افق روشن
www.ofros.com

مجموعۀ اطلاعیه های کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

اذیت و آزار و تبعید بهنام از زندانی به زندان دیگر همچنان ادامه دارد

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده                                                                                                      دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳

اطلاعیه شماره ۴۵

اذیت و آزار و تبعید بهنام از زندانی به زندان دیگر همچنان ادامه دارد

کارگران، مردم آزاده، تشکل های کارگری، وجدانهای بیدار
همچنان که اطلاع دارید کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده نزدیک به ۵ سال است که در زندان به سر میبرد و در پی‌ محاکمه‌ مجدد در دی‌ ماه سال جاری با ۹ سال و نیم زندان دیگر محکوم شد، پس از ابلاغ حکم جدید به بهنام از اوایل بهمن ماه مسئولان امنیتی بهنام را از زندان رجایی شهر کرج جهت بازجویی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کرده بودند و طی‌ مدت ۲۷ روز گذشته بهنام نه اجازه تلفن داشت و نه ملاقاتی تا سرانجام امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه مجددا بهنام به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و هم اکنون در بند قرنطینه این زندان به سر میبرد. کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت چندین باره این همه فشار و اذیت آزار بهنام ابراهیم زاده و دیگر فعالین کارگری و کارگران زندانی خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

بیست و هفتم بهمن‌ ماه ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۴۴

بهنام ابراهیم زاده در پی‌ دادگاهی مجدد به ۹ سال و نیم زندان محکوم شد

کارگران، مردم آزاده، تشکل های کارگری، وجدانهای بیدار
همچنان که اطلاع دارید بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری و فعال حقوق کودک در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ به اتهام فعالیت های کارگری از جمله شرکت در مراسم های کارگری، نوشتن وبلاک و حمایت از کودکان کار و خیابان در تهران دستگیر و روانه زندان شد.
این کارگر مبارز، چند بار محاکمه شد و در دادگاه بدوی به ۲۰ سال زندان محکومش کردند. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال زندان تعزیری کاهش یافت. بهنام ابراهیم زاده از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۹در حال سپری کردن احکام ناعادلانه خود می باشد.
ماموران امنیتی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳به بند ۳۵۰ اوین حمله کردند و کلیه زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند . یکی ازاین زندانیان بهنام ابراهیم زاده بود که از ناحیه دست و گردن دچار آسب دیدیگی شدیدی شد. بعد از حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین تعداد زیادی از زندانیان را به سلول انفرادی و بعد به زندان رجایی شهر کرج تبعید کردند. بهنام ابراهیم زاده یکی از این تبعیدیان بود.

کارگران مردم آزاده، تشکل های کارگری
بهنام ابراهیم زاده بعد از سپری کردن ۴ سال و ۷ ماه از احکام صادره یک بار دیگر به اتهام واهی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۳ نیمه شب به ایشان اعلام شد که دادگاهی دارد، به این ترتیب در روز ۱۲ آذر ۱۳۹۳بهنام ابراهیم زاده را با ضرب و شتم به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب انتقال دادند و توسط قاضی احمدزاده محاکمه و دادگاهی شد. بعد از دادگاه بهنام را با ضرب و شتم به زندان برگرداندند.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی احمد زاده به استناد مواد ۵۰۰ - ۶۱۰ - ۷۰۲ - ۷۰۶ از قانون مجازات اسلامی بهنام ابراهیم زاده به ۹ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد که به شرح زیر است.
۱ - ماده ۵۰۰ از قانون مجازات اسلامی قدیم (( هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک سال تا ده سال حبس محکوم می گردد)) قانون مجازات اسلامی جدید((ماده ۵۰۰ - در مواردی که خیانت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند این که در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.))
۲ - ماده ۶۱۰ از قانون مجازات اسلامی قدیم (( هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهیم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنچ سال حبس محکوم خواهند شد.)) ماده ۶۱۰ از قانون مجازات اسلامی جدید (( شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود، یک سوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب ، یک پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک ششم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، موجب یک دهم دیه کامل است. ))
۳ - ماده ۷۰۲ از قانون مجازات اسلامی قدیم(( هر کسی مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند، به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند)) ماده ۷۰۲ از قانون مجازات جدید(( از بین رفتن صورت بعضی از حروف، موجب ارش است. ))
ماده ۷۰۶ از قانون مجازات اسلامی قدیم (( هر کسی آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند. به یک تا سه ماه حبس با تا پانصد هزارتا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.)) ماده ۷۰۶ از قانون مجازات اسلامی جدید(( از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.))
قابل ذکر است که این احکام به استناد این مواد قانونی از قانون مجازات اسلامی برای متهمی که ۴ سال و ۷ ماه در زندان بسر می برد و توسط سازمان زندانها تحت شدیدترین مسایل امنیتی قرار دارد، صدق نمی کند و این احکام هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد و قاضی پرونده و تشکیل دهندگان پرونده تنها برای خالی نبودن عریضه که بهنام ابراهیم زاده مدت ۴ سال و ۷ ماه در زندان بسر می برد این حکم را صادر کرده است.
ما اعضای کمیته دفاع از بهنام ابارهیم زاده ضمن محکوم کردن این احکام ناعادلانه، از تمام وجدانهای بیدار و آزادی خواهان می خواهیم که در مقابل این احکام صادره سکوت نکنند و به هر طریقی که برایشان میسر است صدای اعتراض خود را به گوش همگان برسانند. همچنین از تشکل های کارگری می خواهیم که در حد توان خانواده بهنام ابراهیم زاده را در این مبارزه همراهی کنندتا زمانی که کلیه اتهامات وارده را لغو کنند.

چهاردهم دی‌ ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbehnam1.blogfa.com

************************

اطلاعیه شماره ۴۳

پایان اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده بعد از ۳۱ روز

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری زندانی از اعضای کمیته پیگیری و عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان بعد از ۳۱ روز اعتصاب غذا امروز جمعه ۱۳ دی‌ ماه ۱۳۹۳ با توجه به درخواست‌های مکرری که بسیاری از دوستان، آشنایان، خانواده، هم بندیان و مخصوصا فرزند بیمارش نیما همزمان با بستری مجدد نیما در بیمارستان محک به اعتصاب غذای خود پایان داد.
قابل ذکر است بهنام از تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۳ به خاطر تبعید از زندان اوین به زندان گوهر دشت، محاکمه‌ مجدد و تشکیل پرونده جدید و همینطور توهین و شکنجه‌های بی‌ رحمانه از سوی ماموران زندان بعد از ۴ سال زندان دست به اعتصاب غذا زده بود.
ما اعضای کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت ادامه بازداشت و زندانی کردن فعالین کارگری از تمامی‌ کسانی‌ که در این مدت به هر طریق ممکن بهنام و خانواده‌اش را مورد لطف و عنایت قرار دادند و در این روز‌های سخت کنار این خانواده بودند و یا به هر طریق ممکن با ارسال پیام‌هایی‌ حمایت خود را از بهنام و خانواده‌اش دریغ نکردند کمال تشکر و قدردانی را داریم.

سیزدهم دی‌ ماه ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۴۲

نامه نیما ابراهیم زاده به پدر زندانیش بهنام ابراهیم زاده

تو باید بمانی
اکنون بیش از ۴ سال است که تو را به جرم دفاع از کارگران و کودکان دستگیر کردند و برایت حکم زندان صادر کردند، شکنجه و آزار و اذیت شدی و بیشترین توهین‌ها را متحمل شدی، از زندانی به زندانی دیگر و از بندی به بند دیگر تبعید شدی و چند بار در اعتراض به این همه اذیت و آزار و توهین دست به اعتصاب غذا زدی یعنی‌ آخرین وسیله اعتراضی که یک انسان در بند برای اعتراض دارد و تنها میتواند به وسیله جسمش اعتراض خود را نشان دهد حتی اگر این جسم به خاطر تحمل چندین سال حبس و شکنجه بیمار و ضعیف باشد.

پدر عزیزم
این چند سال که تو در بند بودی من محکوم به بلوغ فکری شدم هر چند هنوز هم از لحاظ سنّ کودک حساب میشوم اما باید رشد و بلوغ را تصاعدی طی‌ می‌کردم تا بتوانم هم تسکینی برای درد‌های خودم باشم تا بتوانم محکم تر به جنگ بیماری بروم و هم جای خالی‌ تو را برای مادرم پر کنم، تو برای از بین بردن کار کودک فعالیت میکردی و این یکی‌ از جرم‌های تو بود که به زندان محکوم شوی اما من به عنوان فرزند تو که کودکی بیش نبودم حتی مجبور به کار کردن شدم و همین باعث شد تا بیشتر و بیشتر برای انسان‌هایی‌ همچون تو احترام قائل باشم چون زندگی‌ خود را وقف فعالیت برای از بین بردن کار کودک کردید.
در این چند سال کمبود‌های عاطفی و احساسی‌ زیادی داشته و دارم هر بار که کودکی را به همراه پدرش میبینم بی‌ اختیار اشک می‌ریزم و به فکر تمامی‌ کودکانی هستم که پدر دارند ولی‌ از دیدنن پدرانشان محروم هستند و باید از پشت میله‌ها با پدرانشان ملاقات کنند، ولی‌ باز به خودم دلداری میدم و میگم این روز‌ها می‌گذره و تو آزاد میشی‌ و این کمبود‌ها جبران می‌شه، اما هر دفعه که خبر شکنجه یا تبعید به زندانی دیگر یا اعتصاب غذای تو را می‌شنوم تمام روح و جسمم گویی همچون تو به بند کشیده شده و استرس باعث میشود که بیشتر و بیشتر بیماری بر من غلبه کند اما هر بار که در شرایط بهتری هستی‌ و صدایت را از پشت تلفن می‌شنوم من هم انرژی بیشتری میگیرم و راحت تر به جنگ بیماری میروم.
تو باید بمانی پدر، باید بمانی چون ما و خیلی‌‌ها به وجود تو نیاز دارند، تو باید بمانی چون بودن تو باعث دلگرمی‌ من، مادرم ، خانواده و خیلی‌ از کودکان کار و کارگرانی که تو به عشق اونها متحمل زندان شدی، می‌دونم که خیلی‌‌ها تو این مدت که اعتصاب غذا کردی و الان یک ماه تو اعتصاب غذا هستی‌ ازت خواستند که اعتصاب غذا را بشکنی اما تو قبول نکردی اما تو باید بمانی و ماندن تو هم جسم سالم تری می‌خواد، من و مامان هم از تو می‌خواهیم که به اعتصاب غذا پایان بدی چون ما بیشتر از بقیه از نظر عاطفی و احساسی‌ به تو نیاز داریم و بودن تو بزرگترین دلگرمی‌ ماست حتی پشت میله‌های زندان، پدرم ما از تو تقاضا داریم که به اعتصاب غذا پایان بدی و دوست داریم این تقاضای ما را رد نکنی‌.

دوستت دارم پدر عزیزم

به امید آزادی تمام پدران در بند

نیما ابراهیم زاده فرزند کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده

انتشار از کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

یازدهم دی‌ ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbehnam1.blogfa.com

************************

اطلاعیه شماره ۴۱

بهنام در بیست و چهارمین روز اعتصاب غذا دچار خونریزی شدید معده شد

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
امروز شنبه ۶ دی ماه اعتصاب غذای بهنام ۲۴ روزه شد که به دلیل ضعف جسمانی و مدت طولانی اعتصاب غذا بهنام دچار خونریزی شدید معده شد اما همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرد.
امروز مسئولان زندان به بهنام گفتند ما می‌خواهیم تو را به بند زندانیان سیاسی انتقال بدهیم اما قاضی خدابخشی با این امر مخالفت کرده و اظهار داشته میتوانید بهنام را به هر بند دیگری انتقال دهید غیر از بند زندانیان سیاسی که به همین منظور مسئولان زندان امروز ساعت ۳ بعد از ظهر بهنام را به بند ۲ سالن ۱۲ که محل نگهداری زندانیان خطرناک می‌باشد انتقال دادند اما بهنام به مسئولان زندان اعلام کرد تا زمانیکه به بند زندانیان سیاسی بازگردانده نشود و به وضعیت بیماری و پرونده او رسیدگی نکنند کما کان به اعتصاب غذا ادامه میدهد.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت تمامی‌ فشار‌ها بر کارگران و فعالین کارگری زندانی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

ششم دی‌ ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

************************

اطلاعیه شماره ۴۰

تداوم اعتصاب غذای بهنام

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که مطلع هستید بهنام ابراهیم زاده از تاریخ ۱۲ آذر ماه در اعتصاب غذا به سر میبرد و از ۲۸ آذر ماه اعتصاب غذای خشک را آغاز کرده است که امروز ۲۲ روز از اعتصاب غذای بهنام می‌گذرد ، بهنام امروز طی‌ تماسی با خانواده مجددا اعلام کرد تا رسیدن به خواسته‌هایش اعتصاب غذا را ادامه میدهد و اخباراتی مبنی بر پایان اعتصاب غذای بهنام کاملا کذب است و تنها خبر رسمی‌ در این زمینه از طریق کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده منتشر میشود و رسمیت دارد.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت تمامی‌ فشار‌ها بر کارگران و فعالین کارگری زندانی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

چهارم دی‌ ماه ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۳۹

بهنام در نوزدهمین روز اعتصاب غذا مجددا بی‌ هوش و به بهداری زندان منتقل شد

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که مطلع هستید بهنام از روز ۱۲ آذر ماه دست به اعتصاب غذا زد و از روز جمعه ۲۸ آذر ماه اعتصاب غذای خشک را آغاز کرد و همچنان هم در اعتصاب غذا به سر میبرد ، امروز اول دی‌ ماه ۱۳۹۳ ساعت ۸ صبح بهنام مجددا بی‌ هوش شد که توسط هم بندی‌هایش به بهداری زندان منتقل شد و در حالی‌ که بی‌ هوش بود پزشکان بهداری زندان به او سرم وصل کردند و تا ساعت ۱۲ زیر سرم در بهداری تحت مراقبت بود و بعد از آن دوباره به بند یک زندان بازگردانده شد.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده از تمامی‌ انسان‌های شریف و آزاده و تشکل‌های کارگری در داخل و خارج از کشور می‌خواهد از هیچ تلاش و کوششی در جهت رساندن صدای کارگران و فعالین کارگری زندانی دریغ نکنند و صدای این کارگران و فعالین کارگری زندانی باشند.

یکم دی‌ ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

************************

اطلاعیه شماره ۳۸

اعتصاب غذای بهنام ۱۵ روزه شد

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که مطلع هستید بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی از روز ۱۲ آذر ماه دست به اعتصاب غذا زد و امروز پانزدهمین روز اعتصاب غذای بهنام می‌باشد، روز گذشته چهار شنبه مورخ ۲۶ آذر ماه بهنام را جهت فیزیوتراپی به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام کردند و ساعت ۴ بعد از ظهر مجددا به زندان گوهر دشت بازگردانده شد، بعد از بازگرداندن بهنام به زندان حدود ساعت ۱۲ شب حال جسمی‌ بهنام رو به وخامت میرود و بهنام بیهوش میشود که زندانیان همبند او را در حالی‌ که بیهوش بود به بهداری زندان میبرند و مسئولان زندان و بهداری هم از بیهوشی بهنام استفاده کرده، ‌به بهنام سرم وصل میکنند اما با این حال بهنام اعلام کرد اگر تا فردا جمعه ۲۸ آذر ماه با خواسته‌هایش موافقت نگردد دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت مجدد این همه آزار و اذیت کارگران و فعالین کارگری زندانی خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

بیست و هفتم آذر ماه ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۳۷

گزارشی از یازدهمین روز اعتصاب غذای بهنام

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که مطلع هستید بهنام ابراهیم زاده از روز ۱۲ آذر ماه دست به اعتصاب غذا زد و هم اکنون ۱۲ روز است که در اعتصاب غذا به سر میبرد، روز گذشته مورخ ۲۳ آذر ماه که یازدهمین روز اعتصاب غذای بهنام بود بهنام به خاطر وخامت حال جسمی‌ به بهداری زندان منتقل شد و وقتی‌ پزشک بهداری بهنام را معاینه کرد فشار خون بهنام پائین تر از ۶ بود و به همین علت پزشکان بهداری به شدت به بهنام فشار آوردند که باید سرم وصل کند ولی‌ بهنام به هیچ عنوان این اجازه را به پزشکان بهداری نداد و در حالی‌ که از شرایط جسمی‌ خوبی‌ برخوردار نبود به بند یک زندان گوهر دشت بازگردانده شد.
همانگونه که اطلاعیه قبلی‌ هم اشاره کرده بودیم بهنام تا ۲۸ آذر ماه اگر به خواسته‌ها و مطالباتش رسیدگی نشود دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده از تمامی‌ تشکل‌های کارگری و انسان‌های شریف و آزاده در ایران و جهان می‌خواهد که صدای بهنام باشند و نسبت به این وضعیت بی‌ تفاوت نباشند.

