افق روشن
www.ofros.com

تقاضای خانواده بهنام ابراهیم زاده از مقامات زندان برای مداوا ی فرزندشان


کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده                                                                    سه شنبه ۱۱ بهمن ماه ١٣٩٠

لیست اعضای جدید کمیته دفاع از بهنام ابراهیم‌زاده
‍‍‍‍ژوبین کمانگر - آراس عبداللهی - آزاد منیرینیا - مهرداد صبوری - فرهاد ابراهیمی - کامران ندیمی - زانیار صبوری - کمال عبداللهی - اسماعیل باز افکن - ناظم کریمی - محمد رضا آهنگر - کاکه علی یوسفی - احمد محمدی - سعید ابراهیمی - نظام صادقی - بهاره صابری - شعله گودرزی - سوسن مارابی - برومند مارابی - آرام محمدی - فردین میرکی - جلیل محمدی - بهزاد فرج الهی - علی آزادی - ولی آزادی - آرزو روحی - شهناز رضا قلی - یدالله قطبی - شیرکو حسینی - پدرام نصر اللهی - حاتم صمدی - ظهیر رضوی - حامد محمودی نژاد - سحر کاکی - حسن اعظمی - مسعود سبحانی - ریبوار عبداللهی- ناصح فرجی - عادل مردی - ارش محمودی - هوشیار ویسی - شوان حبیبی - عباس اندر یاری - وفا قادری

آخرین اعضای کمیته دفاع از بهنام:
محمود صالحی - سید علی حسینی - ناصر کمانگر - رحمان سلیمانی - ابراهیم رحمانپور- واحد سیده - یوسف آبخرابات - محمد مولانایی - افشین ندیمی - رحمان ابراهیم زاده - عایشۀ مدرسی -موسی ابراهیم زاده - عیسی ابراهیم زاده - پریزاد خسروی - چیمن ملایی - زبیدۀ حاجی زاده - علی سالکی- کورش بخشنده - شیوا سبحانی - یدالله صمدی - غالب حسینی - عمر شعبانی- اسعد مریوانی- مسعود مریوانی - هوشیار بهمنی -فاطمه خیرآبادی - سحر کرمی - مهرداد امین وزیر _ شریفه محمدی - سیروس فتحی - عباس سپهری - سعید مقدم - مسعود سلیم پور -مازیار مهرپور - فهیمه کاملی - بهمن محمدی - فراز روشن - سامره داشاد - لاله محمدی - میترا همایونی - امیر اسلامی - محمد عبدی پور-‍‍‍‍ژوبین کمانگر - آراس عبداللهی- آزاد منیرینیا - مهرداد صبوری - فرهاد ابراهیمی - کامران ندیمی - زانیار صبوری - کمال عبداللهی - اسماعیل باز افکن -ناظم کریمی - محمد رضا آهنگر - کاکه علی یوسفی- احمد محمدی- سعید ابراهیمی - نظام صادقی -بهاره صابری - شعله گودرزی- سوسن مارابی- برومند مارابی- آرام محمدی - فردین میرکی - جلیل محمدی - بهزاد فرج الهی - علی آزادی - ولی آزادی- آرزو روحی - شهناز رضا قلی - یدالله قطبی - شیرکو حسینی - پدرام نصر اللهی - حاتم صمدی - ظهیر رضوی - حامد محمودی نژاد – سحر کاکی - حسن اعظمی - مسعود سبحانی - ریبوار عبداللهی - ناصح فرجی - عادل مردی - ارش محمودی - هوشیار ویسی - شوان حبیبی - عباس اندر یاری - وفا قادری

سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۰

****************

تقاضای خانواده بهنام ابراهیم زاده از مقامات زندان برای مداوا ی فرزندشان

با شدت یافتن سردرد و درد گوش مزمن فعال کارگری بهنام ابراهیم زاه و انتقال او به بهداری زندان اوین ، مسولین بهداری به وی اعلام کرده اند که مشکل شما اینجا معالجه نمیشود و باید به مراکز پزشکی در بیرون از زندان مراجعه کنید . با وجود تائیدیه مسولین زندان برای مداوای وی در بیرون از زندان و همچنین تقاضای خانواده اش برای رسیدگی پزشکی به وضعیت بهنام ولی مقامات قضایی و زندان از اعزام او به مراکز پزشکی بیرون از زندان و مداوای لازم او خوداری میکنند.

لیست افراد جدیدی که به عضویت کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده در آمده اند:
فاطمه خیرآبادی - حاتم صمدی - سحر کرمی - مهرداد امین وزیری - شریفه محمدی - سیروس فتحی - عباس سپهری - سعید مقدم - مسعود سلیم پور - مازیار مهرپور - فهیمه کاملی - بهمن محمدی - فراز روشن - سامره داشاد - لاله محمدی - میترا همایونی - امیر اسلامی - محمد عبدی پور

آخرین لیست اعضای کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده:
محمود صالحی - سید علی حسینی - ناصر کمانگر - رحمان سلیمانی - ابراهیم رحمانپور- واحد سیده - یوسف آبخرابات - محمد مولانایی - افشین ندیمی - رحمان ابراهیم زاده - عایشۀ مدرسی - موسی ابراهیم زاده - عیسی ابراهیم زاده - پریزاد خسروی - چیمن ملایی - زبیدۀ حاجی زاده - علی سالکی - کورش بخشنده - شیوا سبحانی - یدالله صمدی - غالب حسینی - عمر شعبانی - اسعد مریوانی - مسعود مریوانی - هوشیار بهمنی - فاطمه خیرآبادی - حاتم صمدی - سحر کرمی - مهرداد امین وزیر - شریفه محمدی - سیروس فتحی - عباس سپهری - سعید مقدم - مسعود سلیم پور - مازیار مهرپور - فهیمه کاملی - بهمن محمدی - فراز روشن - سامره داشاد - لاله محمدی - میترا همایونی - امیر اسلامی - محمد عبدی پور...

www.kd-behnam.blogsky.com
kd.behname@gmail.com
kd.behnam@yahoo.com

کمیته دفاع از اسعد (بهنام) ابراهیم زاده

جمعه ۷ بهمن ۱۳۹۰

****************

بهنام ابراهیم زاده تقاضای عفو مشروط را رد کرد

بنا به خبری که از داخل زندان به دست کمیته دفاع رسیده است مسئولان زندان از بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری در بندخواسته اند که با توجه به اینکه یک سوم از دوره محکومیتش را در زندان گذرانده است از مسئولین قضائی تقاضای عفو مشروط نماید.
اما بهنام در پاسخ به مسئولین زندان گفته اند که من هیچ جرمی مرتکب نشده ام تا تقاضای عفو نمایم.

‫لیست افراد جدیدی که به عضویت کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده در آمده اند: علی سالکی- کورش بخشنده - شیوا سبحانی - یدالله صمدی - غالب حسینی، عمر شعبانی، اسعد مریوانی، مسعود مریوانی و هوشیار بهمنی

کمیته دفاع از اسعد (بهنام) ابراهیم زاده

٣ بهمن ١٣٩٠