افق روشن
www.ofros.com

به رفقای هیئت مدیره واعضای سندیکاهای کارگری فرانسه

نامه سرگشاده به ”احمد شهید” گزارشگر ویژه سازمان ملل

کمیته دفاع از محمود صالحی                                                                                     یکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴ - ۲۹ نوامبر ۲۰۱۵

به رفقای هیئت مدیره واعضای سندیکاهای کارگری فرانسه

با درود های گرم.
رفقا، و اعضای گرامی،شخصا” اقدامات تروریستی اخیر در کشورهای ترکیه، لبنان،عراق، سومالی،مالی، فرانسه و تمام جهان را که صدها انسان بیگناه را قربانی کرده است محکوم میکنم و از صمیم قلب به شما و خانواده جانباخته گان این جنایتهای فجیع تسلیت عرض می نمایم و برای همگی شما آرزوی دنیایی عاری از ستم و جنایت را دارم.
همچنین بدینوسیله از شما رفقای عزیزم، برای حمایت های بی دریغتان از جنبش کارگری ایران و به طور مشخص نامه حمایتی شما ها که اخیرا بصورت جمعی ارسال نموده بودید کمال تشکر را دارم و سپاسگزار زحماتتان هستم.حمایت سندیکا های فرانسه از کارگران و مزدبگیران ایران از جمله معلمان و فعالین کارگری در بند، نشان از این دارد که ما کارگران ایران در مبارزات هر روزمان تنها نیستیم.
دفاع و همبستگی بین المللی جنبش کارگری و به ویژه سندیکاهای کارگری فرانسه از تلاشها ی کارگران و به ویژه فعالین کارگری در دیگر کشورها مایه ی دلگرمی و تقویت روحیه مبارزاتی کارگران خواهد شد.شخصا” یک بار دیگر از شما رفقای گرامی بابت دفاع و زحمات بی دریغتان از کارگران ایران تشکرمیکنم.

زنده با اتحاد طبقاتی کارگران در سراسر جهان

با صمیمانه ترین درود ها محمود صالحی

۹۴/۹/۵

***************

نامه سرگشاده به ”احمد شهید” گزارشگر ویژه سازمان ملل

با احترام فراوان
آقای احمد شهید،گزارشگر ویژه سازمان ملل:

هر چند می دانم کە شما و همکاران سابق شما نیز نتوانستند فعالیت ویژەای در جهت بهبود وضع حقوق بشر در ایران و کشورهای مشابه آنجام دهید، اما با توجه به گزارش شما که در هفتادهمین مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دادید، بخصوص در مورد حق آزادی بیان، حق تشکل و حق تجمع مسالمت آمیز، به وسیلە این نامە خواستم یک نکته مهم را به اطلاع شمابرسانم.

آقای گزارشگر ویژه سازمان ملل:
در کشور ما ایران، متآسفانه حق هیچ گونه آزادی بیان ، تشکیل نهاد های کارگری و یا تجمع مسالمت آمیز وجود ندارد. علارغم اظهار نظر مسئولان بلند پایە دولت جمهوری اسلامی کە در مجامع بین المللی و در اظهارنظرات مطبوعاتی، بر وجود این ٣ رکن مهم دمکراسی و حقوق شهروندان تآکید می کنند ، اما بارها توسط فعالین کارگری و صنفی برای ایجاد تشکل مستقل و همچنین برگزاری تجمعات مسالمت آمیز اقدام و درخواست مجوز شدە کە هر بار به بهانەهای مختلف توسط مقامات مسئول رد شدە است . ما کارگران شهر سقز در سال ١٣٨٣ به استناد اصل بیست و هفتم قانون اساسی ایران برای برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگردرخواست مجوز کردیم که متن درخواست به شرح زیر است.