بیست و چهارم آذر ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

************************

اطلاعیه شماره ۳۶

احضار و بازجویی مجدد بهنام از سوی مسئولان زندان گوهر دشت

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که مطلع هستید بهنام ابراهیم زاده از تاریخ ۱۲ آذرماه در اعتصاب غذا به سر میبرد و همین امر باعث وخامت حال جسمی‌ بهنام شده ، بهنام در تاریخ ۱۷ آذر ماه یعنی‌ ۵ روز بعد از اعتصاب غذا به حفاظت زندان احضار و مورد بازجویی مجدد قرار گرفت همچنین در روز‌های ۱۷ و ۱۸ آذر ماه به بهداری زندان احضار شد و از او خواستند که اجازه دهد تا به او سرم وصل شد اما بهنام به مسئولان بهداری اجازه این کار را نداد و روز ۱۹ آذر ماه هم که مجددا او را به بهداری احضار کردند بهنام دیگر به بهداری هم مراجعه نکرد.
بهنام روز گذشته ضمن تماس تلفنی که با خانواده خود داشت اعلام کرد اگر تا ۲۸ آذر ماه مسئولان زندان با خواسته‌های بهنام موافقت نکنند بهنام دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت این حرکت ضدّ کارگری و ضدّ انسانی‌ مسئولان زندان گوهر دشت خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بهنام ابراهیم زاده و کلی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

بیست و یکم آذر ماه ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۳۵

گزارشی از وضعیت بهنام ابراهیم زاده در زندان گوهر دشت

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که مطلع هستید چند ماه پیش بهنام را از زندان اوین به به زندان گوهر دشت تبعید کرده اند و پیرو آن برای چندمین بار بهنام با اتهامات بی‌ پایه و اساس مورد محاکمه‌ قرار گرفت و شدیداً هم مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفت که به همین علت و تبعید مجدد به بند یک زندان گوهر دشت از روز ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۳ دست به اعتصاب غذا زد.
از زمانی‌ که بهنام را به زندان گوهر دشت تبعید کردند پزشک قانونی برای بهنام تجویز کرده بود که به علت داشتن دیسک گردن باید یک روز در میان فیزیو تراپی انجام دهد اما بعد از محاکمه‌ مجدد و آغاز اعتصاب غذا از سوی بهنام مسئولان زندان از انتقال بهنام به بیمارستان جلوگیری میکنند که همین امر باعث ضعف جسمی‌ بهنام میشود در کنار اعتصاب غذا.
قابل ذکر است در زمان تبعید بهنام به بند یک زندان گوهر دشت زندانبانان این اجازه را به بهنام ندادند که وسائل شخصی‌ خود را از بند قبلی‌ جمع کند و همراه خود به بند یک انتقال دهد و به همین علت بهنام بعد از ۴ سال زندان الان در حسینیه بند یک بدون هیچ وسأیلی بر روی زمین میخوابد.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت آزار و اذیت کارگران و فعالین کارگری زندانی خاصی آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

شانزدهم آذر ماه ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۳۴

بهنام ابراهیم زاده دست به اعتصاب غذا زد

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همچنانکه در اطلاعیه‌های شماره ۳۲ و ۳۳ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده به اطلاع رسانده بودیم بهنام را برای دادگاهی مجدد می‌خواستند به دادگاه انقلاب ببرند که دفعه اول به علت ضرب و شتم شدید و خونریزی از ناحیه دست و صورت بهنام را به دادگاه نبردند ولی‌ ۲ روز بعد با بهبود آثار ضرب و جرح مجددا بهنام در دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی احمد زاده به اتهام ارتباط با احمد شهید ، ارتباط با بعضی‌ احزاب و سازمان‌های خارج کشور و همینطور اخلال در نظم زندان محاکمه‌ شد و بعد از بازگشت به زندان گوهر دشت در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۳ به بند یک این زندان که محل نگهداری زندانیان خطرناک و زندانیانی است که منتظر حکم ضدّ انسانی‌ اعدام هستند تبعید شد.
قابل ذکر اینکه بهنام از ۲ ماموری که بهنام را مورد ضرب و شتم قرار دادند به اسامی مصطفی غیاث وند و علی‌ نوروزی شکایت می‌کند و به همین خاطر مردانی رئیس زندان بهنام را احضار و از بهنام می‌خواهد که شکایت خود را پس بگیرد و به بهنام قول میدهد که او را بدون پا بند و دستبند به دادگاه اعزام میکنند اما باز هم برای دفعه دوم که می‌خواستند بهنام را به دادگاه ببرند با پا بند و دستبند و بی‌ احترامی شدید این کار را انجام دادند.
بهنام در اعتراض به وضعیت موجود و همینطور اتهام‌های بی‌ پایه و اساسی‌ که به خاطر آن مجددا دادگاهی شد از روز ۱۲ آذر هنگام بازگشت به زندان و تبعید به بند یک دست به اعتصاب غذا زد و هم اکنون در اعتصاب غذا به سر میبرد.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکوم کردن دادگاهی و تبعید مجدد بهنام خواستار توقف اذیت و آزار و آزادی تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

چهاردهم آذر ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

www.chzamani.blogspot.com
freeshahrookh@gmail.com

************************

اطلاعیه شماره ۳۳

دادگاهی مجدد بهنام ابراهیم زاده و تبعید بهنام به بند یک زندان گوهر دشت

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
بهنام ابراهیم زاده امروز مورخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۳ برای چندمین در دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی احمد زاده به اتهام اخلال در نظم و انتقال نوشته‌هایش به خارج از زندان دادگاهی دادگاهی شد، ما در اطلاعیه قبلی‌ یعنی‌ اطلاعیه شماره ۳۲ اعلام کرده بودیم که به خاطر ضرب و شتم شدید بهنام از سوی ماموران امنیتی زندان رجایی شهر دادگاه به تعویق افتاد اما امروز مجددا این دادگاهی انجام شد.
قابل ذکر است که بعد از دادگاه بهنام را به بند یک زندان گوهر داشت منتقل کردند که محل نگهداری زندانیان خطرناک و زندانیانی است که در انتظار حکم ضدّ انسانی‌ اعدام به سر میبرند.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکوم کردن دادگاهی و تبعید مجدد بهنام خواستار توقف اذیت و آزار و آزادی تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

دوازده آذر ماه ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۳۲

ضرب و شتم شدید بهنام ابراهیم زاده از سوی ماموران امنیتی هنگام انتقال به دادگاه

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که مطلع هستید بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان بیش از ۴ سال است که در زندان مشغول گذراندن حکم ضدّ کارگری است که برایش صادر شده بود.
در حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین در ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری و ضرب و شتم شدید زندانیان سیاسی این بند بهنام هم یکی‌ از زندانیانی بود که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بعد از آن چند ماهی‌ را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ همین زندان گذارند و متعاقب آن به زندان رجایی شهر تبعید شد.
امروز دو شنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۳ یک بار دیگر مسئولان امنیتی زندان رجایی شهر به بهنام اطلاع دادند که باید برای محاکمه‌ مجدد به دادگاه انقلاب تهران منتقل شود ، قبل از بردن بهنام به دادگاه انقلاب ماموران زندان رجایی شهر بهنام را وادار میکنند که برای بازرسی بدنی تمامی‌ لباس‌های خود را درآورده و لخت شود که بهنام با این خواسته مخالفت می‌کند و علیرغم مقاومت شدید بهنام ماموران زندان بهنام را مورد ضرب و شتم شدید قرار میدهند و با بی‌ احترامی تمام او را لخت میکنند که به خاطر این ضرب و شتم شدید تمام سر و دست بهنام آغشته به خون میشود و ماموران زندان با مشاهده وضعیت بهنام از انتقال بهنام به دادگاه صرفنظر کرده و او را به زندان بازمیگردانند.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت شدید این حرکت ضدّ انسانی‌ از سوی ماموران زندان رجایی شهر خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

دهم آذر ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbehnam1.blogfa.com

************************

اطلاعیه شماره ۳۱

پایان اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که در اطلاعیه‌های قبلی‌ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده اعلام کرده بودیم بهنام ابراهیم زاده از روز ۱۷ مرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده بود و بعد از اعتصاب غذا هم به زندان رجایی شهر تبعید شد، بهنام به خاطر عدم پاسخگویی به خواسته‌هایش از سوی مسئول زندان و تبعید به زندان رجایی شهر از روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه اعتصاب غذای خشک را شروع کرده بود که روز چهار شنبه ۱۲ شهریور مسئولان زندان بهنام را به بند ۱۲ که بند سیاسی می‌باشد انتقال دادند و بهنام هم به اعتصاب غذای خود پایان داد.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن تشکر از تمام تشکل‌ها و سازمان‌های کارگری و انسان‌های شریف و آزاده در داخل و خارج ایران که در این مدت برای بهبود شرایط بهنام تلاش کردند اعلام می‌دارد که باید همچنان متحد و یک صدا برای آزادی تمامی‌ فعالین کارگری زندانی و کارگران زندانی تلاش کنیم.

چهاردهم شهریور ماه ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۳۰

تهدید بهنام ابراهیم زاده از سوی مسئولان زندان برای پایان دادن به اعتصاب غذا

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که مطلع هستید بهنام ابراهیم زاده از تاریخ هفدهم مرداد ماه در اعتصاب غذا به سر میبرد و به زندان رجایی شهر کرج هم تبعید شده است، شب گذشته سه شنبه چهارم شهریور ماه به خاطر وخامت حال جسمی‌ بهنام به بهداری زندان رجایی شهر منتقل شد و در آنجا از سوی مسئولان زندان تهدید شد که اگر به اعتصاب غذای خود پایان ندهد او را به سلول انفرادی منتقل میکنند.
بهنام با توجه به این فشار‌ها اطلاع داده که اگر تا تاریخ دهم شهریور ماه به خواست و مطالباتش رسیدگی نشود وارد اعتصاب غذای خشک خواهد شد.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت این همه فشار و برخورد‌های ضدّ کارگری با بهنام ابراهیم زاده خواستار آزادی بهنام ابراهیم زاده و تمامی‌ کارگران زندانی، فعالین کارگری زندانی و زندانیان سیاسی است!

پنجم شهریور ماه ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۲۹

حمله به بند یک سالن ۲ زندان رجایی شهر کرج

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده
امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳ ماموران امنیتی زندان رجایی شهر کرج صبح زود به بهانه بازدید به بند یک سالن ۲ زندان رجایی شهر حمله کردند و تمام زندانیان را با تهدید و فشار به بیرون بند انتقال دادند ، بهنام ابراهیم زاده هم که در یازدهمین روز اعتصاب غذا به سر میبرد با اینکه از وضعیت جسمی‌ خوبی‌ برخوردار نبود به زور به بیرون منتقل شد.
قابل ذکر است که مسئولان زندان از زمان تبعید بهنام به زندان رجایی شهر هنوز لباس و وسأیل زندان را به بهنام تحویل نداده اند و یکی‌ از زندانیان با دیدن شرایط بهنام یک جفت کفش به بهنام داده بود که امروز مأموران زندان به آن زندانی تذکر دادند که باید کفش‌هایش را از بهنام پس بگیرد که آن زندانی هم تحت فشار مجبور شد کفش خود را از بهنام پس بگیرد.
با گذشت ۱۱ روز از اعتصاب غذای بهنام تا این لحظه هیچ کدام از مسئولان زندان و یا قوه قضائیه به خواست و مطالبات بهنام هیچ توجهی‌ نکرده اند، کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده اعلام می‌دارد عواقب ناگوار ناشی‌ از اعتصاب غذا که بهنام را تهدید کند تنها و تنها مسؤلیتش به عهده مقامات زندان و قوه قضائیه است و آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند!

بیست و هشتم مرداد

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbehnam1.blogfa.com

************************

اطلاعیه شماره ۲۸

تبعید بهنام ابراهیم زاده به زندان رجایی شهر

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که در اطلاعیه شماره ۲۷ کمیته دفاع از بهنام توضیح دادیم بهنام به خاطر شرایط وخیم جسمی‌ و عدم مداوا، تحمل سلول‌های انفرادی، ضرب و شتم، انتقال به بند ۲۰۹ و همینطور حمله به منزل و خانواده‌اش از تاریخ هفدهم مرداد ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود و این اعتصاب غذا همچنان ادامه دارد، اما در یک حرکت ضدّ کارگری از سوی نیرو‌های امنیتی روز گذشته بیست و سوم مرداد ماه بهنام را به جای درمان و رسیدگی به مشکلاتش به زندان رجایی شهر تبعید کردند.
روز گذشته بهنام به بند یک، سالن دو زندان رجایی شهر تبعید شد، قابل ذکر است که بند یک محل نگهداری قاتلین خطرناکی است که حکم اعدام گرفته اند و هر لحظه انتظار عملی‌ شدن حکم خود را میکشند.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت مجدد این برخورد‌های ضدّ کارگری و ضدّ انسانی‌ اعلام می‌دارد که بهنام همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرد و از تمامی‌ ، تشکل‌های کارگری ایران و جهان و تمامی‌ انسان‌های شریف و آزاده می‌خواهد که به هر طریق ممکن به این برخورد‌های ضدّ کارگری اعتراض نمایند.

بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۲۷

بهنام ابراهیم زاده دست به اعتصاب غذا زده است!

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که اطلاع دارید کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده در حمله چند ماه پیش نیرو‌های امنیتی به بند ۳۵۰ زندان اوین از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و بعد از آن هم بهنام را به سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ منتقل کردند ، اما بعد از سلول‌های انفرادی بهنام را به بند ۲۰۹ تبعید کردند ، ما در اطلاعیه قبلی‌ پیرامون تبعید و شرایط بهنام توضیح داده بودیم اما در چند روز اخیر ماموران امنیتی زندان اوین برای بهنام پرونده سازی جدید کردند و اتهام جدید بهنام اختشاش در زندان است که از سوی مقامات زندان اوین به بهنام ابلاغ شد.
بهنام ابراهیم زاده با اینکه در شرایط جسمی‌ وخیمی به سر میبرد و به شدت از ناحیه سر ، کلیه‌ها و روده‌ها دچار مشکل است اما در اعتراض به تبعید به بند ۲۰۹ و شرایطی که ماموران امنیتی داخل زندان برایش ایجاد کرده اند چه در درون زندان برای خودش و چه بیرون زندان برای خانواده‌اش از تاریخ هفدهم مرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده است ، اصلی‌‌ترین خواسته بهنام بازگرداندنش به بند ۳۵۰ زندان اوین است و همینطور شرایطی برای دارمان بیماری‌هایی‌ که دچارش شده است.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکوم کردن این برخورد نیرو‌های امنیتی زندان اوین از تمامی‌ انسان‌های شریف و آزاده و تشکل‌های کارگری در ایران و جهان می‌خواهد که از هیچ کوششی در راستای خبر رسانی و حمایت از بهنام ابراهیم زاده دریغ نکنند و به هر شکل ممکن که میتوانند صدای اعتراض بهنام را به گوش جهانیان برسانند!

