افق روشن
www.ofros.com

نامه های اعتراضی کمیته همبستگی بین المللی اتحادیه و اتحادیه های کارگری


اتحاد بین المللی - مجموعه                                                                                      پنجشنبه ٢۵ آذر ١٣٨٩


ادامه نامه های اعتراضی و درخواست آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی

از سوی فعالین کارگری و شخصیتهای دانشگاهی از کشورهای مختلف

به دنبال کارزار جهانی در هفته های اخیر برای آزادی کارگران زندانی و در پشتیبانی از رضا شهابی که بیش از ۱۰ روز است در اعتصاب غذا به سر میبرد، تا کنون نهادها و فعالین کارگری و شخصیتهای اجتماعی متعددی با ارسال نامه های اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی خواهان آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی شده اند. برخی از این نامه های اعتراضی و یا پیامهای همبستگی تا کنون ترجمه و تکثیر شده اند. به جز موارد فوق، نامه های اعتراضی متعددی تاکنون به مقامات جمهوری اسلامی از طرف فعالین کارگری و شخصیتهای دانشگاهی ارسال شده که خلاصه متن برخی از این نامه ها و اسامی تعدادی از امضا کنندگان در زیر آمده است:

ادامه نامه های اعتراضی و درخواست آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی

از سوی فعالین کارگری و شخصیتهای دانشگاهی از کشورهای مختلف
رضا شهابی و همه کارگران زندانی را آزاد کنید

رضا شهابی کارگر زندانی و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه، در ١٢ ژوثن ٢٠١٠ دستگیر و تا کنون در بند ٢٠٩ اوین زندانی است. رضا شهابی از 4 دسامبر دست به اعتصاب غذا زده است تا به این وسیله به بازداشت خود و امتناع مقامات ایران از قبول وثیقه 60 میلیون تومانی که از سوی خانواده، بر ای آزادی او تهیه شده بود، اعتراض کند. سلامتی اقای رضا شهابی در معرض خطر جدی قرار دارد.
من / ما از دولت ایران می خواهم / می خواهیم که رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری را فورا و بدون قید شرط آزاد کند و به حقوق کارگران احترام بگذارد.
گرگ مکلین، معاون دبیر کشوری اتحادیه کارگران خدمات استرالیا مایک بالارد، کارگران صنعتی جهان، کمیته سازمانده منطقه ای استرالیا دکتر وین لوچک ، رئیس بخش کارشناسی در دپارتمان کار و جامعه، دانشگاه مک ماستر، هامیلتون، کانادا.
پروفسور کاترینا کولوزوا، رئیس مطالعات علمی و کارشناسی، انستیتوی پژوهش های علوم اجتماعی و انسانی ، مقدونیه محمد اسلام مالک ، رئیس بخش کارگران سیاه پوست، آسیایی و اقلیتها در ناحیه جنوب غربی انگلستان، اتحادیه یونایت دی یونیون (وحدت اتحادیه). ساندرا ترنر، از اتحادیه خدمات عمومی بریتانیا (یونیسون)
کلیه کارگران زندانی فوری و بدون قید و شرط آزاد باید گردند

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران

۱۴ دسامبر ۲۰۱۰

نامه فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (ITF) به رئیس جمهور ایران