” ثروت طبقه کارگر امید او به فرداست .”
تاریخ ٨٣/٢/٢
گرامی باد اول ماه مه ( ١٢ اردیبهشت ) روز جهانی کارگر
فرماندار محترم شهرستان سقز:
با سلام:
با توجه به فرارسیدن اول ماه مه (١٢ اردیبهشت) روز جهانی کارگر، هر ساله به مناسبت این روز تاریخی توسط کارگران این شهرستان مراسم‌هایی برگزار می ‌گردد.
برابر اصل بیست و هفتم قانون اساسی ما کارگران متشکل در شورای هماهنگی مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر، تقاضامندیم تا نسبت به مجوز قانونی جهت برگزاری مراسم در یکی از نقاط شهر به این شورا، اقدامات لازمه را مبذول فرمائید.
مقتضی است موضوع را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نماید.

با تشکر
دبیر شورای هماهنگی مراسم اول ماه مه سقز (١٢ اردیبهشت) روز جهانی کارگر
محمود صالحی

جناب احمد شهید:
جواب مقامات مسئول جمهوری اسلامی در شهرستان سقز به درخواست ما ، با حمله نیروهای پلیس و امنیتی به منزل شخصی اینجانب و محلی که قرار بود مراسم روز جهانی کارگر در آنجا برگزار شود، دادە شد.در این یورش تعدادی از کارگران به اتهام اقدام جهت برگزاری مراسم اول ماه مه دستگیر شدند کە اسامی آنها عبارت است از:
١ - هادی تنومند،کارگر خباز، ساکن بوکان ٢- جعفرمولانی، کارگر کارواش، ساکن بوکان ٣- خالد پورآذر، کارگر آزاد، ساکن بوکان ٤- فرهاد مولودی، کارگر آزاد، ساکن بوکان ۵- اسماعیل خودکام،کارگر خباز، ساکن بوکان ، ٦- محمود صالحی، کارگر خباز، ساکن سقز ٧- جلال حسینی، کارگر خباز ، ساکن سقز ٨- محسن حکیمی،مترجم، ساکن تهران ٩- جمال احمدزاده ،کارگر آزاد، ساکن سقز ١٠- اسرین واصلی، خانه‌دار، ساکن سقز ١١- فخرالدین واصلی، کارگر برق‌کار ،ساکن سقز ١٢- ایرج محمدی، کارگر خباز، ساکن سقز ١٣- امجد محمدزاده، کارگر خباز، ساکن سقز ١٤- عمر جوانپور، کارگر خباز، ساکن سقز ١۵- لقمان مهری، دانشجو، ساکن سقز ١٦- زاهد صالحی، کارگر نقاش، ساکن سقز ١٧- عبدالله ربانی، راننده، ساکن سقز ١٨- برهان دیوارگر، کارگر خباز ، ساکن سقز ١٩- محمد عبدی پور، کارگر خباز، ساکن سقز ٢٠ - سید‌صالح حسینی، کارگر دخانیات ، ساکن سقز ٢١ - حامد بیخانی، کارگر خباز ، ساکن سقز ٢٢- محمد رضازاده، کارگر کارخانه بسته بندی بهداد، ساکن سقز ٢٣- علی عزیزپور، کارگر کارخانه بسته بندی بهداد، ساکن سقز ٢٤– عطا رحمان نارنج، کارگر خباز، ساکن سقز ، دستگیر کردند.
در شب اول دستگیری، شماری از دستگیرشدگان آزاد شدند و ٧ تن به مدت ١٢ روز در زندان نگە داشتە شدیم کە عبارت بودند از: ١- محسن حکیمی ٢ - جلال حسینی ٣ - محمد عبدی پور ٤ - برهان دیوارگر ۵ - اسماعیل خود کام ٦- هادی تنومند ٧ - محمود صالحی. این ٧ نفر هم با قرار وثیقه آزاد شدند. محاکمه این جمع در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز سه سال طول کشید و سرانجام اینجانب را به ٤ سال زندان تعزیری محکوم کردند. دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم صادره دادگاه بدوی را به شرح زیرتائید نمود.
” تجدید نظرخواه با وکالت آقای”محمد شریف” اعتراض موجهی نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته بعمل نیاورده و رأی دادگاه بدوی هم موافق قانون صادر گردیده است، لکن دادگاه اجرای تمام مجازات را در حق نامبرده به مصلحت ندانسته مستندآ به ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای سه سال از حبس نامبرده به مدت سه سال در صورت عدم ارتکاب جرم جدید مستلزم مجازات مقرر در ماده مرقوم و در مدت مذکور صادر می ‌نماید که در صورت ارتکاب جرم جدید علاوه بر اجرای مجازات جرم جدید قرار تعلیق صادره الغاء ،مجازات تعلیق شده در حق او به اجرا درخواهد آمد والا مراتب محکومیت با مضی زمان مذکور از سند سجلی او حذف خواهد شد. تجدید نظر خواه مکلف است دستورات آتی را در مدت تعلیق اجرا نماید: ١- از راه اندازی هرگونه تجمع غیرقانونی و مخل نظم اجتماعی اعم از صنفی و غیر صنفی به هر نحوی از انحاء خودداری نماید. ٢- از تماس و مکاتبه‌های مخابراتی، الکترونیکی، اینترنتی و غیره با گروها و اشخاص ضد انقلاب خودداری نماید. علیهذا با رد درخواست تجدید نظر خواهی دادنامه معترض عنه به استناد ماده ٢٥٧قانون آئین دادرسی کیفری بشرح فوق تایید می‌گردد. این رای قطعی است %”

