افق روشن
www.ofros.com

علیرضا عسگری با شرایط وخیم جسمانی در انتظار حکم دادگاه تجدیدنظر


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                     شنبه ٢۵ شهریور ١٣٩١

بنا بر اخبار رسیده وضعیت عمومی «علیرضا عسگری» فعال کارگری در بند و عضو کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری همچنان وخیم بوده و وی با شرایط نامناسب جسمی در انتظار حکم دادگاه تجدیدنظر است. این فعال کارگری دربند از بیماری های متعددی رنج می برد: بیماری مزمن و حاد روده، آسیب دیدگی شدید لگن و مهره های تحتانی کمر، ناراحتی قلبی که بیشتر اوقات دست چپ او را تحت تاثیر قرار داده و بی حس می کند، کم خونی شدید که غالباً او را می آزارد و حتی ایستادن را برای او سخت می کند و بیماری های پوستی ( قارچ و دمل های چرکین زیر پوستی) که خارش بسیار آزاردهنده ای دارد، از جمله مشکلاتی است که ضرورت رسیدگی و معالجه ی جدی و فوری را در مراکز ویژه ی درمانی می طلبد.
گفتنی است «علیرضا عسگری» قبل از دستگیری و بازداشت حال عمومی مناسبی داشته است و این خود سندی محکم بر اعمال فشارهای شدید جسمی و روانی بر او و شرایط بسیار بد نگهداری اش است. ضمنا کادر پزشکی زندان نیز با توجه به وخامت حال «علیرضا عسگری» و نبود امکانات لازم جهت معالجه ی او در زندان، اعزام هر چه سریع تر ایشان را به مراکز درمانی جهت انجام معالجه های مربوطه و عمل های جراحی لازم و ضروری دانستند اما تا این لحظه هیچ گونه اقدامی از طرف کارگزاران مربوطه جهت رسیدگی به وضعیت وخیم ایشان صورت نگرفته است.
ما اعضای کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن دعوت از تمامی تهادها و تشکل های مدافع حقوق کارگر و تمامی فعالان کارگری جهت اعلام همبستگی و حمایت از این فعال کارگری در بند، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط «علیرضا عسگری» و تمامی کارگران و فعالان کارگری زندانی هستیم.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۱