بیست و دوم مرداد ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۲۶

بهنام در بند ۲۰۹ زندان اوین همچنان تحت بازجویی قرار دارد!

کارگران، تشکل‌های کارگری، انسان‌های شریف و آزاده
همانگونه که خود اطلاع دارید بعد از حمل به بند ۳۵۰ زندان اوین بهنام ابراهیم زاده به همراه چند زندانی سیاسی دیگر به سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ اوین منتقل شدند که در این بین بهنام تنها کسی‌ بود که بیشتر از یک ماه و در دو مرحله به بند عمومی برگردانده شد و باز هم به سلول انفرادی منتقل شد ، چندین ماه است که بهنام هیچ گونه ملاقات حضوری با خانواده خود نداشته و از ملاقات وی با خانواده‌اش ممانعت به عمل آمده.
تنها فرزند بهنام که مبتلا به بیماری سخت است از نبود بهنام و شنیدن اخبار حمله به بند ۳۵۰ و ضرب و شتم پدرش و متعاقب آن حمله نیرو‌های امنیتی به خانه آنها دچار استرس و فشار‌های زیادی شده که به گفته پزشکان معالج این میتواند برای نیما بسیار خطرناک باشد و در روند بهبود نیما تاثیرات زیادی بگذارد.
با توجه به مسأیلی که در بالا اشاره شد این را هم باید اضافه کنیم که بهنام بعد از انفرادی ۲۰۹ به بند ۳۵۰ بازگردانده نشده است و به جای آن به بند ۲۰۹ اوین تبعید شده که در آنجا همچنان تحت شدید‌ترین بازجویی‌ها قرار دارد و وضعیت جسمی‌ خود بهنام هم اصلا خوب نیست و از ناحیه سر ، گردن ، پا و همچنین عفونت شدید روده رنج میبرد.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکوم کردن ادامه روند بازجویی و تبعید بهنام به بند ۲۰۹ زندان اوین خواستار آزادی تمامی‌ فعالین کارگری زندانی ، کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است و از تمام وجدان‌های بیدار می‌خواهد که برای آزادی بهنام و دیگر فعالین کارگری زندانی از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنند!

هشتم مرداد ماه ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۲۵

حمله نیروهای امنیتی به منزل بهنام ابراهیم زاده و ضرب و شتم خانواده بهنام.

کارگران، مردم آزاده:
بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی که چند سال از حبس خود را پشت سر گذاشته است درحمله به بند ۳۵۰ زندان اوین مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفت و بعد از آن ایشان را به بند ۲۰۹ جهت بازجویی انتقال دادند، در این رابطه یک پرونده برای بهنام تشکیل دادند و از آن روز ممنوع الملاقات می باشد.
دیروز هفتم تیر ماه ۱۳۹۳ از سوی مسئولان زندان با خانواده بهنام تماس می گیرند و از خانواده بهنام می خواهند تا جهت ملاقات بهنام به زندان مراجعه کنند.
خانواده بهنام ساعت ۹ صبح امروز یکشنبه هشتم تیر ماه جهت ملاقات با بهنام به زندان مراجعه می کنند و بعد از اینکه ملاقات تمام می شود ۶ نفر از ماموران لباس شخصی همسر و فرزند بهنام ابراهیم زاده را به گروگان می گیرند و همراه چند ماشین به خانه بهنام ابراهیم زاده حمله می کنند و کلیه وسایل منزل این کارگر زندانی را با خود حمل و آن را مصادره می کنند.
ماموران امنیتی نیما ابراهیم زاده پسر بهنام را که ۱۵ سال سن دارد و تمام جهان از مریضی ایشان اطلاع دارند، تحت فشار قرار می دهند که مدارک پدرش از جمله فلاش هایش را تحویل آنان دهند.
قابل ذکر است که همراه ماموران فیلم بردار هم حضور داشت و از منزل بهنام فیلم برداری می کردند تا در میان مردم محله آنان را بی حرمت کنند.
ماموران بعد از اینکه چند ساعت منزل بهنام را تفتیش و تخریب کردند ساعت ۴ منزل او را ترک کردند. در این بازرسی همسر و فرزند بهنام را تهدید کردند و آنان را تحت فشار قرار دادند که" هر کاری کردند به آن اعتراف کنند".
ماموران بعد از بازرسی کلیه لوازم منزل آن کارگر زندانی کامپیوترو وسایل جانبی آن و ماهواره آن خانواده را با خود برند. همچنین کلیه مدارک شناسایی از جمله مدارک هویتی خانواده و کارت های بانکی و شماره حساب را ثبت و با خود برده اند.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکوم کردن این حرکت غیر انسانی‌ ماموران امنیتی به خانواده بهنام ابراهیم زاده از جمله برخورد غیر انسانی با نیما ابراهیم زاده را محکوم و علیه کسانیکه حکم بازرسی منزل بهنام ابراهیم زاده را صادر کرده اند، شاکی و هر گونه عواقب بعدی برای نیما اتفاق بیفتد به عهده ماموران تفتیش کننده و مسئول صادر کننده حکم بازرسی به منزل بهنام ابراهیم زاده می داند.
ما اعضای کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده از تمام تشکل های کارگری و کارگران می خواهیم که در مقابل این یورش سکوت نکنند و از هر طریقی که برایشان میسر است اعتراض خود را طرح کنند.

هشتم تیر ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbehnam1.blogfa.com

************************

اطلاعیه شماره ۲۴

نامه سرگشاده نیما ابراهیم زاده فرزند کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده

کارگران، مردم آزاده، تشکلهای کارگری ایران، جهان و سازمان جهانی کار
من نیما ابراهیم زاده فرزند کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده هستم. پدرم به اتهام دفاع از حقوق پایمال شده کارگران ایران درتاریخ ۲۲/۰۳/۱۳۸۹ توسط نیروهای لباس شخصی و امنیتی در شهر تهران دستگیر و با برخوردهای فیزیکی ایشان را به زندان انتقال دادند. بعد از اینکه پدرم ماه ها در سلول انفرادی بود او را در یک دادگاه فرمایشی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کردند و حال مدت ۴ سال است که برای سپری کردن احکام ناعادلانه در زندان اوین بسر می برد.
طبق اطلاعات پخش شده در تمام سایتها و رسانه های داخلی و خارجی نیروهای لباس شخصی و ماموران زندان در تاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۳ به بند ۳۵۰ زندان اوین حمله کردند و بعد از اینکه زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند برای تعدادی از انان پرونده جدید تشکیل دادند و چند بار انان را به دادگاه احضار و مورد محاکمه قرار دادند. با استناد به گزارش های که به ما رسیده تا امروز چند بار پدرم را جهت محاکمه به شعبه دوم دادگاه زندان اوین احضار کردند. اما ما که خانواده این کارگر زندانی هستیم هیچ گونه اطلاعی از او و پرونده ای که برای ایشان تشکیل دادند نداریم.
با توجه به این موارد، ما خانواده بهنام ابراهیم زاده از زمانی که نیروهای امنیتی و لباس شخصی به بند ۳۵۰ زندان اوین حمله کردند و زندانیان بی دفاع را مورد ضرب و شتم قرار دادند،از سرنوشت پدرم بی اطلاع هستیم و تا نوشتن این نامه هیچ گونه اطلاعی از وضعیت ایشان نداریم. ما مکررا" به زندان جهت ملاقات پدرم مراجعه کردیم و هر بار بدون نتیجه به خانه برگشتیم و نتوانستیم با او ملاقات کنیم.

کارگران، تشکل های کارگری، وجدان های بیدار:
من فرزند ۱۶ ساله بهنام ابراهیم زاده با توجه به اینکه مبتلا به بیماری سرطان خون هستم و نیاز به مراقبت های ویژه دارم. بارها جهت ملاقات پدرم به زندان مراجعه کردم ولی هر بار مسئولین زندان به ما می گویند که ملاقات بهنام قطع است و تا اطلاع ثانوی مراجعه نکنید.
در تمام دنیا برای خانواده ای که یک نفر از افراد آنان مریضی خاص دارند، دولت ها برای آن خانواده امکانات ویژه ای تامین می کنند تا اینکه بتوانند از او مراقبت کنند. من که مبتلا به بیماری خاص هستم نه اینکه از هر نظر به ما کمک نمی کنند، بلکه همیشه علیه ما دست به اقداماتی می زنند که با هیچ یک از استاندارد های انسانی همخوانی ندارد و حتی به ما اجازه ملاقات با پدر زندانیم را هم نمی دهند. من به عنوان یک نو جوان که ۱۶ سال سن دارم وهر ۲۸ روز یک بار باید به بیمارستان محک رفته و مدت ۴ روز در آن بیمارستان جهت شیمی درمانی بستری بشم تا از طرف دکتر های متخصص درمان شوم.
از جامعه جهانی و از کسانی که خود را با شعارهای انسان دوستانه مسلح کردند و هر روز در رسانه ها از حقوق بشر حرف می زنند چند سئوال دارم. یک – آیا شما که سخن از حقوق بشر و حقوق شهروندی می زنید، ان اجحافی که علیه زندانیان سیاسی و کارگری در ایران اتفاع افتاده است را نمی بینید؟ دو- آیا سازمان های جهانی که از بدو تاسیس بنام دفاع از حقوق بشر تشکیل شدند و هر روز در تمام رسانه ها سخن از حقوق انسانی و حقوق شهروندی می زنند، نمی بینند که زندانیان سیاسی زندان اوین را چکار کردند؟
سه – آیا ما خانواده زندانی مجرم هستیم که ملاقات ما را با عزیزانمان قطع می کنند و هیچ مرجعی در کشور و جهان وجود ندارد تا به خواست و مطالبات ما شهروندان ایرانی رسیدگی کنند. اگر قرار باشد زندانیان در داخل زندان جرمی مرتکب شده باشند. برابر قانون با آنان برخورد شود. ما که زندانی نیستیم که مثل برده به ما امر و نهی می کنند. چهار- آیا من حق ندارم پدر داشته باشم و مثل تمام بچه ها یی که مریض می شوند و پدر و مادر در بالین آنان است، با خیال آسوده هر ۲۸ روز یک بار شیمی درمانی شوم؟ من یک نو جوان هستم و تمام فکر و ذکرم این است که چطور هزینه رفت و آمد خود از منزل به بیمارستان محک (همان بیمارستانی که به من گفتند شما سرطان خون دارید) را در ماه تهیه کنم و ۴ روز را با گریه های مادرم و داروهایی که به من تزریق می کنند تحمل کنم.
این روزها به جز دردهای شیمی درمانی، باید درد‌های دیگری را هم تحمل کنم و آن هم این است که هر روز رسانه های دنیا اعلام می کنند به بند ۳۵۰ زندان اوین حمله کردند و تعداد زیادی از جمله پدرم زخمی شده و برای ایشان یک پرونده دیگر تشکیل دادند.
من خیلی فکر کردم مخصوصا زمانی که در بیمارستان هستم و باید ۴ روز بستری باشم. در واقع به این نتیجه رسیده ام که تمام سازمان های جهانی و حقوق بشری در دنیا درخدمت سرمایه داری هستند و قلم آنان همیشه در خدمت دولت های سرکوبگر بوده و هست. اگر امروز سازمان جهانی کار مشغول تدارک مجمع عمومی سالیانه خود است تا دولت های سرکوبگر بدون بازخواست پشت تریبون این سازمان قرار بگیرند و سخنرانی کنند. ده ها کارگر به جرم دفاع از هم طبقه های خود در زندان هستند و خانواده آنان حتی توان خریدن نان روزانه خود را ندارند. حال از آن بگذریم که پرونده صد ها کارگر در دادگاه های دولتی در انتظار احکامی هستند که قضات این کشور بدون توجه به قوانین قضایی، کارگران را به احکام ناعادلانه فله ای محکوم می کنند.
تا جایی که من اطلاع دارم ده ها بار فعالان جنبش کارگری، گزارشات مربوط به سرکوب کارگران ایران را هم کتبی و هم شفاهی به گوش مسئولان سازمان جهانی کار رسانده اند. اما با کمال تاسف سازمان جهانی کار تنها به فکر این است که دولت های عضو در سال حق عضویت خود را پرداخت کنند. دیگر برای آن سازمان مهم نیست که دولت های عضو آن سازمان علیه کارگران کشورهای خود چه برخورد های سرکوبگرانه ی با آنان دارند.
سازمان جهانی کار چرا در مورد کارگرانی که به اتهام عضویت در یک تشکل کارگری و یا دفاع از حقوق کارگران به زندان محکوم شده اند ، سکوت کرده است!؟ شاید مسئولان چشم و گوش بسته سازمان جهانی کار در دنیایی زندگی می کنند که هنوز رسانه و اخبار در آن وجود نداشته باشد!!!
ما خانواده بهنام ابراهیم زاده ضمن محکوم کردن حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین، خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی هستیم و رسما اعلام خواهیم کرد که ما خانواده بهنام ابراهیم زاده بعنوان یک شهروند که در ایران زندگی می کنیم علیه مسئولانی که دستور حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین را صادر کردند و در این حمله تعداد زیادی از زندانیان از جمله پدر اینجانب که زخمی شده و یا برای انان پرونده تشکیل داد ند اعلام جرم می کنیم و اعلام خواهیم کرد که مسئولیت جان زندانیان سیاسی و کارگری به عهده قوه قضائیه می باشد.

نيما ابراهيم زاده فرزند کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده

یکم خرداد ماه ۱۳۹۳

باز تكثير از كميته دفاع از بهنام ابراهيم زاده

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

************************

اطلاعیه شماره ۲۳

کارگران، تشکل‌های کارگری، مردم شریف و آزاده ایران و جهان!
به دنبال حمله نیرو‌های ویژه امنیتی ایران به بند ۳۵۰ زندان اوین در تاریخ بیست و هشتم فروردین ماه و ضرب و شتم بی‌ سابقه زندانیان سیاسی محبوس در این بند از طرف مسئولان امنیتی و زخمی و مجروح شدن تعداد زیادی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی به همراه چند تن‌ دیگر از زندانیان بند ۳۵۰ به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند و تا یازدهم اردیبهشت ماه را در سلول انفرادی بودند ، روز یازدهم اردیبهشت ماه بهنام به همراه دیگر زندانیان از سلول‌های انفرادی به بند ۳۵۰ منتقل شدند اما ۲ روز بعد بهنام را مجددا به سلول انفرادی منتقل کردند و از آن روز به بعد خانواده بهنام با اینکه چندین بار به زندان اوین مراجعه کرده اند نتوانسته اند هیچ خبری از بهنام دریافت کنند و به گفته همسر بهنام با تمامی‌ تلاش‌هایی‌ که انجام داده تا الان راه به جایی‌ نبرده و گویا بهنام مفقود شده است.
امروز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ طبق روال هر دوشنبه که بهنام ملاقات حضوری داشت همسر بهنام به زندان اوین مراجعه کرد اما باز هم خبری از بهنام نبود و همسر بهنام جهت پیگیری وضعیت بهنام به قاضی خدابخشی رئیس دادگاه ۱۵ خرداد رفت اما باز هم بی‌ نتیجه و بدون هیچ خبری به منزل بازگشت. قابل ذکر است که از چندین هفته پیش ملاقات‌های حضوری بهنام با خانواده‌اش از طرف مسئولان زندان اوین قطع شده بود.
مسئولان زندان اوین با این برخورد‌های فیزیکی‌ و ایجاد فضای رعب و وحشت قصد در هم شکستن روحیه زندانیان سیاسی را دارند ، ما اعضای کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکوم کردن حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین خواستار پاسخگویی مقامات قضایی پیرامون وضعیت بهنام ابراهیم زاده و برگرداندن بهنام به بند ۳۵۰ زندان اوین هستیم!
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده از تمامی‌ تشکل‌های کارگری ایران و جهان و تمامی‌ انسان‌های شریف و آزاده می‌خواهد که در مقابل این بی‌ حقوقی سکوت نکنند و با هر وسیله ممکن صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان قضایی برسانند و تا روشن شدن وضعیت بهنام از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنند!

بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbehnam1.blogfa.com

************************

اطلاعیه شماره ۲۲

در محکومیت انتقال بهنام ابراهیم زاده به سلول انفرادی!

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده همانگونه که مطلع هستید در پی‌ حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه چند تن‌ از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ به همراه کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده در آن روز به انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شده بودند و تا روز پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه بهنام را در بهنام را در انفرادی نگاه داشته و آن روز او را مجددا به بند ۳۵۰ برگردانده بودند اما ۲ روز بعد یعنی‌ در تاریخ شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه بهنام به دادسرای شهید مقدس زندان اوین احضار و سپس او را به سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل میکنند.
قابل ذکر است که بهنام از ۲ ماه پیش تا کنون هیچ گونه ملاقات حضوری با خانواده‌اش نداشته و نیما تنها فرزندش هم که به بیماری سرطان مبتلاست هم اکنون در بیمارستان بستری است.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت حمله به زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین و مخصوصا فرد بهنام و فرستادن بهنام به سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات خواستار آزادی تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است!

چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۲۱

پیام تبریک به مناسبت آزادی پدرام نصراللهی!

بنا به گزارش سایت کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری روز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۳ پدرام نصراللهی یکی‌ از فعالین جسور و خوشنام جنبش کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری پس از تحمل ۱۹ ماه حبس تعزیری از زندان مرکزی سنندج آزاد شد و مورد استقبال گرم و پر شور فعالین و دوست داران جنبش کارگری و مردم شریف و آزاده قرار گرفت.
قابل ذکر است که پدرام نصراللهی تا به حال چندین باز بازداشت، شکنجه و زندانی شده که آخرین بار ۲ سال پیش در یک اقدام ضد کارگری ۱۹ ماه حبس تعزیری برایش صادر شد و بدون حتی یک روز ‌مرخصی تمام دوران محکومیت خود را در زندان مرکزی سنندج گذراند که تنها جرم پدرام دفاع از حق خود و هم طبقه ای‌هایش و عضویت در کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بوده است و در مدت ۱۹ ماه گذشته چندین بار در زندان مورد بازجویی و دادگاهی مجدد قرار گرفته و از وی خواسته بودند که از عضویت در کمیته هماهنگی‌ انصراف دهد اما هر بار با استقامت و اعتراض خود بر عضویت و دفاع از حق خود و هم طبقه ای‌هایش پافشاری کرده و تسلیم نشده است.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن تبریک به خانواده و تمامی‌ فعالین کارگری به مناسبت آزادی پدرام خواستار آزادی تمامی‌ فعالین کارگری زندانی و زندانیان سیاسی است!

یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۲۰

اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده در حمایت از فعال کارگری زندانی شاهرخ زمانی!‌

همانگونه که مستحضر هستید شاهرخ زمانی‌ یکی‌ از فعالین جسور و راستین جنبش کارگری ایران بیشتر از یک ماه است که در اعتصاب غذا به سر میبرد ، شاهرخ به خاطر تبعید‌های پیا پی‌ و دستگیری بدون دلیل و محکومیت به ۱۱ سال زندان تعزیری و در اعتراض به تمام این بی‌ حقوقی‌ها دست به اعتصاب غذا زده و تنها ابزاری که یک زندانی در اختیار دارد یعنی‌ بدن خود را برای اعتراض انتخاب کرده تا صدای تمامی‌ این ظلم و ستم و شکنجه‌ای که در این چند سال زندان متحمل شده به گوش جهانیان برساند!
اینجانب بهنام ابراهیم زاده هم از آنجایی‌ که خود در درون زندان مشغول گذراندن دوران محکومیت زندان هستم و سرنوشتی مشابه شاهرخ دارم برای حمایت و پشتیبانی‌ از هم طبقه‌ای مبارز خودم شاهرخ زمانی‌ از امروز عصر اعتصاب غذای خود را آغاز می‌کنم و تا رسیدن شاهرخ به خواست و مطالبه‌اش و تا زمانی‌ که شاهرخ در اعتصاب غذا است من هم در اعتصاب غذا خواهم ماند ، زیرا باور دارم حمایت از شاهرخ زمانی‌ حمایت از جنبش کارگری و یکی‌ از فعالین جسور این جنبش است.

بهنام ابراهیم زاده ، زندان اوین

بیست و سوم فروردین ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbehnam1.blogfa.com

************************

اطلاعیه شماره ۱۹

اذیت و آزار شاهرخ زمانی‌ و دیگر فعالین کارگری باید فورا متوقف شود!

کارگران ، تشکل‌های کارگری؛ انسان‌های شریف و آزاده!
همانگونه که مطلع هستید شاهرخ زمانی‌ یکی‌ از فعالین جسور و آگاه جنبش کارگری ایران از ۲ سال پیش در زندان و مشغول گذراندن دوران محکومیت ۱۱ ساله زندان است که جرم شاهرخ فقط دفاع از حقوق حقه خود و دیگر هم طبقه ای‌هایش بوده ، در این مدت ۲ سال شاهرخ مانی را به چند زندان تبعید کردند و چندین بار او را روانه سلول‌های انفرادی کرده و او را مورد بیشترین شکنجه‌ها و اذیت و آزار قرار دادند که حتی چندین بار هم از درون زندان راهی‌ دادگاه شد و در آخرین مورد دادگاه ۶ ماه زندان برایش صادر کرده که به ۱۱ سال قبلی‌ افزوده میشود ، اواخر اسفند ماه سال گذشته زندانبانان شاهرخ زمانی‌ را از زندان رجایی شهر بدون اطلاع قبلی‌ به زندان قزل حصار تبعید کردند که شاهرخ در اعتراض به این تبعید‌ها و آزار و اذیت‌های همیشگی‌ از روز ۲۰ اسفند ماه دست به اعتصاب غذا زده و همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرد.
اعتصاب غذا برای شاهرخ میتواند بسیار خطرناک باشد زیرا شاهرخ قبل از دستگیری سابقه سکته قلبی دارد و این برای چندمین بار است که شاهرخ دست به اعتصاب غذا میزند و از این رو سلامتی‌ شاهرخ زمانی‌ کاملا در خطر است!
بهنام ابراهیم زاده دیگر فعال کارگری زندانی از چندی پیش از ملاقات حضوری با خانواده‌اش محروم شده و از اعزام بهنام به بیمارستان برای مداوا هم جلوگیری به عمل آمده و مورد بیشترین اذیت و آزار‌ها در چند ماه گذشته قرار گرفته ، قابل ذکر است که بهنام هم از ناحیه گوش ، گردن و کمر دچار آسیب‌های جدی است که برمیگردد به اوایل بازداشت بهنام و شکنجه‌هایی‌ که بهنام در چند روز نخست بازداشت متحمل شده.
رضا شهابی کارگر زندانی که از چند روز پیش در بیمارستان بستری شده بود تا مقدمات اولیه برای عمل جراحی وی صورت گیرد ۴ روز پیش در کمال تعجب خانواده و بستگانش به زندان اوین بازگردانده شد در صورتی‌ که پزشکان معالجش تاکید کرده بودند رضا باید در اولین فرصت تحت عمل جراحی قرار بگیرد تا از خطر فلج شدن رهایی یابد.
محمد جراحی در زندان تبریز با سرطان دست و پنجه نرم می‌کند اما مقامات زندان از مداوای او سر باز میزنند و این امر باعث تشدید بیماری و به خطر افتادن زندگی‌ این فعال کارگری است.
محمد مولانایی که مسن‌ترین فعال کارگری زندانی حال حاضر است به خاطر ناراحتی‌ قلبی و معالجه تنها ۵ روز ‌مرخصی استعلاجی دریافت کرده تا در بیرون از زندان به امر معالجه بپردازد ، قبل ذکر است که محمد ۷۶ سال سنّ دارد و به شدت از بیماری قلبی رنج میبرد.
پدرام نصراللهی با تمام شدن مدت محکومیت زندان همچنان در زندان به سر میبرد و مقامات زندان از آزادی وی ممانعت به عمل می‌‌آورند و به بهانه‌های واهی از آزادی وی جلو گیری میکنند در صورتی‌ که پدرام تمام دوران محکومیت خود را در زندان و بدون حتی یک روز ‌مرخصی گذرانده و در دوران زندان هم چندین بار دادگاهی و ممنوع ملاقات شده بود.
رسول بداقی هم برای پنجمین سال متوالی‌ بدون ‌مرخصی در زندان است و در این مدت هم بار‌ها مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفته ، واحد سیده و یوسف آب خرابات هم بدون ‌مرخصی مشغول گذراندن دوران محکومیت ۲ ساله خود میباشند.
قابل ذکر است که تمامی‌ این فعالین کارگری زندانی تنها به جرم عضویت در تشکل‌های مستقل کارگری به زندان محکوم شده اند در صورتی‌ که حق هر کارگری است که در تشکلات مستقل کارگری عضو باشد و یا برای تشکیل آن تلاش کند تا بتواند متشکل و متحد با دیگر کارگران از حقوق خود و هم طبقه ای‌هایش دفاع کند!
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکوم کردن اذیت و آزار این فعالین کارگری خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران و فعالین کارگری زندانی است!

سوم فروردین ماه ۱۳۹۳

************************

اطلاعیه شماره ۱۸

پیام تبریک به مناسبت آزادی افشین ندیمی!

طبق اخبار منتشره روز یک شنبه چهارم اسفند ماه افشین ندیمی فعال کارگری و از اعضا کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بعد از تحمل چهار ماه بازداشت در اداره اطلاعات شهرستان کامیاران و زندان مرکزی سنندج با سپردن وثیقه یکصد و سی‌ میلیون تومانی آزاد شد.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن تبریک به خانواده افشین ندیمی و تمامی‌ فعالین کارگری خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی، فعالین کارگری زندانی و زندانیان سیاسی است!

ششم اسفند ماه ۱۳۹۲

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbehnam1.blogfa.com

************************

اطلاعیه شماره ۱۷

توهین و اذیت و آزار بهنام ابراهیم زاده از سوی مقامات زندان اوین!

امروز سه شنبه بیست و نهم بهمن ماه کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده جهت گرفتن آزمایش و عکسبرداری به بیمارستان شهدا تجریش واقع در میدان تجریش منتقل شد و بعد از عکسبرداری و انجام آزمایشات پزشکی‌ به هنگام ورود به زندان به دستور قبادی رئیس حفاظت اوین مورد بدترین توهین‌ها قرار گرفت و همچنین زندانبانان جهت شکستن روحیه بهنام او را مجبور به لخت شدن کامل کردن برای بازرسی و برگشت به بند ۳۵۰ زندان اوین ، این در حالی‌ است که بهنام همچنان از ملاقات حضوری با خانواده اش هم محروم است.
توهین و اذیت و آزار زندانیان سیاسی زندان اوین به دستور مستقیم علی‌ اشرف رشیدی رئیس زندان اوین صورت می‌گیرد ، توهین و تخریب شخصیتی زندانیان بیمار در کنار محدودیت‌هایی‌ دیگری چون نبود غذای خوب و کافی‌ ، نبود امکانات بهداشتی و از دسترس خارج کردن کتاب ، مجله و جزوات بخش‌های دیگری از اذیت و آزار مسئولین زندان اوین است.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکوم کردن برخورد غیر انسانی‌ امروز زندانبانان و مقامات زندان اوین خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط کارگران ، فعالین کارگری و زندانیان سیاسی است!

بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۹۲

************************

اطلاعیه شماره ۱۶

پیام تبریک به مناسبت آزادی وفا قادری!

طبق خبر مندرج در سایت کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری روز یکشنبه بیست و هفتم بهمن ماه وفا قادری فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری پس از تحمل سه ماه و نیم حبس در زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن تبریک به مناسبت آزادی این فعال خوشنام جنبش کارگری زندانی کردن فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ در شهر مهاباد را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران و فعالین کارگری زندانی است!

بیست و هشتم بهمن ماه ۱۳۹۲

************************

اطلاعیه شماره ۱۵

ممانعت از اعزام بهنام به بیمارستان و لغو ملاقات حضوری بهنام با خانواده ‌اش!

مقامات زندان اوین با اعزام به بیمارستان بهنام ابراهیم زاده ممانعت کردند و مانع از اعزام بهنام به بیمارستان شدند در حالیکه بهنام از ناحیه گردن ، گوش ، دهان و لثه مشکل دارد و قرار بود که هجدهم دی‌ ماه برای مداوا به خارج از زندان منتقل شود و از طرف دیگر امروز و در پی‌ مراجعه همسر بهنام به زندان اوین برای ملاقات مقامات زندان به همسر وی اجازه ملاقات با بهنام را ندادند و دلیل آن را اتفاقات نهم دی‌ ماه در زندان اوین عنوان کردند.
این در حالی‌ است که روند شیمی‌ درمانی نیما تنها فرزند این کارگر زندانی ادامه دارد و همسر بهنام هم مشکل بینایی پیدا کرده است و هر دوی آنها به جز ملاقات با بهنام در زندان به شدت نیازمند آن هستند که بهنام در این شرایط کنار آنان باشد!

بیست و سوم دی‌ ماه ۱۳۹۲

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbehnam1.blogfa.com

************************

اطلاعیه شماره ۱۴

دستگیری وفا قادری محکوم است!

کارگران ، تشکل‌های کارگری
هفته گذشته وفا قادری یکی‌ از فعالین صادق و خوشنام جنبش کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری برای گذراندن دوران ۵ ماه محکومیت خود روانه زندان شد.
وفا قادری یکی‌ از فعالین جسور جنبش کارگری است که در یک دهه گذشته چندین بار دستگیر و زندانی شد و تنها جرمش دفاع از حقوق خود و هم طبقه‌ای‌های دیگرش بود. 
وفا قادری در حالی‌ روانه زندان شد که شاهرخ زمانی‌ ، رضا شهابی ، بهنام ابراهیم زاده ، پدرام نصراللهی و محمد جراحی از فعالین کارگری عضو تشکلات مستقل کارگری در داخل زندان مشغول سپری کردن دوران محکومیت خود هستند چند تن‌ از این عزیزان از وضعیت جسمی‌ خوبی‌ هم برخوردار نیستند و به خاطر تحمل چندین سال زندان با بیماری‌های سختی دست به گریبان هستند در حالی‌ که حتی رضا شهابی احتمال فلج شدنش قوت گرفته ، محمد جراحی با سرطان دست و پنجه نرم می‌کند و بهنام ابراهیم زاده از ناحیه گوش و گردن آسیب دیده است. 
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکوم کردن  حکم ۵ ماه زندان  وفا قادری  خواهان آزادی وفا قادری و دیگر کارگران و فعالین کارگری زندانی است!

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد! 

بیست و یکم آبان ۱۳۹۲

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

************************

اطلاعیه شماره ۱۳

ممانعت از ملاقات خانواده بهنام ابراهیم زاده با بهنام و ابلاغ ۲۸ روز اضافه زندان به بهنام!

روز دوشنبه ۲۹ مهر ماه خانواده بهنام ابراهیم زاده طبق روال همیشه برای ملاقات با بهنام به زندان اوین مراجعه کردند که مسٔولان زندان مانع از ملاقات ایشان با بهنام شدند و دلأیل آن را نبود مدارک شناسایی کامل عنوان کردند و به این بهانه خانواده بهنام را از ملاقات با بهنام منع کرده و خانواده بهنام را با توهین و بی‌ احترامی از زندان بیرون کردند.
این در حالی‌ است که همیشه خانواده بهنام ابراهیم زاده با همین مدارک با بهنام ملاقات میکردند.

