افق روشن
www.ofros.com

اجرای حکم اعدام را محکوم می کنیم

کمیتۀ هماهنگی                                                                                                     جمعه ٩ بهمن ۱٣٨٨

بر اساس خبری که خبرگزاری ها منتشر کرده اند، صبح امروز پنج شنبه ٨ بهمن ٨٨ دو زندانی سیاسی به نام های محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور در زندان اوین اعدام شدند. طبق اطلاعیه «دادسرای انقلاب و عمومی تهران» این دو نفر از جمله یازده زندان سیاسی بودند که در جریان اعتراض های اخیر بازداشت و به اتهام «محاربه و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی» به اعدام محکوم شده اند.
ما فارغ از صحت و سقم این اتهام و مستقل از مضمون اقدام ها و فعالیت های سیاسی کسانی که امروز اعدام شدند و آنان که قرار است پس از تایید حکم شان در دادگاه تجدید نظر اعدام شوند، اعدام آنان را قاطعانه محکوم می کنیم. چنان که بارها اعلام کرده ایم، ما با اعدام مخالف هستیم و ارتکاب این عمل را خود بدترین نوع قتل عمد و برنامه ریزی شده می دانیم. ما بر این باوریم که این عمل شنیع نه تنها هیچ کمکی به جلوگیری از وقوع هیچ جرمی نمی کند، بلکه توحش ناشی از نظام انسان ستیز سرمایه داری را بیش از پیش تشدید می کند و فضای قتل و آدم کشی در جامعه را دامن می زند و می گستراند. افزون براین، ما اعدام زندانیان سیاسی در شرایط کنونی جامعه را اقدامی در جهت تحمیل هرچه شدیدتر فضای سرکوب و خفقان و بازداشتن کارگران و مردم معترض از طرح مطالبات برحق خود می دانیم و از این منظر نیز اعدام زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم .

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

٨ بهمن ١٣٨٨

www.hamaahangi.com
khbitkzs@gmail.com