١٣ دسامبر ٢٠١٠
آقای احمدی‌نژاد

من از طرف چهار میلیون و هفتصد هزار کارگر عضو «فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل» این نامه را برایتان می نویسم تا بار دیگر نگرانی عمیق خود در رابطه با ادامه سرکوب جنبش مستقل کارگری- توسط دولت شما –را ابراز کرده باشیم. دولت شما شش تن از رهبران و فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه که توسط «فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل» به رسمیت شناخته شده است را سرکوب و زندانی نموده است:
منصور اسانلو
ابراهیم مددی
رضا شهابی
غلام‌رضا غلام‌حسینی
مرتضی کمساری
علی‌اکبر نظری
فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل همگام با دیگر اتحادیه‌های جهانی و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان با برادران و خواهران ایرانی خود اعلام همبستگی می‌کند. ما یادآور می‌شویم که ایران به عنوان عضوی از سازمان بین المللی کار ILO موظف است تا به حقوق اساسی سندیکاها احترام بگذارد.
ما خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط افراد نام برده در بالا هستیم. در رابطه با رضا شهابی خانواده وی مبلغ ۶۰ میلیون تومان بابت وثیقه پرداخت کرده‌اند. با این همه بازداشت او در زندان اوین ادامه یافته تا آن جا که او دست به اعتصاب غذا زده است. متاسفانه فقط دولت شما مسئول هرگونه بدترشدن سلامتی رضا –شهابی - است.
باردیگر توجه جهانی به ادامه ی نقض حقوق کارگران و حمله خشونت‌بار به اتحادیه خواهی کارگری آزاد در ایران جلب شده است. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل ITF به همراه متحدان جهانی خود بار دیگر از دولت شما می‌خواهد با آزاد کردن همکاران ما در سندیکای کارگران شرکت واحد این وضعیت را اصلاح کنید.

ارادتمند شما
دیوید کاکرافت
دبیر کل فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل ITF
http://www.justiceforiranianworkers.org/wp-content/uploads/2010/12/20101213-ITFletter-MAhmadinejad-_2_.pdf

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

---------------------

آخرین فریاد؟

اعتصاب غذای رضا شهابی

منبع: سانسورنشده: آزادی بیان در خط مقدم
http://uncut.indexoncensorship.org/2010/12/the-ultimate-expression
-union-member-enters-second-week-of-dry-hunger-strike/
حق اعتراض و حق تجمع ممنوع است. از دیدگاه دولت ایران، فعالیت کردن به عنوان عضوی از یک اتحادیه کارگری مستقل، به خودی خود غیرقانونی است. همین امر برای تعداد زیادی از کارگران، حکم زندان را به دنبال داشته است. رضا شهابی یکی از این کارگران است. او که خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد است، از دوازدهم ژوئن تاکنون در زندانِ اوینِ تهران بسر می برد. با اینکه خانواده او در 11 اکتبر مبلغ 60 میلیون تومان وثیقه درخواستی برای آزادی وی را تودیع کرد، ولی همچنان زندانی است.
سندیکای کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران، با این هدف تشکیل شد که برای کسب حقوق پایه ای و بهبود شرایط کار، وعلیه بی عدالتی های رایج، اخراج های بی دلیل کارگران و عدم پرداخت دستمزدها مبارزه کند. رضا شهابی، پاسداری از همین اصول سندیکا را به عهده گرفته است. فریاد او انعکاس غایی همۀ آ ن صداهایی است که در ایران شنیده نمی شود. او اینک وارد دومین هفته از اعتصاب غذای خود شده است؛ اعتصابی که از شنبه چهارم دسامبر شروع شد.
"بیانیۀ اعتصاب غذاکنندگان" (بیانیه مالت) اعتصاب غذاکننده را چنین تعریف می کند: "او شخصی با توانایی فکری است که اعلام می دارد که تصمیم به اعتصاب غذا گرفته و از مصرف غذا و یا آشامیدنی برای مدتی قابل توجه، خودداری می کند". بیشتر اعتصاب غذاکنندگان، آب و دیگر آشامیدنی ها، همراه با شکر و نمک مصرف می کنند. همچنین از ویتامین ها برای جلوگیری از صدمات جبران ناپذیر بر سیستم اعصاب و دیگر زیان ها پس از پایان اعتصاب غذا استفاده می شود. رضا شهابی در اعتصاب غذای خشک خود هیچ‌یک از ملاحظات فوق را رعایت نکرده است. او لب به هیچ چیز نزده است.
بحث در مورد اصول اخلاق پزشکی دررابطه با اعتصاب غذا و حق افراد در تصمیم به اعتصاب غذا، و اینکه آیا چنین تصمیمی در محیط زندان می تواند منطقی و آزادانه باشد، ادامه دارد. همچنین موضوع اهداف اعتصاب غذا و مغایرت این اهداف با سیاست های یک دولت قانونی در اداره زندان ها نیز مورد بحث است . همه این موارد، در مقاله ای با عنوان "درمانگر و اعتصاب غذا در زندان"، مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله در سال 2004 انتشار یافت و موضوع اعتصاب غذا در ترکیه را مورد بررسی قرار می دهد.
درد آور این است که دولت ایران، اسم خیابان چرچیل که سفارت بریتانیا درآ ن واقع است را به بابی سندز - اعتصاب غذاکننده ای از سرزمین دور و عضو ارتش آزادیبخش ایرلند - تغییر داد. خبرگزاری فارس، مرگ بابی سندز را "قهرمانانه" می خواند. اما همین خبرگزاری هیچ توجهی به همین اقدام که از سر ناچاری، توسط شهروندان ایرانی صورت می گیرد، نمی کند.
برای امضای طومار عفو بین الملل، برای آزادی رضا شهابی و دیگر فعالان اتحادیه ای به لینک زیر مراجعه کنید:
?http://www.amnesty.org.uk/actions_details.asp
ActionID=744&utm_source=labourstart&utm_medium=
email&utm_campaign=actionpage&utm_content=shahabi

