افق روشن
www.ofros.com

متهم اصلی کشتار کارگران ایران خودرو، مدیریت شرکت است


کمیته هماهنگی                                                                                                   یکشنبه ٢۴ بهمن ١٣٨٩

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در مورد آخرین وضعیت پرونده حادثه اخیر ایران خودرو گفت :‌ «این پرونده ۵ کشته و تعدادی مجروح داشت که تمامی مجروحان مرخص شدند و پرونده در حال کارشناسی است و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود. البته یک کشته در طول بررسی پرونده به کشته‌ها اضافه شد که جزو مجروحان بود. وی افزود: رئیس دادسرای فرودگاه هم اعلام کرده که تا ١٠ روز آینده پرونده بررسی می‌شود ولی مشکلی که وجود دارد این است که طول درمان یکی از مجروحان زیاد است و ممکن است پرونده را تفکیک کنیم. در مورد صحت سلامت متهم هم هنوز پزشکی قانونی نظر خود را اعلام نکرده است و این یکی از نقص های مهم پرونده است.»
چنان که می بینیم دادستان تهران از راننده کامیون - که کارگر بیماری است که مجبور به کار شده است - به عنوان متهم پرونده نام برده است. اخباری نیز که تا پیش از اظهارات امروز دادستان می رسید دال بر این بود که قرار است همه کاسه کوزه ها را بر سر راننده کامیون بشکنند. کارگران ایران خودرو می دانند و دیگران نیز باید بدانند که این راننده، کارگر بیمار نگون بختی است که - بر اساس گفته های سرهنگ مهرایی، کارشناس ترافیک شهری اداره راهنمایی و رانندگی تهران - بدون آن که گواهی نامه پایه یک و کارت سلامت داشته باشد یعنی بدون آن که صلاحیت و توانایی رانندگی با کامیون را داشته باشد در یک شیفت کاری غیرمجاز ١٢ ساعته با یک کامیون قدیمی و از رده خارج مدل سال ١٩٨٠ که حتی برگ معاینه فنی هم نداشته است برای پیمانکار شرکت ایران خودرو رانندگی می کرده است. بنابراین، روشن است که این کارگر مجبور بوده برای سیر کردن شکم خود و خانواده اش به کار کردن در چنین شرایطی تن دهد و پر واضح است که بر انسان بیمار و مجبور و مضطر هیچ حرجی نیست. متهم این پرونده، شرکت پیمانکار و، مهم تر از آن، مدیریت ایران خودرو است که با چنین پیمانکاری قرار داد بسته و هیچ نظارتی بر کار آن نداشته است. عامل دیگری که کارگران را مجاز می کند که انگشت اتهام را به سوی مدیریت ایران خورو نشانه بگیرند این است که - بازهم بر اساس اظهارات کارشناس نامبرده - حراست ایران خودرو در شب حادثه مسیر عبور کارگران در حال تعویض شیفت را مسدود نکرده بوده است. به این ترتیب، هیچ تردیدی وجود ندارد که مسئول قتل ٦ تن از کارگران ایران خودرو و مصدومیت ١٣ تن دیگر از آنان، مدیریت ایران خودرو است. این مدیریت است که باید به عنوان قاتل کارگران محاکمه و مجازات شود. جایگزینی این قاتل با کارگر بیمار و مجبور و مضطری که برای سیر کردن شکم خود و خانواده اش چاره ای جز تن دادن به کار در چنین شرایط ناامنی نداشته است، هیچ معنایی جز حمایت قوه قضائیه جمهوری اسلامی از مدیریت ایران خودرو و به طور کلی نظام سرمایه داری ندارد.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

٢۴/١١/١٣٨٩