آقای گزارشگر ویژه:
با توجه به بند ٣٢ از گزارش شما، دولت ایران ادعا کرده است که اتهام تمامی کارگران دستگیرشده، ارتباط با کروه تروریستی کومه له است. آیا کسی که مدت ۵ سال در زندان اوین و یا زندان رجایی شهر کرج زندانی باشد از چه طریقی می تواند با کومه له ارتباط داشته باشد؟ در حالیکه حتی افرادی هم که آزاد هستند بە سختی می توانند با این سازمان ارتباط داشته باشند؟

آقای احمد شهید:
آیا اطلاع دارید که بهنام ابراهیم زاده،کارگر زندانی که اینجانب سخنگوی کمیته حمایت از ایشان را به عهده دارم بزرگ ترین جرمش چیست؟ جهت اطلاع شما،جرم بهنام ابراهیم زاده که بعد از سپری کردن احکام ۵ سال زندان کە دوبارە و در سلولهای زندان حکم دیگر گرفت، تماس با “گزارشگر ویژه سازمان ملل” یعنی جنابعالی به ٧ سال و ١٠ ماه و ١۵ روز زندان تعزیری و ٤۵٠ هزار تومان جریمە نقدی است و اکنون در حال سپری کردن این حکم ناعادلانه می باشد.

آقای گزارشگر ویژه سازمان ملل:
من محمود صالحی، فرزند محمد به شماره شناسنامه ٨٠٧ متولد سال ١٣٤١ در حال حاضر مستمری بیگیر سازمان تامین اجتماعی و ساکن شهرستان سقز یکی از شهرهای استان کردستان هستم . در تاریخ ٩٤/٢/٨ توسط نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات شهرستان سقز به نیابت از اداره اطلاعات استان کردستان در منزل مسکونی خود، بدون انجام هیچگونه عملی که مغایر با قانون اساسی ایران باشد دستگیر شدم . بعد از دستگیری و انتقال به سلول انفرادی در زندان شهر سقز، همراه عثمان اسماعیلی یکی دیگر از کارگران نقاش ساختمان که ایشان هم همان روز دستگیر شده بود، به بازداشتگاه مخوف وزارت اطلاعات استان کردستان منتقل شدیم. در همان بازداشتگاه بنده هر دو کلیه خود را به دلیل اینکه مسئولان زندان داروهایم را قطع کردند از دست دادم و حال هر هفته دوبار یعنی روزهای شنبه و سه شنبه در بیمارستان امام خمینی سقز همودیالیز می شوم.
بعد از آزادی، در دو مرحله دادگاه، یعنی در تاریخ های ١٧ و ٢٩ /٩٤/۵ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام واهی محاکمه و در نتیجه در تاریخ ٩٤/٦/٢۵ در دادگاه بدوی به ٩ سال زندان تعزیری محکوم شدم .اکنون پرونده محکومیت من در دادگاه تجدید نظر استان کردستان در حال بررسی مجدد است. دولت ایران به شما اعلام کرده که ” اتهام ما کارگران ارتباط با سازمان کومه له که یک سازمان تروریستی است، می باشد.”