ابلاغ ۲۸ روز اضافه زندان به بهنام از سوی مسٔولان زندان اوین!
چند روز قبل مسٔولان زندان بهنام ابراهیم زاده را احضار کردند و حکم ۲۸ روز اضافه زندان را به بهنام ابلاغ کردند ، گفتنی است که دلیل مسٔولان زندان از ابلاغ این حکم به بهنام غیبت چند روزه بهنام در مرخصی آخر بود که بنا به وخامت حال جسمی‌ نیما فرزند بیمارش تنها چند روز دیرتر خود را به زندان اوین معرفی‌ کرده بود.
این در حالی‌ است که بهنام به علت بیماری فرزندش و بستری شدن در بیمارستان محک غیبتش موجه بود.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکوم کردن این حکم خواستار آزادی هر چه زود تر بهنام ابراهیم زاده و دیگر کارگران و فعالین کارگری در بند است!

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

سوم آبان ۱۳۹۲

************************

اطلاعیه شماره ۱۲

یک خبر و یک پیام از بهنام ابراهیم زاده

کارگران ، تشکل‌های کارگری
همچنان که خود مطلع هستید بهنام ابراهیم زاده به جرم دفاع از طبقه کارگر سالهاست که در زندان به سر میبرد ، مسٔولان امنیتی به خاطر اینکه تنها فرزند بهنام بیمار است به بهنام مرخصی داده بودند ، بهنام به دلیل آنکه تنها فرزندش در آن زمان تحت درمان بود چند روز دیر تر خود را به زندان معرفی کرده بود تا بتواند بیشتر در کنار فرزند بیمارش بماند بنا بر توصیه پزشکان بیمارستان محک!
اما بنا به خبری که به دست ما رسیده است مسٔولان قضائی برای بهنام ابراهیم زاده پرونده سازی کرده اند و میخواهند بهنام را به اتهام اینکه در وقت مقرر خود را به زندان اوین معرفی‌ نکرده است دادگاهی کنند. کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکوم کردن این عمل قوهٔ قضائیه خواستار آزادی تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است!

پیام تسلیت بهنام ابراهیم زاده به مناسبت درگذشت محمد هاشمی‌

مطلع شدم که هفته گذشته محمد هاشمی‌ این جوان پر شور برای همییشه از میان ما رفت ، هر چند موفق نشده بودم که از نزدیک ایشان را ملاقات کنم اما وصف متانت و انسان دوستی‌ محمد عزیز را بارها شنیده بودم ، ضمن عرض تسلیت به خانواده گرامی‌ این عزیز از دست رفته برایشان صبوری آرزو می‌کنم و خود را شریک غمشان می‌دانم.

بهنام ابراهیم زاده

بیست و دوم شهریور ۱۳۹۲ زندان اوین

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۲

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbehnam1.blogfa.com

************************

اطلاعیه شماره ١١

در پی عدم تمدید مرخصی بهنام ابراهیم زاده خود را به زندان اوین معرفی کرد!

امروز دوشنبه چهارم شهریور ماه فعال کارگری و کودک بهنام ابراهیم زاده در پی‌ عدم تمدید مرخصی توسط مقامات دادستانی خود را به زندان اوین معرفی‌ کرد.
این در حالی است که این فعال کارگری دربند تنها فرزندش نیما که از سرطان خون رنج می برد همچنان باید تحت نظر پزشکان بیمارستان محک باشد؛ خود نیز در اثر ضرب وشتم وارده همچنان از ناحیه گردن وگوش رنج می برد وبه خاطر وضعیت تنها فرزند بیمارش نتوانسته بود به وضعیت پزشکی خود برسد.
مقامات با درخواست تمدید مرخصی وی به شدت مخالفت کرده به همین منظور این فعال کارگری وکودک امروزدوشنبه با بدرقه خانواده ودوستان ورفقا مجبور شد خود را به زندان اوین معرفی کند.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکوم کردن باز گرداندن بهنام به زندان در حالی که تنها فرزند این فعال کارگری وکودک تحت مراقبت پزشکان بیمارستان محک می باشد خواهان آزادی این فعال کارگری و رضا شهابی؛ محمد جراحی؛ شاهرخ زمانی؛ پدرام نصرالهی؛ وتمامی فعالین کارگری دربند و زندانیان سیاسی دربند است.

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

چهارم شهریور ۱۳۹۲

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbehnam1.blogfa.com

************************

در محکومیت حمله سایبری به وبلاگ کمیته

دفاع از بهنام ابراهیم زاده و وبسایت‌های سیاسی دیگر!

روز گذشته وبلاگ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده مورد حمله سایبری قرار گرفت و از دسترس خارج شد این در حالی‌ است که چندی پیش وبگاه پایگاه خبر رسانی خانواده بهنام ابراهیم زاده هم مورد حمله سایبری قرار گرفته بود در ادامه حملات سایبری که از چندی پیش علیه وبسایت‌های سیاسی و خبری به طور برنامه ریزی شده و هدفمند صورت می‌گرفت.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت این حملات سایبری به وبلاگ‌ها و وبسایت‌ها آدرس جدید کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده را ضمیمه این مطلب کرده و باید به اطلاع برسانیم که از این پس فقط اطلاعیه‌های کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده را از طریق آدرس ایمیل و وبلاگ زیر دریافت خواهید کرد.

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

بیست و ششم مرداد ۱۳۹۲

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbehnam1.blogfa.com

************************

اطلاعیه شماره ١٠

باز گرداندن بهنام ابراهیم زاده به زندان یک جنایت آشکار است!

مخالفت مقام دادستانی باتمدید مرخصی فعال کارگری وکودک بهنام ابراهیم زاده.
بهنام ابراهیم زاده از فعالین کارگری وکودک و از اعضای کمیته پیگیری تشکلهای ازاد کارگری وجمعیت دفاع از کودکان کار وخیابان که چندی پیش برای پیگیری درمان تنها فرزند بیمارش نیما به مرخصی امده بود امروز سه شنبه پانزدهم مرداد برای تمدید مرخصی خودبه دادستانی تهران مراجعه کرد اما دادستانی تهران با ادامه مرخصی وی که بتوان در کنار فرزند بیمارش بماند مخالفت کردند.
مقامات به جای موافقت با تمدید مرخصی به وی پیشنهاد اینکه عفو بنوسید داده اند اما وی به این درخواست جواب رد داه است؛ برگرداندن بهنام به زندان ظلمی آشکار به خانواده بهنام و کودک بیمارش نیما ابراهیم زاده است که طی روزهای آینده باید در بیمارستان محک کودکان برای روند درمانش بستری شود ومراحل سخت شیمی درمانی را پشت سر بگذراند نیما به جز دوری از پدر باید دردشیمی درمانی و استرس و دیگر ناراحتی ها را هم بکشد.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده مخالفت با تمدید مرخصی وبرگرداندن بهنام را به زندان به شدت محکوم کرده وخواهان ازادی تمامی فعالان کارگری و زندانیان سیا سی می باشد!

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

پانزدهم مرداد ۱۳۹۲

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail
http://komitehbehnam.blogfa.com

************************

اطلاعیه شماره ۹

جهت اطلاع

وضعیت جسمی رضا شهابی، فعال کارگری در بند ، در زندان اوین هر روز رو به وخامت است.
بدون تردید از طریق رسانه های جمعی و خبری مطلع هستید که وضعیت جسمی رضا شهابی هر روز نگران کننده میشود.
رضا شهابی بعد از عمل جراحی کمر مجددا به زندان بازگردانده شد و با وجود امکانات بد زندان و عدم امکانات پزشکی و فشارهای روزانه در زندان و دردهای ناشی از کمر در رنج است.
سلامتی رضا شهابی در خطر جدیست و همینجا کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده اعلام میکند که وضعیت جسمی محمد جراحی فعال کارگری در زندان نیز رو به وخامت است و تاکنون بارها برای مداوا به مراجع زندان رجوع شده است که بی پاسخ مانده است.
وجدانهای بیدار انسانهای مدافع حقوق کارگر و زحمتکشان و انسانهای آزادیخواه مدت زیادی نیست که شاهد مرگ افشین اسانلو فعال کارگری در زندان بودیم.
هم اکنون چندین فعال کارگری دیگر تنها به جرم دفاع از حقوق حقه خود در زندانها در بدترین شریط بسر میبرند.
تنها با اراده جمعی ماست که میتوانیم جلوی سناریوی مرگ تدریجی کارگران در زندان را بگیریم.
شرایط بد جسمی و روحی فعالین کارگری و اجتماعی در زندانها تنها یک گوشه از واقعیت تلخ زندگی زندانیان سیاسی است.
خانواده های این عزیزان از وضعیت تاسف باری برخوردار هستند؛ اگر چه هم طبقه ای ها و وجدانهای بیدار کمکهای بی دریغ معنوی خود را نثار این خانوادهها کرده اند؛ اما واقعیت غیر قابل انکار این است که این فعالین کارگری و اجتماعی نان اوران خانواده خود هستند.
این یک واقعیت غیر قابل انکار است که کودکان این خانواده ها به پدران و مادران خود نیاز دارند؛ این یک واقعیت غیر قابل انکار است که فقر هر روز بیش از پیش یقه این خانوادهها را گرفته است.
خواست کمیته دفاع از فعال کارگری بهنام ابراهیم زاده از همه انسانهای شریف و آزادیخواه این است که در اقدامات متشکل و متحد و سراسری برای ازادی تمامی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی وارد عمل شویم و از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
دوستان تا دیر نشده است تنها با خواست کارگر زندانی؛ زندانی سیاسی بدون قید و شرط آزاد باید گردد؛ حرکت کنیم.

کارگر زندانی؛ زندانی سیاسی بدون قید و شرط آزاد باید گردد!

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم ز اده

پنجم مرداد ۱۳۹۲

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

************************

اطلاعیه شماره ۸

تشکر وقدردانی وبلاگ نویس وفعال کارگری

وکودک بهنام ابراهیم زاده از کادر درمانی بیمارستان محک

در دنیای امروز متاسفانه معیار و ارزش انسان با کیف پول و حساب بانکی فرد رابطه است. این خود انسان نیست که فی النفسه مهم است بلکه موقعیت اقتصادیش است که درجه اهمیت یا اهمیت نداشتن را تعیین میکند. در این نامه کوتاه اما میخواهم بگویم انسانیت هنوز زنده است و انسانهای فراوانی هستند که معیارشان حساب بانکی دیگر انسانها نیست.
وقتی برای اولین بار در زندان باخبر شدیم فرزندم نیما سرطان خون دارد دنیا برسرم خراب شد. تنها فرزندم، امید زندگیم، و شادی لحظات سخت زندانم مریض است. آنهم سرطان. در همان لحظات فکر میکردم چه میتونم بکنم؟ چطور میتوانم جان فرزندم را نجات دهم؟ من کارگری هستم که به "جرم" دفاع از حقیقت، بجرم دفاع از حق کودکان، بجرم دفاع از حق کارگرانی که در موقعیت خودم بودند، زندانی شدم. اول درد و مشکل زندانی اینست که بر خانواده اش چه میگذرد، همسرم و تنها فرزندنم با این تورم و گرانی چگونه باید زندگی را بگذرانند؟ اینها درد هر زندانی و درد عمومی است. اما خبر اینکه فرزندنت به سرطان خون مبتلا است دیگر قابل تحمل نیست و سوال بزرگ چگونه باید هزینه درمان فرزندنم را تامین کنم؟ چکار باید بکنم وقتی دستت از همه جا کوتاه است؟
در بیمارستان محک بود که بیماری نیما را تشخیص دادند. بعد از کوتاه مدتی و وقتی این خبر از جانب بیمارستان به ما رسید که نیما در اینجا مجانی مداوا میشود، بی اختیار اشکهایم سرازیر شد. میخندیدم، گریه میکردم، انگار امید به خانواده سه نفره ما بازگشته بود، و در نهان اما فریاد میزدم زنده باد انسانیت! انسانیت زنده است! دکترها و پرسنل بیمارستان گفتند برای معالجه نیمای من در بیمارستان از ما پولی نمیگیرند.
پرسنل و کادرهای پزشکی این بیمارستان به من و خانواده ام، به نیمای عزیزم، امید زندگی و زنده ماندن را دادند. نیما گفته میخواهد پزشک شود و در این بیمارستان همانند آنها در خدمت انسانها باشد و امید نا امیدان شود. من هم تلاش کردم در این دنیا امید نا امیدان باشم. در کنار کودکان کار و خیابانی باشم. از حقشان دفاع کنم. از حقوق کارگرانی دفاع کنم که نان آوران خانواده هستند. عزم من برای انجام این وظیفه با دیدن اقدامات پرسنل بیمارستان محک جزم تر شده است. شاید این پاسخی باشد به تمام زحماتی که این عزیزان برای فرزندم انجام دادند. آنها امید نیما و هزاران کودکی هستند که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند.
به پاس احترام به کادر درمانی بیمارستان محک، من در مقابل این انسانهای بزرگ سر تعظیم فرود میاورم. شماها نقطه های روشنی در این دنیای تاریک هستید.

با احترام،

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و مدافع کودکان کار و خیابان

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم ز اده

پنجم مرداد ۱۳۹۲

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

************************

اطلاعیه شماره ٧

بازگشت دوباره بهنام ابراهیم زاده

بهنام ابراهیم زاده وبلاگ نویس و فعال کارگری وکودک به مرخصی چهار روزه آمد.
بهنام ابراهیم زاده از زندانیان سیاسی و فعال کارگری و کودک و از اعضای کمیته پیگیری تشکل های آزاد کارگری وعضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان امروز چهارشنبه نوزدهم تیرماه از زندان اوین به مدت چهار روز به مرخصی آمد بهنام ابراهیم زاده از فعالین کارگری و کودک چندی پیش نیز که به مرخصی چهار روزه آمده بود در روز یازدهم تیرماه که برای تمدید مرخصی به دادستانی تهران رفته بود در پی تمدید نشدن مرخصی همراه با برخوردهای تند و توهین آمیز به زندان اوین برگردانده شد مرخصی و برگشتن بهنام ابراهیم زاده را به خانواده و همسر و فرزند و دوستان و رفقا و فعالین کارگری تبریک می گوییم.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن تبریک برگشتن بهنام به آغوش خانواده خواهان آزادی تمامی فعالین کارگری در بند خصوصا رضا شهابی و شاهرخ زمانی و محمد جراحی و پدرام نصرالهی و تمامی زندانیان دربند می باشد.

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

نوزدهم تیر ۱۳۹۲

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

************************

اطلاعیه شماره ۶

بازگشت بهنام ابراهیم زاده به زندان!

بهنام ابراهیم زاده که از چهارشنبه هفته گذشته ۵ تیر ماه به مرخصی آمده بود تا درکنار فرزند بیمارش نیما باشد امروز با مراجعه به مراجع قضائی برای تمدید مرخصی اعلام شد که ایشان باید هر چه سریع تر به زندان برگردند و با تمدید مرخصی به هیچ عنوان موافقت نشد.
از این رو بهنام ابراهیم زاده امروز سه شنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۲ به زندان اوین برگشت در حالی‌ که نیما به شدت بیمار است و نیاز مبرم به حضور پدرش دارد تا در این شرایط از لحاظ روحی بهتر بتواند دوره درمان را سپری کند.

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

یازدهم تیر ۱۳۹۲

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail
http://komitehbehnam.blogfa.com

************************

اطلاعیه شماره ۵

بهنام ابراهیم زاده به مرخصی آمد!

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و فعال حقوق کودک امروز چهار شنبه ۵ تیر ماه به همراه ۴ زندانی دیگر به اسامی فرخ واضحان ، علی‌ امینی ، سعید جلالی‌ فر و خسروی راد برای ۴ روز به مرخصی آمد ند.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن تبریک به خانواده بهنام ابراهیم زاده و تمامی‌ کسانی‌ که در این مدت پیگیر اخبار بهنام و نیما بودند خواهان آزادی تمامی‌ فعالین کارگری و کارگران زندانی می‌باشد.