دوازده دسامبر 2010

---------------------

نامه اعتراضی کمیته همبستگی بین المللی اتحادیه

کارگران خدمات عمومی کانادا (انتاریو) به رهبر جمهوری اسلامی

۱۰ دسامبر ۲۰۱۰
رهبر جمهوری اسلامی ایران
دفتر رهبری
خیابان جمهوری اسلامی، انتهای خیابان شهید کشوردوست، تهران

من به عنوان فعال اتحادیه ای در کانادا و نماینده منتخب کمیته همبستگی بین المللی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا (انتاریو) به شدت نگران وضعیت جسمی و سلامت رضا شهابی کارگر زندانی (خزانه دار و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران اتوبوس رانی تهران و حومه) هستم که از ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰ در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس است. همانطور که دولت شما آگاه است، آقای شهابی از ۴ دسامبر ۲۰۱۰ در اعتراض به حبس ناعادلانه و امتناع مسئولان از آزادی ایشان علی رغم تودیع وثیقه ۶۰ میلیون تومانی (حدود ۵۷ هزار دلار آمریکایی) از سوی خانواده‌اش، در اعتصاب غذای خشک به سر می برد. او از خوردن و آشامیدن امتناع می‌ورزد و از این رو سلامت ایشان در معرض خطر جدی قرار دارد.
من از دولت شما می خواهم که رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی را فورا و بدون قید وشرط آزاد کنید و به حقوق کارگران در ایران احترام بگذارید. اتحادیه ما که دارای بیش از ۵۰۰ هزار عضو در سراسر کانادا است، فشار بر حکومت شما را تا به رسمیت شناختن حقوق اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری در ایران، و رعایت حقوق انسانی فعالین کارگری و مترقی که به ناحق در زندان‌های ایران محبوسند، ادامه خواهد داد.

با احترام
ایلیان باربانو
کمیته همبستگی بین‌المللی
اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا-انتاریو (CUPE-Ontario)

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com

---------------------

نامه کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ

به رهبر جمهوری اسلامی

۷ دسامبر ۲۰۱۰
رهبر جمهوری اسلامی ایران
دفتر رهبری
خیابان جمهوری اسلامی، انتهای خیابان شهید کشوردوست، تهران، ایران
موضوع: اذیت و آزار فعالین مستقل اتحادیه ای