آقای گزارشگر ویژه:
امروز من در زادگاه و محل سکونتم خطاب به شما، همه انسانهای آزادیخواه و سازمانهای جهانی اعلام می نمایم که من آماده هستم تا در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفە و هر مقامی که مسئولان قوه قضائیه ایران تعیین نمایند در برابر جامعە محاکمه شوم. تا برای جنابعالی بعنوان گزارشگر ویژە سازمان ملل در امور ایران، سازمانهای جهانی که طرفدارحقوق بشر هستند و مردم کشور من، مشخص شود که ما کارگران هیچ گونه جرمی مرتکب نشده و تنها جرم ما تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری است.

با احترامات مجدد
محمود صالحی
۱۳۹۴/۸/۱۴

***************

اطلاعیه معرفی سایت کمیته دفاع از محمود صالحی

کارگران،فعالین کارگری،تشکلهای مستقل کارگری و دوستان گرامی.
از طریق این اطلاعیه به اطلاع همه شما عزیزان و دوستداران جنبش کارگری می رسانیم که ازامروز ٥ آبان ١٣٩٤ برابر با ٢٧ اکتبر ٢٠١٥ سایت “کمیته دفاع از محمود صالحی”فعالیت اطلاع رسانی خود را آغاز می نماید.شما عزیزان میتواند تا برگزاری اولین مجمع عمومی کمیته دفاع از محمود صالحی وچگونگی پیشبرد کمپین دفاع از ایشان، به منظور لغو احکام ظالمانه ٩ سال زندان تعزیری از این کارگر آگاه، از طریق این سایت با خانواده محمود صالحی تماس برقرار نماید.

با تشکر و قدردانی از همه شما عزیزان

خانواده محمود صالحی

ایران - استان کردستان - شهرستان سقز

۵ آبان ١٣٩٤(٢٧اکتبر٢٠١۵)

لینک سایت: http://mahmoodsalehi.com

ایمیل تماس با کمیته: komite.salehi@gmail.com

شماره تلفن برای تماس: ٠٩١٨۴١٣٨۴٣۵

***************

عثمان اسماعیلی: رو به طبقه کارگر و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب

در تاریخ ٩۴/٢/٨ محمود صالحی بدون هیچ گونه دلیل قانونی همراه با من ( عثمان اسماعیلی) توسط ماموران لباس شخصی اداره اطلاعات شهرستان سقز دستگیر و ما را به بازداشتگاه اطلاعات سقز بردند. بعد از یک ساعت بحث و جدل ما با مسئولان امنیتی سقز با چشم، گوش و دستان بسته به بازداشتگاه طلاعات سنندج انتقال دادند.
محمود صالحی از بیماری کلیه رنج می برد و من در همان موقع به ماموران زندان در سلول انفرادی اطلاع دادم که بیماری محمود صالحی را نادیده نگیرید. در صورتیکه خود من هم به بیماری آسم مبتلا هستم و تحت نظر پزشک متخصص ریوی می باشم. بعد از گذشت ٦ روز( به گفته خود محمود) به دلیل اینکه داروهای او را به مدت ٣۶ ساعت قعطع می کنند. این کارگر آگاه هر دو کلیه خود را از دست می دهد و بعد از مدتی ایشان را به بیمارستان انتقال می دهند و به دستور پزشکان او را دیالیز می کنند. اداره اطلاعات سنندج به دلیل اینکه محمود صالحی ٣ روز در بیمارستان بستری بوده است ایشان را با قرار کفالت آزاد می کنند.
محمود صالحی بعد از اینکه از زندان آزاد شد به دنبال تشکیل پرونده بود تا اینکه در بیمارستان امام خمینی سقز برایش پرونده تشکیل دادند وهر هفته دو بار روزهای شنبه و سه شنبه دیالیز میشود.