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

پنجم تیر ۱۳۹۲

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail
http://komitehbehnam.blogfa.com

************************

اطلاعیه شماره ۴

تسلیت به مناسبت درگذشت کارگر زندانی افشین اسانلو

طبق گزارشات منتشره و خبر رسانی خانواده اسانلو، کارگر زندانی افشین اسانلو روز پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۲ به خاطر سکته قلبی از زندان رجایی شهر به بیمارستان منتقل شد و متاسفانه در بیمارستان جان خود را از دست داد، این در حالی‌ است که هنوز جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن عرض تسلیت به خانواده این کارگر زندانی و همچنین طبقه کارگر ایران خواهان آزادی تمامی‌ کارگران و فعالین کارگری زندانی است.

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

دوم تیر ۱۳۹۲

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail
http://komitehbehnam.blogfa.com

************************

اطلاعیه شماره ۳

نهادها وسازمانهای متولی كودكان كار را فراموش كرده اند!

به مناسبت ۱۲ ژوئن روز جهانی‌ مبارزه علیه کار کود ک

در شرایطی كه سازمانها ی بین المللی پی درپی كار كودكان را غیر قانونی اعلام می كنند واز كشورها می خواهند با تمام قوا این پدیده شوم را از میان بردارند همچنان آمار كودكان كار وخیابان روبه افزایش است؛ افزایش این كودكان نگران كننده است؛ نگران كننده برای جامعه ای كه ما به عنوان مدافعان این كودكان در آن زندگی می كنیم ؛ در كشور ما ایران طرح های نظیر استاد وشاگردی از سوی نهادها ی رسمی مطرح می شود و هیچ اراده ای از سوی مسئولان برای حذف یا حداقل سازمان دهی كار كودك به چشم نمی خورد!

كودكان كار:
در اصطلاع رایج كودكان كار به كودكانی گفته می شود كه بنا به ضرورت هایی به صورت مداوم به كار گرفته می شوند چنین شكلی از كار در عرف بین المللی خلاف قانون است واگر در كشورهایی این پدیده رایج شود سازمان جهانی كار می تواند وارد شود وبا این تخلف مقابه كند كه متاسفانه كشور ما سالهای سال است كه از شیوع پدیده كودك كار رنج می برد اما همیشه دستگاههای نظارتی از پرداختن صریح به این مقوله خوداری كرده اند؛ در سایه همین بی اعتنایی پدیده كودكان كار هرروز ابعاد تازه تری پیدا می كند؛ ۲۵۰ میلیون كودك ۵ تا ۱۵ساله در جهان كودكی شان با كار همرنگ شده است وبا ورود زود هنگام به بازار كار شكل جدیدی از كودكی ونوجوانی را تجربه می كنند.
كار كودك غیر قانونی است اما تعریف دارد و اتفاقا آنقدر محسوس است كه هیچ كس انكارش نمی كند؛ متولی دارد اما به دلایلی وشاید مصلحتی نقش خود را از این پدیده شوم نادیده می گیرند غیر قانونی است ونمی تواند علاوه بررسوایی در سطع بین المللی بنیان های اجتماعی آینده ی ما را هم متزلزل می كند.
متاسفانه هیچ كس كاری نمی كند؛ آنها كه نقش خود را در سازمان دهی وضعیت اشتغال انكار می كنند وازرسانه ها می خواهند چشمان خود را برروی پدیده ای به نام كودكان كار ببندند؛ اما نمی شود؛ ساده تر بنویسم رسانه ها نمی توانند وحق ندارند دیده ها را ندیده وشنیده ها را نشنیده فرض كنند؛ ما فعالان ودوستداران كودك دستهای تاول زده وپاهای لاغر وخسته وذهن بیمارشان را می بینیم وحس می كنیم وهم صدا با وجدانهای بیدار و انسانهای دیگر فریاد می زنیم كودك كارگر نیست چرا كه كار كودك فقط تحصیل ودرس خواندن است!

بهنام ابراهیم زاده عضو جمعیت دفاع از كودكان كار وخیابان

زندان اوین ، خرداد ۱۳۹۲

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail
http://komitehbehnam.blogfa.com

************************

برگشت پدر و خواست من و کودکان زندانیان سیاسی

دیروز بود که پدرم را برای برگشتن به زندان بدرقه کردم مثل این که آقای دادستان حرف کسی را گوش نمیدهد و تاکید پزشک قانونی وپزشکان بیمارستان محک را مبنی بربودن پدر در کنار من را نادیده گرفته است حال دیگر چکار کنم دلم بر این خوش بود که پدرم در کنارم هست و مرا در شکست دادن بیماریم کمک خواهد کرد اما جناب دادستان بازهم دست بکار شد و پدرم رابه زندان احضار کرد
من نمیدانم که جدا کردن پدری از فرزندش که مبتلا به سرطان است چه نفعی برای ان ها دارد!
هنوزبا بیماریم سازگار نشده ام که عده ای پدرم را از من جدا کرده اند حال علاوه بر مبارزه با بیماری باید چشم انتطار آزادی پدر هم باشم شما که در بهترین دوران زندگی ام که ده یازده ساله بودم حق داشتن پدری در خانه را از من گرفته بودید و شماکه کودکی من را مثل هزاران کودک دیگر از من گرفته اید حداقل حال که به این بیماری مبتلاهستم پدرم را به من باز گردانید.
حال که بیشتر فکر میکنم این سوال در ذهنم پدید آمد که آن هزاران کودک دیگر چکار میکنند جناب دادستان آیا شما هم مثل ما فرزندان زندانیان سیاسی درد چشم انتظار پدر بودن را کشیده اید آیا شما هم صبح و شب در این فکر بوده اید که الان پدرتان در چه وضع وحالی است آیا زنده است وایا به خانه باز خواهد گشت! حتما نه!
چون اگر یک روز این درد را میکشیدید دلتان نرم میشد و به سختی سنگ نبود من از زبان آن هزاران کودک میگویم که پدرانمان را به ما باز گردانید وکودکی که ازما گرفته اید به ما باز گردانید آن خاطراتی را که قرار بود به شیرین ترین لحظه های زندگی ما تبدیل شود به تاریک ترین روزهایمان بدل کردید. به ما باز گردانید.

نیما ابراهیم زاده فرزند زندانی سیاسی در بند بهنام ابراهیم زاده

بیستم خرداد ۱۳۹۲

************************

اطلاعیه شماره ۲

بازگشت بهنام ابراهیم زاده به زندان

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و حقوق کودک که برای حضور در کنار تنها فرزند بیمارش نیما در مرخصی به سر میبرد در پی‌ تمدید نشدن مرخصی و تماس مقامات قضایی امروز یک شنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ با همراهی و بدرقه خانواده ، دوستان و آشنایان خود را به زندان اوین معرفی‌ کرد.
قابل ذکر است که چند روز پیش پزشکان بیمارستان محک و همچنین پزشکی‌ قانونی اعلام کرده بودند که بهنام باید در طول مدت درمان در کنار نیما باشد اما مقامات قضایی با این امر مخالفت کردند و بهنام را به زندان فرا خواندند ، این در حالیست که بهنام خود از ناحیه گوش و گردن دچار آسیب‌های فراوانی‌ شده و خودش نیز باید تحت درمان قرار گیرد.

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

نوزدهم خرداد ۱۳۹۲

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail
http://komitehbehnam.blogfa.com

************************

امروزبهنام ابراهیم زاده به زندان بازگشت!

نوشته‌ای از بهنام ابراهیم زاده دقأیقی قبل از بازگشت به زندان


عزيزان

در لحظات و دقایق بازگشتم به زندان بغض گلویم را گرفته و احساس غیر قابل وصفی دارم. بجا گذاشتن نیما و همسرم در لحظاتی که بیشترین نیاز به اینکه درکنارشان باشم را با تمام وجودم احساس میکنم بطرزغیر قابل تصوری سخت وسهمگین است . صدای ضربان قلبت را میشنوئی اما نفس کشیدن بسیار دشواراست. کلامی برای گفتن نمیابی. تلاشی دشوار برای لبخندی به هر بهانه ایی بخصوص وقتی نیمای عزیزم هم تلاش میکند ازناراحتی و نگرانی من بکاهد کاری دشواراست. درحالیکه لحظات باهم بودن بس کوتاه است وباید تنهایش بگذارم.صحبت کردن برایم در این لحظات بسیار سخت است.
اجازه میخواهم در دقایق آخر مرخصیم با شما انسانهای آزادیخواه و شریف سخن بگویم و این لحظات سخت رابا شما همسرنوشتهایم شریک شوم. تصاویرانبوهی در مقابل چشمم است نمیتوانم از نیمای عزیزم چشم بردارم. عمق نیازش در این لحظات به بودن من در کنارش را میشود از هرحرکت وهرکلمه اش خواند، دردآور است برای هر پدری.همسرم تاب نگاه کردن درچشمان نیما ومشاهده این لحظات را ندارد. چه روز سخت چه لحظات سنگینی است چه دشواروتلخ روبه پایان است. این خانه از پایه ویران است باید از نو ساخت.
سوالی که بلافاصله به ذهن میرسد این است، چه جرم سنگینی یک فعال کارگری وحقوق کودک مرتکب شده است که سزایش سپری کردن عمر و زندگیش پشت میله های زندان است؟
دقایق بسرعت میگذرند و من نمیتوانم منسجم صحبتم را با شما در میان بگذارم. فریاد میزنم من جرمی مرتکب نشده ام که این چنین باید خودم و خانواده ام تحت بدترین شرایط جسمی روحی و راونی قرار بگیریم.
دیروز در سالن شیرودی جوانان فریاد برآوردند زندانی سیاسی آزاد بایدگردد. سخنم خطاب به جوانان به کارگران و به زنان و مردم ایران این است این شعار باید محورهر تجمع وگردهمایی باشد. میدانید همبندان من در زندان چه کسانی هستند؟ کسانی که خواستشان آزادی و برابری و رفاه مردم بوده است.کسانی که بهترین سالهای زندگیشان را در سلولهای افرادی در بندهای زندانهای اوین، رجائی شهر، گوهردشت و دیزل آباد سپری میشود ،حرفشان چیست و چه میگویند؟ آنها صدای انسانیت و یک زندگی انسانی هستند. کارگران وفعالینی که گفتند ما کارگران حق داریم تشکل مستقل خود را داشته باشیم. مادر مقابل عرق ریخته برای گذران زندگیمان باید حقوقهایمان پرداخت شود. جوانان و دانشجویانی که در زندان بسرمیبرند آنهایی هستند که خواهان شرایط آزاد برای جوانان و دانشجویان بودند و اعلام کردند دانشگاه پادگان نیست. زنانی در زندان هستند که در تجمعات مختلف سینه سپر کردند وخواهان حقوق برابر برای شهروندان این جامعه شدند وعلیه بی حقوقی همسران،خواهران، دختران و مادران ما لب به اعتراض گشودند.زندان جای هیچکدام ازآنها و پاسخ خواسته های برحق آنان نیست.
در این لحظات فقط میتوانم بگویم وجدانهای بیدار انسانهای مبارزوهمسرنوشتانم شعار؛زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛ را باید وسیعااجتماعی کرد و خواهان آزادی بی قید .شرط و فوری تمامی زندانیان سیاسی شد.
بهترین انسانها، شریفترین انسانها و عزیزترین فرزندان این جامعه درزندانها اسیرهستد.

دوستان و همسرنوشتهایم؛
در این لحظات بسیار دشوار لازم میدانم از تمامی شما عزیزانم از شمافعالین کارگری، زنان و جوانان فعالین جنبش کودکان و از تشکلهای کارگری درسراسر دنیا که من و خانواده ام را حمایت کردند صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.وهمچنان خواهان ادامه و گسترش این حمایتها باشم. هر انسان آزادیخواه میتواند صدای ما زندانیان در بند باشد. جای کارگر زندان وبندواسارت نیست.

بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کارگر و حقوق کودکان

نوزدهم خرداد ۱۳۹۲

تماس با خانواده بهنام ابراهيم زاده: 09124208141 ==== 09147296294

شماره حساب: بانك كشاورزي نيما ابراهيم زاده فرزند كارگر زنداني دربند بهنام ابراهيم ز اده 662419166

************************

نامه سرگشاده به اجلاس سازمان جهانی کار

رونوشت:
اتحادیه ها و سازمانهای کارگری

هم طبقه ایها! در هفته های آتی نشست سالانه سازمان جهانی کار برگزار میشود. این رنج نامه را خطاب به شما و نشست این اجلاس مینویسم.
من بهنام ابراهیم زاده یک فعال کارگری هستم. کارگری که برای تهیه لقمه نانی برای خانواده ام در ایران با مصائب زیادی روبرو هستم. کارگری که نه فردا و نه آینده اش معلوم نیست. من از زمره میلیونها کارگری هستم که هیچوقت امنیت شغلی نداشتیم، با قراردادهای موقت سفید امضا و حقوقهای نازل کار کرده ایم، و در موارد بسیاری کارفرما و پیمانکاران حتی همان حقوق ناچیزمان را هم پرداخت نکردند. من و بیشتر ما کارگران در محلاتی زندگی میکنیم که حتی آب آشامیدنی و قابل مصرف ندارد. در این "زندگی" کودکان ما بجای آموزش مجبور به ترک تحصیل و وارد بازار کار میشوند. وقتی هم بیکار میشویم زندگی سیاهتر است، نه بیمه بیکاری داریم و نه کسی مسئول خانواده مان است. این یک گوشه زندگی من و میلیونها کارگر در ایران است.
مشکل ما اما صرفا تنها معیشتی نیست. شما مطلع هستید که در ایران ما کارگران از حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری محروم هستیم. فعالین کارگری که در تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی طبقه کارگر هستند با تهدید اخراج و سرکوب و زندان روبرو میشوند. من بعنوان یک فعال کارگری و مدافع حقوق کودک سالیان زیادی تنها بدلیل دفاعم از حقوق خود و هم طبقه ای هایم و دفاع از فرزندان کارگران در بدترین شرایط زندانی بودم. "بجرم" دفاع از حقوق کارگران به من حکم ٥ سال زندان داده شده است. این تنها سرنوشت من نیست، سرنوشت هر کارگری است که به وضعیت موجود اعتراض میکند. هم اکنون دهها فعال کارگری در زندان بسر میبرند و شیرازه زندگی و خانواده هایشان از هم پاشیده شده است. بحران اقتصادی که دامنگیر دنیا شده است بار سنگینی بر دوش خانواده های کارگری انداخته است و این درد برای خانواده های کارگری که نان آورانشان در زندان هستند هزار بار سنگین تر است.
این اوضاع بویژه برای من، بهنام ابراهیم زاده، اینبار بیش از پیش غیر قابل تحمل است. کودک من سرطان دارد و ماههاست در بستر بیماری با مرگ دست پنچه نرم میکند و در حال حاضر در بیمارستان "محک" تهران بستری است و هر روز باید درد شیمی درمانی را تحمل کند. نیما، فرزند عزیز من در این شرایط خطیر چه به لحاظ مادی و چه معنوی به من نیاز دارد. تنها فرزندم در بستر بیماری است و من طبق دستور زندانبانان باید به زندان برگردم. دنیا باید بداند که من آدم نکشتم، من دزدی نکردم؛ من به جان و مال کسی تعرض نکردم، من فقط گفتم حقم بعنوان یک شهروند و یک کارگر چیست و چرا حق ما کارگران را پایمال میکنید؟ من باید "بجرم" دفاع از حقوق بدیهی انسانی کارگران در شرایطی که کودک بستری است باید روانه زندان شوم.
من از تمامی شرکت کنندگان این اجلاس تقاضا میکنم خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی فعالین کارگری شوید و نمایندگان جمهوری اسلامی را ملزم کنید که در اسراع وقت این زندانیان آزاد شوند. من انتظار دارم این نشست برای زندانی کردن من که هم اکنون کودک ١٤ ساله ام در بستر بیماری است و به محبت و حمایت پدرش نیاز دارد، اعتراض کند و اقدامات فوری برای آزادی ام انجام دهد. اگر این نشست بدون یک تصمیم در مورد آزادی من و سایر فعالین کارگری زندانی به پایان کار خود برسد، دیگر این اجلاس معنی صلح و انساندوستی و دفاع از حقوق کارگر ندارد. امروز ما کارگران به حمایت و پشتیبانی شما هم طبقه ای هایمان نیاز داریم. فردا شاید دیر باشد.

