افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری


کمیته هماهنگی                                                                                                       جمعه ٢۵ تیر ١٣٨٩

بدین وسیله به اطلاع می رسانیم که به علت مشکل فنی، مطالب سایت «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» تا برطرف شدن این مشکل در چند روز آینده به روز نخواهد شد.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

٢۵ تیر ١٣٨٩

http://www.hamaahangi.net
hamaahangi@gmail.com