افق روشن
www.ofros.com

بیانیه پایانی گلگشت فعالین کمیته هماهنگی در محکومیت دستگیری پدرام نصرالهی

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                          یکشنبه ١۵ آذر ۱٣٨٨


کارگران، تشکل ها و نهادهای کارگری و مدافع حقوق بشر، مردم شریف و آزاده!

دور تازه ای از بازداشت و زندانی کردن کارگران و فعالین کارگری آغاز شده است. نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه ، تنها به خاطر دفاع از خواست ها ومطالبات کارگران به زندان می افتند . بازداشت شدگان اول ماه مه ٨٨ تهران،احضار و محمد اشرفی به یک سال حبس محکوم می گردد . پدرام نصرالهی ، ازاعضای کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در حالی که عازم منزل بوده است، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، دستگیر و به زندان سنندج انتقال می یابد. تهدید و بازداشت فعالین کارگری همچنان ادامه می یابد. واین ها همه در شرایطی است که نیروهای انتظامی و امنیتی ، اجتماعات و تجمع های کارگران و مردم تحت ستم و به جان آمده را که برای دستیابی به مطالبات و حقوق پایمال شده خود در عرصه های مختلف ، دست به اعتراض می زنند تحت عناوین و بهانه هایی همچون اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی و . . . سرکوب می کنند و نمایندگان و رهبران آنها را به اتهامات واهی به محاکمه می کشانند.
همۀ این مسائل البته در شرایطی اتفاق می افتد که طبقه کارگر در ایران با مشکلات و مصائب بیشماری دست به گریبان است و از جهات مختلف تحت فشار قرار دارد و حقوق او تضییع می شود . سرمایه داران دستمزد های آنها را برای ماه های متوالی پرداخت نمی کنند و آنان را به عناوین مختلف مورد ستم و استثمار قرار می دهند . هم اکنون مراکز تولیدی فراوانی با تعطیلی مواجه شده اند و اخراج و بیکار سازی های گسترده کارگران همچنان زندگی آنها و خانواده های شان را تهدید می کند. طرح موسوم به "هدفمند کردن یارانه ها" نیز اگر چه هنوز اجرایی نشده، اما از هم اکنون تاثیر روانی خود را برجای گذاشته و موجب افزایش قیمت برخی کالاها شده که و فشار آن بیش از بیش بر دوش اقشار کم درآمد، به خصوص کارگران و لایه های پایینی جامعه گذاشته شده است . ادامه این اوضاع شرایط کار و زیست کارگران را به غایت سخت تر نموده و زندگی این طبقات و اقشار اجتماعی را با انواع نابسامانی ها و مشکلات مواجه کرده است.
پیداست که با همۀ این فشار ها و تضییقات ، کارگران که به خاطر حقوق حقه و مسلم خویش فعالیت و مبارزه می کنند نمی توانند گام به پس گذاشته و از خواست و مطالبات اولیه و مسلم خویش دست بکشند . در این میان ، تهدید و زندانی کردن کارگران و فعالین کارگری ، جز افشای هرچه بیش تر ستمگری سرمایه و شناخت هر چه افزون تر ماهیت ضد کارگری سرمایه داران هیچ سودی عاید این طبقه استثمارگر نخواهد کرد . این گونه اعمال و اقدامات ضد کارگری ، تنها عزم کارگران را برای ادامه مبارزه و پیگیری مطالبات و خواست های شان در همۀ عرصه ها جزم می نماید. ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که در گلگشت دفاع از پدرام نصرالهی شرکت کرده ایم، ضمن محکوم کردن دستگیری این فعال کارگری، خواهان آزادی او از سوی مسولین ذیربط می باشیم و در صورت ادامه بازداشت خود را محق می دانیم که به طریق ممکن و از راه های گوناگون برای آزادی او تلاش کنیم.
ما شرکت کنندگان در این گلگشت همچنین، خواستار منع تعقیب کارگران و آزادی رهبران سندیکای اتوبوس رانی و سندیکای نیشکر هفت تپه و کلیه زندانیان سیاسی هستیم.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱٣آذر ۱٣٨٨

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com