به نمایندگی از کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ که نمایندگی‌ ۸۶۵،۵۷۳ کارگر را دارد اعتراض شدید خودم را نسبت به حملات مکرر به جنبش مستقل اتحادیه های کارگری در ایران اعلام می دارم.
کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری( آی تی یو سی) به اطلاع کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ رسانده است که روز دوشنبه ٢٣ نوامبر، مرتضی کمساری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد دستگیر شده است. او از طریق نامه به دادگاه فراخوانده شده بود و به محض حضور در آنجا دستگیر می گردد.
روز دوشنبه ١٧ نوامبر، دادگاه شهرستان شوش 3 نفر از کارگران هفت تپه، علیرضا سعیدی ، بهروز مولا زاده ، و بهروز نیکوفر را به اتهام " توهین به رهبر" به ٦ ماه زندان محکوم کرد. واضح است که هدف از این اتهام ساختگی آن بوده است که از فعالیت به حق سندیکایی آنان جلو گیری شود .
در 9 نوامبر ، همایون جابری به مدت ٩ روز در زندان رجایی شهر بازداشت گردید . او روز سه شنبه در حالی که به همراه همسر غلامرضا غلام حسینی، برای اطلاع از وضعیت غلامرضا به اداره اطلاعات رفته بود، دستگیر گردید. بعد از دستگیری ، عوامل اطلاعاتی به خانه ایشان رفته ، کامپیوتر و کتابهای او را با خود می برند و به همسر او اخطار می کنند که اگر همایون جابری با آنها همکاری نکند " برای مدت طولانی" در باز داشت به سر خواهد برد . در ٢٠ نوامبر او با قرار وثیقه ٣٠ هزار دلاری آزاد می شود .
در سوم نوامبر، سعید ترابیان دبیر روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد و همکار او غلامرضا غلام حسینی، عضو سندیکا، در یک کافه انترنیتی مورد حمله قرار گرفتند؛ به محض ورود آنان به کافه انترنتی، ۶ مرد به آنجا وارد می شوند و آن دو را کتک می زنند و سپس کشان کشان با خود به زندان می برند. سعید ترابیان بعد از باز جویی و تهدید با قید وثیقه آزاد می شود، اما از غلامرضا غلام حسینی تا کنون خبری در دست نیست؛ جز اینکه هنوز در بازداشت بسر می برد.
ما از شما می خواهیم که حمله و خشونت علیه اعضای اتحادیه های کارگری را متوقف سازید. ما همچنین از شما می خواهیم که منصور اسانلو و همه فعالین سندیکایی که با اتهامات واهی زندانی شده اند را آزاد کنید و اجازه دهید که آنها به فعالیتهای مشروع اتحادیه ای چود بپردازند.
در اینجا به شما تعهد ایران به رعایت ICCPR و ماده(۱) ۲۲ و مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کارکه تاکید بر حق ایجاد و پیوستن به تشکلات کارگری دارد،را متذکر میشویم. با این تاکید از شما خواست دار آزادی بدون قید و شرط تمام فعالین کارگری هستیم. بعنوان یک عضو سازمان جهانی کار ایران موظف است که حقوق بنیادین فعالین کارگری را رعایت نماید.
ما اطمینان داریم که شما به این امر مهم حتما توجه خواهید کرد.

با احترام، کنفدرا سیون اتحادیه های کارگری نروژ
KARIN BEATE THEODORSEN
HEAD OF INTERNATIONAL DEPARTMENT
رونوشت به:
THE NOWEGIAN MINISTRY OG FOREIGN AFFAIRS
THE IRANIAN EMBASSY TO NORWAY
THE INERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION
THE ROYAL NORWEGIAN EMBASSY IN TEHRAN

---------------------

نامه اعتراضی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا به رهبر جمهوری اسلامی

۳ دسامبر ۲۰۱۰
رهبر جمهوری اسلامی ایران
دفتر رهبری
خیابان جمهوری اسلامی، انتهای خیابان شهید کشوردوست، تهران، ایران
موضوع: اذیت و آزار فعالین مستقل اتحادیه ای