کارگران و زحمتکشان:
بیش از 3 ده این کارگر نانوا جهت آگاهی دادن به طبقه کارگر ایران فعال بوده و هست، محمود صالحی تصمیم گرفته تا بر علیه هر گونه نابرابری طبقاتی مبارزه کند . در این راه چندین بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت و هر بار به زندان محکوم شده و احکام صادره را متحل شده است. این زندانها هیچ وقت نتوانسته ایشان را به عقب نشینی که همان آگاهی دادن به طبقه کارگر و ترویج مسایلی کارگری است وادار کند.
محمود صالحی دارای همسر و دو فرزند است که هر کدام از آنان به دلیل اینکه توان پرداخت شهریه دانشگاه را نداشتند از تحصیل انصراف دادند وهر کدام از انان به شغلی مشغول می باشند و فرزندان محمود از هیچ گونه حقوق و تامین اجتماعی برخوردار نیستند. محمود صالحی دارای دوستان فراوانی است و همین اندک حقوقی که دریافت می کند، تنها می تواند او را از گرسنگی نجات دهد. محمود صالحی درتاریخ ٩۴/۵/١٧ و ٩۴/۵/٢٩ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام فعالیت های کارگری محاکمه شد و در نتیجه تاریخ ٩۴/٦/٢۵ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج او را به ٩ سال زندان تعزیری محکوم کرده است.
به نظر من و همه کسانی که در مورد حقوق مطالعه کرده اند. احکام صادره علیه محمود صالحی یک حکم از پیش تعین شده بوده و هیچ گونه استناد قانونی ندارد و باید بگویم که این حکم یک حکم غیر قانونی است.
اینجانب عثمان اسماعیلی کارگر ساختمانی و عضو و سخنگوی کمیته دفاع از فعالین دستگیر شده مهاباد ضمن محکوم کردن شدید این حکم ناعادلانه خواستار مختومه شدن پرونده محمود صالحی و همه کارگران تحت تعقیب هستم.
در ضمن از فراخوان خانواده محمود صالحی جهت تشکیل کمیته دفاع از محمود صالحی حمایت می کنم.

عثمان اسماعیلی - ۹۴/۷/۲۳

***************

فراخوان به تشکیل “کمیته دفاع از محمود صالحی”

کارگران، تشکل های کارگری و مردم آزادیخواه!
همچنانکه اطلاع دارید، در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، در یورشی از قبل طراحی شدە ماموران اداره اطلاعات شهرستان سقز به نیابت از اداره اطلاعات استان کردستان بدون هیچ دلیل و مدرک و انجام کوچکترین جرمی محمود صالحی را در منزل مسکونی اش در شهر سقز بازداشت کردند. بعد از یک ساعت نگهداری در سلول انفرادی اداره اطلاعات سقز و یک بازجویی مختصر در آن مرکز، محمود صالحی همراه با عثمان اسماعیلی، یکی دیگر از کارگران شهر سقز که ایشان نیز در همان روز دستگیر شده بود، با دست، گوش و چشم بسته بە سلولهای مخوف اداره اطلاعات سنندج انتقال دادە شد. همان شب مامورین محافظ این دو کارگر را تحویل بازداشتگاه سنندج داده و تمام وسایل شخصی آنها توسط ماموران بازداشتگاه ثبت وتحویل انبار داده می شود. محمود صالحی به دلیل اینکه دیالیز دارویی می کرد به ماموران بازداشتگاه اعلام و تاکید میکند که باید داروهایش همراهش باشند. داروهایی که همراه ایشان بود تنها برای ۵ روز کفایت میکرده است. بعد از اتمام داروها به مدت ٣٦ ساعت داروهایش را قطع میکنند.همین مسئله باعث می شود که فشار خونش به ٢٤درجه برسد. بر اثر فشار خون بالا، کلیه هایش از کار می افتد. بعد از این اتفاق، محمود دیگر قادر به صرف غذا نبود؛ او چندین بار به افسر نگهبان اطلاع می دهد که نیاز فوری به دکتر دارد، اما هیچگاه اجازە مراجعە به پزشک به ایشان داده نمی شود.
ساعت ١١ شب چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴، نگهبان زندان محمود صالحی را جهت بازخواست به اتاق بازجویی می برد. یک ساعت از شروع باز جویی نمی گذرد که محمود بعلت ضعف شدید از روی صندلی افتاده و بی هوش میشود. بعد از بی هوشی دو نفر بازجو سریع ایشان را به سلول انفرادی بر میگردانند. اما تا بعدازظهر روز بعد، یعنی پنچشنبه ٧/٣/٩٤ محمود صالحی رابه بیمارستان انتقال نمی دهند.بعد از این اتفاقات ابتدا ایشان را به بیمارستان بعثت منتقل میکنند.پزشکان بیمارستان بعثت اعلام میکنند که باید ایشان سریعا به بیمارستان توحید اعزام شود. مسئولین اداره اطلاعات سنندج، ایشان را با اسم مستعار به بیمارستان توحید انتقال میدهند، اما بعلت تاخیر در اعزام و عدم دسترسی به دکتر و دارو کلیه هایش از کار می افتد. پزشکان بیمارستان توحید وقتی متوجه وضعیت حاد ایشان می شوند اعلام میکنند که ایشان هر چه سریع تر باید همو دیالیز شود.
به این ترتیب محمود صالحی در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات استان کردستان هر دو کلیه خود را از دست می دهد و بعد از ٣ روز بستری بودن در بیمارستان، و در کل ۳۲ روز بازداشت، در ۹ خرداد ۱۳۹۴ با قید کفالت از زندان آزاد میشود.
در تاریخ ۱۷ و ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ برای محمود صالحی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج با تصدی قاضی سعیدی دادگاه تشکیل می شود، و طی آن محمود به اتهام عضویت در کومه له (حزب کمونیست ایران)، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری محاکمه می شود. دفاعیات محمود صالحی در این دادگاه پیش از این در اختیار عموم قرار گرفته است.
در ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ محمود صالحی بار دیگر از طرف دفتر دادگاه شعبه اول انقلاب سنندج احضار میشود. زمانیکه او خود را به دفتر دادگاه معرفی میکند، دفتردار یک برگ دادنامه به ایشان تحویل می دهد تا آن را مطالعه کند که طبق آن محمود صالحی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال و نیم زندان و به اتهام “عضویت در جمعیت های معارض کشور” به هفت سال و نیم و جمعا به “٩” سال زندان محکوم میشود.
با توجه به ابلاغ این حکم سنگین از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج در تاریخ ٢۵/٦/٩٤ به ایشان و رسانه ای شدن آن در سطح جهان، دوستان، رفقا، فعالین و مدافعین جنبش کارگری بطور گستردەای از مکانهای مختلف با ایشان و اعضای خانواده اش تماس گرفته و نگرانی خود را نسبت به این حکم اعلام کرده و خواستار آن شده اند تا برای مقابله با این حکم ناعادلانه، کمیته ای بنام “کمیته دفاع از محمود صالحی” تشکیل گردد. لذا بعد از بررسی این موضوع و درخواست دوستان، به این نتیجه رسیدیم که با انتشار این اطلاعیه رسما از کارگران، تشکلهای کارگری و دوستان در خواست کنیم تا جهت شرکت در اولین مجمع عمومی جهت تشکیل “کمیته دفاع از محمود صالحی” با آدرسهای زیر تماس حاصل نمایند.

komite.salehi@gmail.com

آدرس فیسبوک(محمود صالحی)

از سایتها، وبلاکها و دیگر رسانه ها میخواهیم در این مورد همراه و همکارمان باشند