با احترام،
بهنام ابراهیم زاده
١٧ خرداد ١٣٩٢ برابر با ٨ ژوئن ٢٠١٣

************************

من نیما ابراهیم زاده فرزند بهنام ابراهیم زاده ام و از شما سئوالی دارم؟

از شما سئوالی دارم؟ من بکجا باید پناه ببرم، کجا باید فریاد بزنم و بگم به چه جرمی باید اینقدر درد و رنج بکشم؟ شما بگید جرم من چیست؟
آهای: شما انسانها٬ شما وجدانهای بیدار، شما که سازمان درست کرده اید و میگوئید مدافع حقوق کودکان هستید٬ شما که میگوئید نهادهایی هستیم که کودکان سرطانی را مورد حمایت قرار میدهیم٬ شما که مدافع حقوق انسان و انساندوست هستید٬ شماهایی که مثل پدر من کارگر هستید: من امروز به شما نیاز دارم فردا شاید خیلی دیر باشد. من در این روزهای سخت به شما روی آورده ام٬ از شما چیزی نمیخواهم جز اینکه خواهان آزادی پدرم باشید. من در این روزهای سخت شیمی درمانی میخواهم پدرم را در کنارم داشته باشم٬ من در مقابله با سرطان میخواهم پدرم را نیز در کنارم داشته باشم.
آیا این خواست زیادی است؟ شما بگوئید؟
نیما ابراهیم زاده هستم٬ در تهران زندگی میکنم. تقریبا ٤ ماه پیش طی آزمایشاتی دکترها تشخیص دادند که من مبتلا به سرطان خون هستم. ازعواقبش و از مراحل درمانی و غیره تاکنون دکترهای بیمارستان محک برایم بسیار گفته اند معالجه ام سخت سرطان است٬ سرما خوردگی نیست٬ شوخی هم نیست. بعضی وقتها از این همه دارو که مصرف میکنم که تماما بیحالم میکند٬ خسته میشم. ولی باز پدرم٬ مادرم و دوستان خوبم من را تشویق میکنند که من میتونم دوباره سلامتی کاملم را بدست بیاورم . توصیه میکنند٬ آرامش داشته باشم٬ صبور و قوی باشم.

شما بگویید من در این شرایط چطور قوی، صبور و آرام باشم؟
نمیدانم دردهای خودم را بازگو کنم یا دردهای پدرم را؟ نمیدانم؟ آیا فرقی هم میکند؟

شاید شما آدمهای بزرگتر و تجربه دارتر بتوانید من را درک کنید که در چه دوران سختی زندگی میکنم و هر لحظه اش چقدر سخت است. احساس میکنم نه دردهایم را پایانی هست، نه رنج و مشقتی که هر روزه به من تحمیل می شود.
من مرتب میرم روی اینترنت و در مورد مریضی خودم مطالعه میکنم. یکی از دلایل گسترش و شروع سرطان را شوک و استرس عصبی بیش از حد تشخیص داده اند، اگر چه مراکز تحقیقیی میگویند بطور قطع نمیتوان گفت چه میزان در این بیماری نقش دارند اما میدانند که استرس بیش از حد باعث میشود که مریض روند بهبودیش مخاطره آمیز و طولانی تر شود.
بگذارید رک به شما بگویم٬ من میخواهم زنده بمانم٬ میخواهم زندگی کنم. آیا این خواست زیادی است؟ میدانم زندگی کردن در این دنیای که من میبینم سخت و چه بسا برای کودکانی همچون من بسی سخت تر است. ولی تصور اینکه دل مادر و پدرم را بشکنم و این دنیای لعنتی را ترک کنم٬ برایم سخت تر است. نمیخواهم با غم از دست دادن من شب و روزشان سیاه شود. راستش بعضی وقتها سرم را زیر بالشم میگذرام و پنهانی برای خودم گریه میکنم. برای آنها گریه میکنم که در نبود من چقدر روزها و زندگیشان دردناکتر از امروز خواهد شد.
زندگی در این چند ماه همراه با تحمل مریضی سرطان و همچنین در غیاب پدر عزیزم من را خیلی زودتر بزرگ و با تجربه کرده است! پدرم همیشه به من گفته که حق کسی را نباید پایمال کرد. به من درس انسانیت داده است. پدرم از درد کارگران و مردم فقیر صحبت میکند. پدرم از کودکانی برایم صحبت میکند که سقف پلها، سقف خانه هایشان و تکه های مقوا تخت خوابشان است. بابام همیشه از احترام به انسانها صحبت کرده است. حالا دوست دارم بدانم چرا براي این حرفهای منطقی و این همه دلسوزیها او باید در زندان به سر ببرد و در کنار من نباشد؟ من به پدرم نیاز دارم٬ واقعا نیاز دارم. هر وقت دلم میگیره میاد سربه سرم میگذاره٬ باهام کشتی میگیره٬ هر جوری شده میخواهد شاد باشم. آیا این چنین پدری باید جایش درزندان باشد.
من میدانم در این مدت ما دوستان زیادی پیدا کردیم و ما را به همه لحاظ حمایت کرده اند. من از همه شون تشکر میکنم. چون این حمایتها باعث شد به پدرم مرخصی بدهند و مدتی بربالینم باشد و دست نوازش او را بر تنم و وجودم احساس کنم.
هر لحظه آرزو میکنم که کسی زنگ بزند و بهم بگن که بابات برای همیشه پیشت میماند. آزاد است. اما مگر صاحبان زندان و زندانبانها ما را راحت میگذارند. با هر تلفنی تن هر سه تای ما را میلرزانند. امروز هم یکی از اون روزها بود. نمیدانم برای خودم نارحت باشم یا برای بغض پدرم که پشت تلفن داد میزد من به زندان برمیگردم ولی امروز نه! به پسرم قول دادم باهاش به دکتر برم. دلم برای اشکهای مادرم که سرازیر شده و زمین زمان را نفرین میکرد میسوزد من از همه شما که صدای من رو میشنوید و نوشته من را میخوانید میخواهم که من و خانواده ما را حمایت کنید.
آهای وجدانهای بیدار بشریت، مگر توقع زیادی است که بخواهی پدرت در کنارت آزاد باشد٬ شما بگوئید.

نيما ابراهيم زاده چهاردهم خرداد ۹٢

باز تكثير از كميته دفاع از بهنام ابراهيم ز اده

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده،

آقای محمود صالحی٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail

http://komitehbehnam.blogfa.com

************************

دیدار خانواده ستار بهشتی واعضای كمیته پیگیری با نیما ابراهیم زاده

عصر دیروزخانواده ستار بهشتی كارگر معترضی كه د راثر شكنجه توسط پلیس فتای تهران جان با خت با نیما ابراهیم زاده فرزند كارگر وزندانی معترض بهنام ابراهیم زاده دیدار كردند این دیدار بعد از ان صورت گرفت كه نیما از بیمارستان محك مرخص شد وبه دستور پزشكان باید در خانه تحت مراقبت باشد ماد روخواهر جانباخته ستار بهشتی در این دیدار برای بهبودی نیما ارزو ودعا كردند كه هرچه زودتر نیما از این وضعیت رها یابد وبهبودی خود را به دست اورد همچنین مادر ستار بهشتی با ردیگر تاكید كردند كه خون فرزندم ستار فروشی نیست و بعد از سی خرداد در جلو بیت رهبری تحسن خواهم كرد بهنام ابراهیم زاده نیز مقاومت وپایداری این ما دروخواهر كارگر جانباخته را ستود وبه گرمی از ما در وخواهر ما در ستار بهشتی پذیرای كردند لازم به ذكر است كه اعضای كمیته پیگیری نیز برای چندمین بار با نیما ابراهیم زاده فرزند بیمار زندانی سیاسی دربند بهنام ابراهیم ز اده دیدار كردند وبار دیگر برهرگونه كمك وهر انچكه لازم وضروری برای بهبودی نیما باشد تاكید كردند یاداوری می كنیم كه این دیدار در تهران در منزل بهنام ابراهیم ز اده صورت گرفت نیما ابراهیم زاده فرزند كارگر معترض زندانی بیش از چهار ماه است كه به سرطا ن خون مبتلا شده است بهنام ابراهیم زاده بعد از سپری شدن سه سا ل حبس ودوری از فرزندش به مرخصی امد.

دوستان و رفقای بهنام ابراهیم زاده - دهم خرداد ٩٢

************************

آخرین گزارش از وضعیت بهنام ابراهیم زاده٬ فعال کارگری و مدافع حقوق کودک

بعد از اينكه پزشك قانونی در روز يكشنبه پنجم خرداد در بيمارستان محك با فرزند كارگر معترض بهنام ابراهيم زاده ديدار كرد٬ وی را مورد معاينه قرار داد.
پزشك قانونی پس از معاینه تاييد كرد كه بهنام بايد در كنار فرزند بيمارش بماند. اما در تائيده پزشك قانونی به مقامات دادستانی تاريخ معينی مشخص ذكر نشده است. تنها به اين مساله اشاره شده كه نيما ابراهيم زاده در بيمارستان محك بستری است وتحت درمان وشيمی درمانی قرار دارد وحال عمومی نيما خوب نيست. حالت تهوع وتشنج دارد واز خوردن وآشاميدن نيز خوداری می كند و ضرورى است كه بهنام در كنار فرزند بيمارش بماند.
از این رو بهنام امروز به دادستانی مراجعه کرد واز نزديك با داديار ناظر بر زندان٬ آقای خدابخشی ديدار كرد وگزارشي از وضعيت خود وفرزند بيمارش را در اختیار داديار زندان قرار داد. بهنام به خدا بخشی ياد آور شد كه وضعيت فرزندم وخيم است ومسئولیت اين وضعيت و موقیعت جسمی خودم تماما با شما و دستگاه امنيتی است. اين شما ودستگاه امنيتی بوده اید كه اين وضعيت را به من و فرزندم تحميل كرده اید. بهنام ابراهیم زاده بر ضرورت فوری روشن شدن وضعيت مرخصی اش تاكيد كرد. تاکید کرد كه در صورت مشخص شدن مساله مرخصی چون منبع درآمدی ندارد بايد به سر كار برود ودر كنار آن به وضعيت پزشكی خود هم كه از آرتروز گردن ودرد گوش رنج می برد٬ برسد. خدابخشی در پاسخ گفت که فعلا چند روزی دست نگهدارید تا جواب قطعی از شخص دادستان ارسال شود. بعد به دنبال كارهای پزشكی خودتان بروید٬ چرا که هر آن امكان دارد شما به زندان برگردانده شويد٬ پس مراقب باشید وكمتر با رسانه ها مصاحبه انجام دهيد.
این فعال کارگری از همه انسانهای آزادیخواه و وجدانهای بیدار میخواهد که از این خواست حمایت کنند. او میخواهد در این دوران سخت و دردناک در کنار فرزندش در بیمارستان باشد. او میخواهد فرزندش گرمای وجود پدر و خانواده اش را در کنار خود حس کند. آیا این خواست زیادی است؟

************************

تشكر وقدردانی از خانواده عزیزم

چهار ماه پیش وقتی تنها فرزندم به مریضی سرطان دچار شد نه تنها من بلكه خانواده ودوستان ورفقای كه واقعا نگران فرزندم بودند این وضع برایشان خوشایند نبودودر تمام این مدت در كنارم بودند در نبود سه ساله من پدرم همواره در كنار همسر وفرزندم بود هیچگاه انها را تنها نگذاشت اما در این میان چند نفری از همان كسا نی كه به نام فعال كارگری فعالیت می كنند اما واقعا رفتار ضد كارگری دارند همیشه تمام تلاششان بر این بود كه بین من وخانواده ام این رابطه را خدشه دار كنند در زمان مر خصی ام از وضعیت پیش امده برای فرزند بیمارم سوء استفاده كردند وچه كار های كه نكردند كه اگر لازم باشد به موقع ودر زمان لازم به اگاهی می رسانم در نبود من اقدامی علیه دوست وهمكارم محمود صالحی انجام دادند تكذیبیه نوشتند اینكه نامه ای وبیانیه ای از من چون روی سایت های دیگری همچون كلمه وچرس یا هر جای دیگری رفته همسرم را تحت فشار قرار دادند یا فشار اوردند به همسرم چرا فلان اقا با این گرایش فكری به خانه شما امده وسر زده وشما را كمك كرده این نكاتی است كه بارها همسرم وفرزندم نیما به ان اشاره داشته اند وعاجزانه از من خواسته اند كه نگذارم در نبود من برایشان مزاحمت ایجاد كنند اما چرا؟ چون محمود صالحی به همسر وفرزندم مدام سر می زد عصبانی بودند همین اقایان امدند وبر علیه من وخانوادهم سخن پراكنی ها ورجز خوانی ها كردند چرا چون زیر بار سیستم فكری كثیفشان نرفتم وتحت اوامر انها عمل نكردم وبه یار گیری انها كه علیه دوستانم ومدام به جای اینكه علیه دشمنان طبقه كارگر اقدام كنند تن ندادم چون جلو سوء استفاده های كه در زمانی كه درون زندان بودم انجام میدادند گرفتم اكنون بار دیگر هر جا كه جمع چند نفره شان گرد هم جمع می شوند باز رجز خوانی وتوهین امیز علیه من وهمكارانم حرف می زنند گویی طبقه كارگر دشمنی به نام سرمایه ندارد ومدام باید هرروز علیه طبقه كارگر بنویسند وبگویند ومانع تراشی كنند من در اینجا برای چندمین بار از خانواده عزیزم خصوصا پدرم رحمان ابراهیم ز اده نهایت تشكر وقدر دانی می كنم وهرگز زحمات بی شایان وبی دریغ پدرم وخانواده ام را فراموش نخواهم كرد از پدرم می خواهم كه گول حرفهای نسنجیده وضد كارگری این محدود كسانی كه هیچ جایگاهی در بین طبقه كارگر ندارند نخورند چرا كه ایننان همیشه دنبال این بوده اند كه از فعالین كارگری زندانی سوءاستفاده كنند كما كه در مورد من ودیگر همكارانم همین رفتار ها را كردندحتی به نیمای عزیز من هم رحم نكردند. پدر عزیزم من بار دیگر از زحمات بی شایان شما در زمان نبودنم كه نسبت به خانواده همسر وفرزندم داشته اید قدر دانی می كنم اقایان فعال كارگر نما دوستان من وشما نیستند این ها كسانی هستند در صف وزارت ودر راستای اهداف وزارت اطلاعات قدم بر می بردارند به جای اینكه دنبال زندگی شرافتمندانه وانسانی واوردن نانی برای سر سفره برای طبقه كارگر باشند دنبال ضربه زدن به این طبقه هستند وحتی رابطه پدر وفرزند ی را هم بهم می زنندحتی به جای اینكه پدر خانواده ای كه در زندان بسر میبرد مورد حمایت قرار دهند موجبات اذیت وازار انها را فراهم می كنند همانگونه كه با خانواده من این كار را كردند من در اینجا لازم می دانم بار دیگراز خانواده ام پدرم برای تما می این زحمات تشكر وقدر دانی كنم وهیچگاه ودر هیج جای این را رد نكرده ام كه پدرم در كنار همسر وفرزندم نبوده است پدرم همچون كوهی محكم در كنار خانواده ام بوده است. اما اینكه من با تمامی جریا نها وگروهها در زندان هم بند وهم سلول بوده ام شكی دران نیست من برای تك تك این انسانهای شریفی كه از عمرشان وزندگی در كنار خانواده شان گذشتند ودر صف انسانهای مبارز قرار گرفتند متشكرم