به نمایندگی از طرف اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، به این وسیله، اعتراض شدید خودم را نسبت به حملات مکرر به جنبش مستقل اتحادیه های کارگری در ایران اعلام می دارم.
کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری( آی تی یو سی) به اطلاع اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا رسانده است که روز دوشنبه ٢٣ نوامبر، مرتضی کمساری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد دستگیر شده است. او از طریق نامه به دادگاه فراخوانده شده بود و به محض حضور در آنجا دستگیر می گردد.
روز دوشنبه ١٧ نوامبر، دادگاه شهرستان شوش ٣ نفر از کارگران هفت تپه، علیرضا سعیدی ، بهروز مولا زاده ، و بهروز نیکوفر را به اتهام " توهین به رهبر" به ٦ ماه زندان محکوم کرد. واضح است که هدف از این اتهام ساختگی آن بوده است که از فعالیت به حق سندیکایی آنان جلو گیری شود .
در ٩ نوامبر ، همایون جابری به مدت ٩ روز در زندان رجایی شهر بازداشت گردید . او روز سه شنبه در حالی که به همراه همسر غلامرضا غلام حسینی، برای اطلاع از وضعیت غلامرضا به اداره اطلاعات رفته بود، دستگیر گردید. بعد از دستگیری ، عوامل اطلاعاتی به خانه ایشان رفته ، کامپیوتر و کتابهای او را با خود می برند و به همسر او اخطار می کنند که اگر همایون جابری با آنها همکاری نکند " برای مدت طولانی" در باز داشت به سر خواهد برد . در ٢٠ نوامبر او با قرار وثیقه ٣٠ هزار دلاری آزاد می شود .
در سوم نوامبر، سعید ترابیان دبیر روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد و همکار او غلامرضا غلام حسینی، عضو سندیکا، در یک کافه انترنیتی مورد حمله قرار گرفتند؛ به محض ورود آنان به کافه انترنتی، ۶ مرد به آنجا وارد می شوند و آن دو را کتک می زنند و سپس کشان کشان با خود به زندان می برند. سعید ترابیان بعد از باز جویی و تهدید با قید وثیقه آزاد می شود، اما از غلامرضا غلام حسینی تا کنون خبری در دست نیست؛ جز اینکه هنوز در بازداشت بسر می برد.
اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا از شما می خواهد که حمله و خشونت علیه اعضای اتحادیه های کارگری را متوقف سازید. ما همچنین از شما می خواهیم که منصور اسانلو و همه فعالین سندیکایی که با اتهامات واهی زندانی شده اند را آزاد کنید و اجازه دهید که آنها به فعالیتهای مشروع اتحادیه ای چود بپردازند.
اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، اعمال فوق را محکوم می کند و همبستگی خویش را با برادران و خواهران ایرانی خود اعلام می دارد. به شما یاد آورد می شویم که ایران به عنوان یک عضو سازمان جهانی کار، متعهد است که به حقوق پایه ای فعالین اتحادیه ای احترام بگذارد.

با احترام
پل مویست ، رییس کشوری اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا
رونوشت به:
کلاد جنیرو، خزانه دار کشوری اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا
کنت جورجتی ، رئیس کنگره کار کانادا
ریاست جمهوری اسلامی ایران
وزارت دادگستری ایران
وزارت کار ایران
سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوتاوا
تاریخ نامه: ۳ دسامبر ۲۰۱۰

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com

---------------------

پیام همبستگی جمعی از فعالین اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا به رضا شهابی

۱۰ دسامبر ۲۰۱۰
به: رضا شهابی، خزانه دار و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، زندان اوین، تهران، ایران.
رضا عزیز،

