افق روشن
www.ofros.com

اخبار، اطلاعیه و بیانیه كمیته اعتصاب كارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر


كمیته اعتصاب كارگران پتروشیمی                                                                       یکشنبه ١٠ مهرماه ١٣٩٠

اعتصاب كارگران مجتمع های پتروشیمی ماهشهر و بندر امام روز شنبه از سرگرفته شد

كارگران اعتصابی ماهشهر روز شنبه نیز دست به اعتصاب زدند. در این اعتصاب عده ی زیادی از كارگران خانواده و یا فرزند خود را به همراه داشتند. یادآوری میشود در همین روز تعداد چهار نفر از كارگران از سوی مامورین لباس شخصی دستگیر شدند ٣ نفر از آنها با كمك و شناسایی ماموران حراست و یك نفر دیگركه از ماهشهر عازم آبادان بود در بین راه دستگیر شده است. ماموران گفته اند كه او قصد داشته است كارگران شركت نفت آبادان را با كارگران اعتصابی ماهشهر همراه كند درحالی كه وی برای دیدن یكی از بستگانش كه در شركت نفت آبادان شاغل است عازم این شهر شده بود. همچنین روز شنبه نزاع لفظی بار دیگر میان فرمانداری ماهشهر و نماینده ی این شهر آقای مقدم درگرفت. این نزاع لفظی در محل فرمانداری و به حدی شدید بوده است كه ماموران ١١٠ وارد فرمانداری شدند لازم به ذكر است كه فرماندار آقای حیاطی از طرفداران احمدی نژاد و آقای مقدم نماینده ماهشهر از جناح حامی لاریجانی است. اما كارگران در روز شنبه بر ادامه اعتصاب تا كسب نتیجه قطعی تاكید كردند و شعار كارگر كارگر اعتصاب اعتصاب سر دادند.

كمیته حمایت از اعتصاب كارگران مجتمع های پتروشیمی ماهشهر و بندر امام

************

اطلاعیه

كارگران فعالین وجنبش عزیز كارگری ایران درود بر شما
حمایت رسانه ای همه جانبه شما عزیزان موجب قوت قلب كارگران پتروشیمی ماهشهر شده است لذا كمیته اعتصاب كارگران ماهشهر از طرف همه دست تك تك شما عزیزان را صمیمانه میفشارد و روی شما را میبوسیم. همچنین با كمال ادب و احترام شماره حساب حمایت از كارگران اعتصابی پتروشیمی ماهشهر و بندر امام را تقدیم میكنیم لطفا آنرا برای همه دوستانتان فوروارد كنید. شماره حساب ٠٢٠٩٠٢٩٨٣۵٠٠۵ بانك ملی انیمشك شعبه ی بهشتی بنام سهراب.

با تشكر

كمیته اعتصاب كارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر

************

بیانیه

سلام ما بر كارگران و جنبش مطالباتی آنها
این بیانیه آغاز به كار كمیته اعتصاب كارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر است. كارگرانی كه برای احقاق حقشان و برای لغو قرارداد موقت وایجاد قرارداد مستقیم و اجرای مصوبات دولت در این زمینه دست به اعتصاب بزرگ زده اند. ما به این نتیجه رسیده ایم كه بدون ایجاد هماهنگی و تشكل یابی راه به جایی نخواهیم برد حتی اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردی هم داشته با شد بدون ایجاد تشكل و سازمان یابی آن دستاورد هم پایدار نیست و نمیتوان آن را حفظ كرد. لذا در قدم اولین كمیته اعتصاب را برپا نموده ایم و از همه چه در داخل و چه نهادهای كارگری در خارج انتظار كمك و یاری داریم.لازم به ذكر است كه این كمیته در اولین اقدام خود و همزمان صندوق كمك به اعتصاب كارگران ماهشهر را راه اندازی كرده است. دست همه را برای همكاری میفشاریم و انتظار داریم كه همه به جای اعلام حمایت فقط روی كاغذ بطور عملی مارا برای تشكیل سندیكای كارگران ماهشهر یاری كنند زیرا هدف نهایی ما تشكیل سندیكای مستقل كارگران ماهشهر است.

به امید موفقیت

كمیته اعتصاب كارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر