 8- Vahed Sayede 9- Yoosef Abkharabat 10- Ibrahim MostafaPoor 11- Jamal Minashiri 12- Hadi Tanoomand 13- Mohammad Karimi 14- Majid Hamidi 15- Faramarz FetratNejad 16- Sirus Fathi 17- Saaid Marzban Moghadam 18- Maziar Mehrpoor 19- Masoud SalimPoor 20- Mitra Humayoni 21- Pedram Nasrollahi.

9 August 2013

(1) For more information please refer to the following links;
* Free the members of the Coordinating Committee arrested in City of Karaj!
** Based on what charges were workers in Karaj attacked and beaten
(2) proclamation of “Coordinating Committee to Help Form Workers’ Organizations”