ما مطلع هستیم که از تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۰ در اعتراض به حبس ناعادلانه و امتناع مسئولان حکومتی از آزاد نمودن شما وارد اعتصاب غذای خشک شده اید. ما بدینوسیله حمایت و همبستگی خود با شما را اعلام میکنیم. ما قویا دستگیری ستمگرانه و تداوم بازداشت شما را محکوم میکنیم و از موضع شما که حکومت باید شما را فوری و بدون قید و شرط آزاد کند حمایت میکنیم. ما با تمام توان به اعمال فشار به حکومت ایران، از طریق فعالین و تشکلات کارگری در جهان، برای آزادی تمامی کارگران زندانی و پایان بخشیدن به اذیت و آزار فعالین کارگری در ایران ادامه خواهیم داد. هیچ حکومتی نمی تواند جنبش کارگری را متوقف یا ساکت کند. با اینوجود، شما بهتر از همه ما میدانید که این مبارزه متمادی و پیوسته است. لذا ما از شما صمیمانه خواهش میکنیم که اعتصاب غذای خود را خاتمه دهید چرا که در این مبارزه جنبش کارگری به کلیه فعالین و رهبرانش نیاز دارد.
ما یکبار دیگر همبستگی خود را با کارگران در ایران اعلام میکنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی فعالین کارگری زندانی هستیم.

در همبستگی با شما،
ادگار گودوی، رئیس اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، لوکال ۲۱۹۱
دنیس هاموند، رئیس اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، لوکال ۱۲۸۱
ایلیان باربانو، رئیس اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، لوکال ۳۳۹۳
لوگان سلاتورای، کمیته همبستگی بین المللی، اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، انتاریو
فرید پرتوی، رئیس اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، لوکال ۴۷۷۲

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com

---------------------

نامۀ چند رهبر اتحادیه های کارگری به روزنامه تایمز لندن

روایت غم‌انگیز خانم سکینه آشتیانی و دیگر موارد نقض آشکار حقوق بشر در ایران (هیچ کس از دست رژیم ظالم در امان نیست، ۱۱ دسامبر) یادآور هزاران ایرانی است که در سال گذشته به ناحق زندانی شدند و به جرم اندیشه شان مورد آزار قرار گرفتند. شما از تعداد فزاینده کارگرانی که در ایران بدون هیچ اتهامی و بعضا تنها به جرم تلاش برای تشکیل اتحادیه های مستقل در زندانند نامی نبردید.
رضا شهابی خزانه دارو عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه به مدت شش ماه است که بدون هیج دلیلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰ دستگیر شد و از ۴ دسامبر در اعتراض به ادامه بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده است. ما از حاکمان ایران می خواهیم او را فورا آزاد کنند.
همکاران وی غلامرضا غلام‌حسینی، مرتضی کمساری و علی‌اکبر نظری همگی از اوایل نوامبر دستگیر شده‌اند و ما معتقدیم همه آن‌ها زندانیان عقیدتی هستند که صرفا به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز اتحادیه‌شان بازداشت شده‌اند.
منصور اسانلو، رئیس اتحادیه و معاون او ابراهیم مددی هم‌اکنون محکومیت خود را می‌گذرانند. آن‌ها باید فورا و بی هیچ قید و شرطی آزاد شوند.

پیتر بانتینگ
معاون دبیرکل
کنگره اتحادیه‌های کارگری ایرلند
کمیته ایرلند شمالی
4-6 Donegall Street Place
Belfast BT1 2FN,
Northern Ireland
email: peter.bunting@ictu.ie

باب کرو
دبیرکل
اتحادیه سراسری کارگران راه‌آهن، دریانوردی و حمل و نقل
خانه وحدت
خیابان ۳۹ شالتون
لندن NW1 1JD
email: b.crow@rmt.org.uk

لن مک‌کلوسکی
دبیر کل
وحدت اتحادیه
128 Theobald's Road
Holborn
London WC1X 8TN

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com

------------------

حمایت کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا TUC

از کمپین بین المللی همبستگی با رضا شهابی
منبع: سایت کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا
اقدام فوری : از فعال سندیکایی که در اعتصاب غذا بسر می برد، حمایت کنید.

کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا TUC از کمپین بین المللی اتحادیه های کارگری در همبستگی با رضا شهابی حمایت می کند. رضا شهابی از رهبران سندیکایی در ایران است که از چهارم دسامبر در اعتراض به ادامه بازداشت خود، دست به اعتصاب غذا زده است. لطفا با کلیک در این لینک به دولت ایران ایمیل - اعتراضی - بفرستید:
http://www.amnesty.org.uk/actions_details.asp?ActionID=744
در کمپین بین المللی در همبستگی با رضا شهابی، کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری ITUC فدراسیون جهانی کارگران ترانسپورت ITF و سازمان عفو بین الملل شرکت دارند. ما از مقامات ایران می خواهیم که رضا شهابی را فورا آزاد کنند.
رضا شهابی خزانه دار سندیکای مستقل شرکت واحد است. این سندیکا توسط دولت به رسمیت شناخته نمی شود. رضا شهابی در 12 ژوئن 2010 سه روز بعد از بازداشت سعید ترابیان، سخنگوی سندیکا دستگیر شد. سعید ترابیان بعدا آزاد گردید، اما شش نفر دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، هم اکنون در زندان بسر می برند. غلامرضا غلامحسینی، مرتضی کمساری و علی اکبر نظری، همگی در اوایل نوامبر دستگیر شده اند. به باور ما آنان زندانی سیاسی محسوب می شوند و تنها به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز سندیکایی، زندانی شده اند. منصور اسانلو، رئیس سندیکا و ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکا در زندان هستند و مدت محکومیت خود را می گذارند. همه آنها باید بلافاصله آزاد شوند. از مقامات ایران بخواهید که رضا شهابی و همه فعالان سندیکایی در ایران را آزاد کنند.
برای کسب اطلاع بیشتر از سرکوب فعالان اتحادیه ای در ایران به سایت کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری مراجعه کنید:
http://survey.ituc-csi.org/+-Iran-+.html
و همچنین به سایت عدالت برای کارگران ایران مراجعه کنید:
http://www.justiceforiranianworkers.org/
TUC تی یو سی در نامه خود به سفارت ایران در بریتانیا به دستگیری این فعالان اتحادیه ای اعتراض کرده است. برای کسب آگاهی به اقدامات گذشته ما در این زمینه، به سایت ما رجوع کنید:
http://www.tuc.org.uk/international/index.cfm?mins=194&minors=184&majorsubjectID=7

متن نامه به سفارت جمهوری اسلامی در بریتانیا:
جناب آقای رسول موحدیان سفیر جمهری اسلامی ایران

به نمایندگی از سوی جنبش اتحادیه های کارگری بریتانیا و 2/6 میلیون عضو این اتحادیه ها، سپاسگزار خواهم بود اگر شما از دولت خود تقاضا کنید که رضا شهابی، کارگر زندانی که هم اکنون در اعتصاب غذا بسر می برد را آزاد کند.
تی یو سی TUC می داند که رضا شهابی خزانه دار سندیکای مستقل و به رسمیت شناخته نشده شرکت واحد است. او در روز 12 ژوئن 2010 سه روز پس از دستگیری سعید ترابیان، سخنگوی سندیکا، بازداشت گردید. سعید ترابیان بعدها آزاد شد اما شش عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، همچنان در زندان بسر می برند. من یک بار دیگر مصرانه از دولت شما می خواهم که دست از سرکوب مشمئز کننده ی اعضای سندیکای کارگران اتوبوس رانی تهران و همه فعالان مستقل سندیکایی بردارد. تضمین و رعایت موازین پایه ای حقوق بشر و حقوق سندیکایی به سود ایران است.

با احترام برندان باربر
دبیر کل TUC تی یو سی
11 دسامبر 2010

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com

December 12, 2010