افق روشن
www.ofros.com

ما کارگران با مجازات اعدام مخالف هستیم


کمیته هماهنگی                                                                                         دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ١٣٨٩

درسحرگاه روز یک شنبه ١٩ اردیبهشت ١٣٨٩، جمهوری اسلامی پنج زندانی سیاسی دیگر به نام های شیرین علم هویی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان را اعدام کرد. ما بارها اعلام کرده ایم که مجازات اعدام، حتی در مورد کسانی که واقعا مرتکب جرم شده باشند، قتل عمدی و سازمان یافته ای است که نه تنها هیچ کمکی به از میان برداشتن جرم نمی کند بلکه با مضاعف کردن قتل و کشتار به خون ریزی هرچه بیشتر دامن می زند. علاوه بر این، در شرایط کنونی که کارگران برای تحقق مطالبات برحق و عادلانه خود مبارزه می کنند، مجازات اعدام اقدامی برای مرعوب ساختن کارگران و بازداشتن آنان از پیگیری مطالباتشان است. به همه این دلایل، ما کارگران با اعدام مخالف هستیم و به آن اعتراض می کنیم. مجازات اعدام، عملی است محکوم که هرچه سریع تر باید متوقف شود.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

١٩اردیبهشت١٣٨٩