بهنام ابراهیم زاده زندانی سیاسی دربند خرداد ۹٢

************************

اطلاعیه شماره یک کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

کارگران، مردم آزاده، تشکل های کارگری
چنانچه خود اطلاع دارید نظام سرمایه داری برای بقای خود در سراسر جهان حملات گسترده ای را به صفوف کارگران برنامه ریزی کرده و می خواهد به هر شکلی که شده طبقه کارگر را مرعوب کند.
اگر تنها یک لحظه به گزارشات و خبرها توجه کرده باشیم متوجه خواهیم شد که نظام گندیده سرمایه داری هر روز به بهانه بحرانی مالی به سفره بی رونق طبقه کارگر یورش آورده و می آورد.
این نظام چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی دچار بحرانی شده که خود بزرگان آن بدون پرده به آن اعتراف می کنند و برای برون رفت از این بحران به تکاپو افتاده و در کشورها ی سرمایه داری می خواهد با ریاضت اقتصادی که زاده نئولیبرالی می باشد خود را نجات دهد. در کشور ما به اضافه بحرانی اقتصادی و بیکاری گسترده.
طبقه کارگر از تشکل های خود هم محروم است و اگر کارگری اقدام به تشکیل تشکل کند برابر است با اخراج از کار، دستگیری، احضار، تهدید و یا زندان بنا بر این صدها کارگر و یا فعال کارگری تنها به جرم تشکیل تشکلهای خود و یا به جرم برگزاری مراسم روز کارگر و یا روز زن با بهانه های واهی به زندان محکومش کردند و حال در زندان بسر می برند.
بهنام ابراهیم زاده یکی از آن فعالان کارگری و حقوق کودک است که در تاریخ ٨٩/٣/٢ به اتهام فعالیت های کارگری دستگیر و بعد از مدتی در چند جلسه که در پشت درهای بسته به نام دادگاه محاکمه شده ایشان را به ۵ سال زندان تعزیری محکومش کردند و حال در حال سپری کردن محکومیت خویش است.
کارگران و فعالان کارگری در ایران برای اینکه بتوانند به خود بهنام و خانواده او که پسرش نیما مریض است و در بستر بیماری می باشد کمکی کرده باشند. در سنوات گذشته اقدام به تشکیل کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده کردند. اما به دلیل یک سری مشکلات که زاده سرکوب ها ی موجود است نتوانست فعالیت روز مره خود را ادمه دهد و دچار یک سری مشکلات شد. سرانجام بعد از یک مدت تعدادی از اعضای آن کمیته درخواست کردند که کمیته را فعال کنند. که در نتیجه در تاریخ ٩٢/٣/٢ جلسه ای به این منظور در شهرستان سقز با حضور بهنام ابراهیم زاده تشکیل شد و بعد از بحث و تبادل نظر مصوبات زیر در آن جلسه با اکثریت آرا به تصویب رسید که جهت اطلاع عموم انتشار می یابد.
١ - فعال کردن وبلاک کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده
٢ - انتشار ایمیلی بنام کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده
٣ - درخواست از کارگران، فعالان کارگری و مردم آزاده جهت عضویت در کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده
۴ - انتخاب محمود صالحی بعنوان سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده
جلسه فوق بعد از چند ساعت در یک فضای دوستانه و کارگری به پایان رسید

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده
http://komitehbehnam.blogfa.com

************************

پزشك قانونی تهران نیما ابراهیم ز اده را در بیمارستان محك معاینه كرد

طبق قرار قبلی امروز پزشك قانونی در بیمارستان محك با نیما ابراهیم زاده فرزند كارگر معتر ض زندانی بهنام ابراهیمز اده دیدار كرد ونیما را مورد معاینه قرار داد هنگامیكه پزشك قانونی به بالین نیما رفت نیما بستری وداشت شیمی درمانی می شد نیما از زمانی كه بستری شده همچون گذشته از خوردن واشامیدن خوداری می كند واین نیز این خانواده را نگران كرده است این درحالی است هنوز پزشكان محك روند درمان نیما راطولانی مدت وبهبودی نیما را نامشخص می دانند با این حال امروز وقتی پزشك قانونی با نیما دیداركرد خوشحالی وشا دی به چهره نیما تا حدودی برگشت چرا كه پزشك قانونی تاكید داشته كه باید ولازم وضروری است بهنام در كنار فرزند بیمارش بماند وقول داده كه حتما وبه زودی نامه موافقت با مرخصی بهنام را به دستگاه قضایی تحویل دهد اكنون تصمیم گیری برای حضوراینكه بهنام در كنار نیما بماند یا نماند با دستگاه قضایی است نیما ابراهیم ز اده در نبود پدر زندانی اش چهار ماه پیش به سرطان خون مبتلا شد كه در حال حاضر در بیمارستان محك كودكان تحت مراقبت های پزشكی است ما برای نیما ودیگر كودكان ارزوی بهبودی وسلامتی می كنیم به این امید كه هیچ كودكی لحظه های خود را بدون پدرش سپری نكند.

به امید زندگی سعادتمندانه یكا یك كودكان خصوصا كودكان ایران

************************

انتخاب محمود صالحی به عنوان سخنگوی بهنام ابراهیم زاده

كارگران رفقا وفعالین كارگری مردم به ستوه آمده
برای رسیدن به خواسته های انسانی خودمان باید متحدانه به میدان بیایم ومتشكل شویم .باید تشكلهای واقعی خودمان را ایجاد كنیم. تنها با اتحادمان با یكپارچگی خودمان می توانیم ازاین وضع موجود عبور كنیم دیگر نگذاریم حقوق مان را بیشتر از این پایمال كنند دیگر اجازه ندهیم با تعین دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر شرمنده هسر وفرزندان خود باشیم تا كی باید ما رنج وزحمت بكشیم وزندگی از خود وخانوادهایمان را سلب كنیم یه عده مفت خور وانسانهای كه هیچ بوی از انسانیت نبردند با رنج وزحمات بی امان ما در رفاه وشادی باشند وبسر كنند دیگر تحمل نكنیم وبه میدان بیایم دیگر تنشهای جزیی وبی مورد ی كه در میانماه هست كنار بگذاریم چرا باید اجازه بدهیم یه عده كه قطعا دنبال منافع شخصی خودشان هستند در تشكلهای كارگری نفوذ كنند واین نیروی عظیم پرشور وانقلابی واین توان مبارزه را از ما كارگران بگیرند ونگذارند ما به خواسته های انسانی خود برسیم وبرای اینكه علیه وضع موجود به میدان بیایند علیه خودما كارگران وفعالین كارگری شانتاژ ورجزخوانی می كنند ومدام دنبال تنش می باشند.
هم اكنون عده ای محدود چند نفری دارند نیروی عظیم شما فعالین واقعی كارگران را در هر تشكلی می گیرند ودر مقابل ودر مبارزه شما مانع تراشی وسنگ اندازی وانحصارگرایی وقوم گرایی می كنند در مقابل این عده محدود این انسانهای كه هرروزه فعالین كارگری را با شیوهای غیر انسانی خود به سخره می گیرند متحدانه به میدان بیاید و اجازه ندهید كه بیشتر از این مانع فعالیت های انسانی برحق مان باشند محمود صالحی یكی از چهره های خوشنام ومحبوب كارگری است كه هر چند گاهی از سوی عده محدود فعال كارگر نما به شیوه های مختلف مورد اذیت وازار قرار می گیرد.
خود من بهنام ابراهیم زاده در زمانی كه هنگامیگه به میان شما دوستان ورفقای عزیزم امده بودم با تمام توان برای نجات جان تنها فرزندم نیمای عزیز كه مبتلا به سرطان خون شده تلا ش می كردم همین فعال كارگر نما بار ها من وخانواده ام را مورد اذیت وازار قرارا دادند اتهامهای ناروا وبی مورد به من زدند به جای انكه در كنارم باشند بارها سنگ اندازی كردند ومو جب برهم زدن ارامش زندگی من وفرزند وهمسرم شدند این نكاتی است كه حتی همسرم بارها از زمانی كه به مرخصی امده بودم به من گوشزد می كرد كه چگونه اینان وی را اذیت وازارقرار داده اند وفشار بی حد بهش اورده اند همین اقایان ازنبود حضور من از پدرم من سوء استفاده كردند علیه رفیق وهمكار م محمود صالحی تكذیبه نوشتند ودر سایتها منتشر كردند بی گمان همگان می دانند كه پدر من رحمان ابراهیم زاده سواد كافی برای این كا رانداشت وندارد ومن مطمئنم نمی خواست اینگونه توهین امیز وركیك علیه همكار هم طبقه ام واكنش نشان بدهد اصلا زمانی كه من مرتب می توانستم از درون زندان نامه بدهم بیرون چرا این كار را به من واگذار نكردند اصلا چرا با من وهمسرم وفرزندم هماهنگی نكردند.هر انسان لایق ومنصفی هر فعال واقعی كارگری بی شك رفیق وهمكارم محمود صالحی را به خوبی با فعالیت های انسانی اش در دفاع از طبقه كارگر وبا هزینه های كه این خانواده تا كنون پرداخته به خوبی می شناسد من زمانی با فشار واعتراض شما مردم خوب وفعالین كارگری ودیگر سازمانها ونهادها بیرون امدم كه تنها فرزندم به شدت به من نیاز داشت ودر بستر بیماری بود وباید برای نجات جان تنها فرزندم تلاش می كردم مریضی فرزندم برای من خیلی ناراحت كننده بود وهست اما این برخورد وتكذیبه نوشتن انهم با تحریك شخصی چند نفربهم اگر بیشتر از مریضی نیما مرا ناراحت نكرد كمتر هم نبوددر اینجا لازم وضروری می دانم از رفیق وهمكارم اقای محمود صالحی عذر خواهی ومعذرت خواهی كنم.
من به مبارزات به فعالیتهای همكارم به صداقت درستی وایمان واقعی در راه خواست ومطالبات طبقه كارگری اقای صالحی ایمان دارم وبنا به خواست خودم ودیگر دوستان ورفقا ایشان در نبود من به عنوان سخنگوی اینجانب بهنام ابراهیم زاده می باشند وهر اظهار نظر وخبر رسانی ایشان با توانایی های كه در ایشان می بینم من اقای محمود صالحی را به عنوان سخنگو انتخاب كردم

بهنام ابراهیم زاده وبلاگ نویس و فعال كارگری وكودك

عضو كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری وجمعیت دفاع از كودكان كار وخیابان خرداد ماه ٩٢

************************

خطاب به همه عزیزانی که من را حمایت کردند

نامه بهنام ابراهیم زاده وبلاگ نویس وفعال كارگرى و كودك
من بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی ای هستم که با حمایتهای گسترده شما عزیزان از زندان مرخص شدم تا نزد فرزند بیمارم باشم. نیما پسر ١۴ ساله ام بیماری دشواری دارد و مد تیست که در بیمارستان محک در تهران بستری است.
نزدیک به سه سال در زندان بودن من و بعد هم بیماری دردناک فرزندم همه مشکلات را بر روی دوش همسرم زبیده حاجی زاده آوار کرد. اما او همچون ستون محکمی ایستاد و اتکای من شد. میخواهم همین جا از او بعنوان یک مادر، یک همسر و یک انسان آزاده قدردانی کنم.
اکنون من و زبیده روزهای سختی را پشت سر میگذرانیم. من که بخاطر شکنجه ها و فشارهای داخل زندان ٧۵ درصد شنوایی گوش چپم را از دست داده ام و از درد مهره گردنم درد میکشم حتی فرصت مراجعه به دکتر و درمان برای خودم را نداشته ام و همه مشغله ام نجات جان تنها فرزندم از چنگ بیماری مهلکی است که دچارش شده است. اما اكنون مقامات پافشاری می كنند كه به زندان برگردم این در حالی است هنوز فرزندم در بستر بیماری است و به وضعیت پزشكی خودم رسیدگی نكرده ام چرا كه وقت كافی به خاطرمریضی فرزند عزیزم نداشته ام .
ولی چه شیرین است وقتی خود را در حمایت وسیع انسانهای آزادیخواه در ایران و در سطح جهان می بینیم. هر روز دوستان بسیاری که هر گز آنها را ندیده بودم و نمی شناختم، زنگ میزنند و جویای حال نیمای عزیزم میشوند. از فعالین کارگری تا تشکلها و نهادهای مختلفی که سنگرهای مبارزه کارگران و مردم هستند، از دانشجو تا کانون هایی چون کانون نویسندگان وكانون های كارگری و ان جی او های مختلف همه به سراغمان آمدند و با حمایتشان و پشتیبانیشان به ما امید و توانایی بخشیدید. من یک فعال مدافع حقوق کارگر و حقوق کودک هستم. این صدها انسانی که به سراغ ما آمدند در واقع آزادیخواهی و انسانیت را ارج گذاشتند. از تک تک عزیزانی که ما را در حلقه محبت خود قرار دادند. ما را حمایت و پشتیبانی کردند و نگذاشتند در این ایام تلخ تنها بمانیم، از صمیم قلب سپاسگزارم. عزیزان قدردانی میکنم.
آرمان من آزادی و برابری است. آرمان من رفاه و شادی برای همه کودکان است.
البته آرزوی همین امروزم نجات جان فرزند دلبندم نیماست. اما من هنوز یک کارگر زندانی ام که به او مرخصی داده شده است و مرخصی اش را چند روز چند روز تمدید میکنند تا فراموش نکند که هر آن به سراغش خواهند آمد و دوباره به خاطر مبارزاتش برای ازادی و دفاع از انسانیت به بندش خواهند کشید.اما با این حال چهارم خرداد تنها فرزندم با اینكه در بیمارستان محك دوباره بستری می شود وطول درمانش شروع می شود مرا به زندان بر می گردانند .امروز از همه شما انسانهای ازادیخواه در ایران و در سراسر جهان میخواهم که همچنان من و خانواده ام و نیمای من را در حلقه حمایت و پشتیبانی خود قرار دهید و خواهان آزادی بدون قید و شرط من از زندان شوید. نیمای من به پدرش نیاز دارد من باید آزاد و در کنار او باشم.
البته این را هم بگویم که من خود را در درد و نگرانی خانواده های بسیاری که عزیزانشان در زندانند شریک میدانم. نگران وضع همکارم محمد جراحی هستم که بیماری سرطان جان او را به خطر انداخته است. و خواهان آزادی فوری او و دیگر همکاران دربندم رضا شهابی؛ شاهرخ زمانی، پدرام نصراللهی، رسول بداغی، و همه کارگرانی هستم که در همین ماه اخیر دستگیر شده اند.
کارگران و ما انسانهای آزادیخواه زندان نیست. من خواستار آزادی همه جای ما کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان هستم.

بهنام ابراهیم زاده عضو كمیته پیگیری

ایجاد تشكلهای كارگری وجمعیت دفاع از كودكان كار وخیابان خرداد ٩٢

************************

نامه بهنام ابراهیم زاده به سازمان جهانی کار آی ال او

۴ ژوئن اجلاس سالانه جهانی کار است. من بهنام ابراهیم زاده بخاطر مبارزاتم در دفاع از حقوق کارگر و حقوق کودکان ۵ سال حکم زندان دارم. سه سالش را پشت سر گذاشته ام و الان نیز با وجودیکه تنها فرزندم بدلیل ابتلا به سرطان خونی بستری است، میخواهند من را به زندان بازگردانند.
از همه نهادهای کارگری و انساندوست در سراسر جهان انتظار دارم که در برابر این تصمیم اعتراض کنند. خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شوند. از نمایندگان اتحادیه کارگری در اجلاس آی ال او انتظار دارم که از مبارزات کارگران در ایران و از انتظار من حمایت و پشتیبانی کنند. اما به شما که به عنوان سازمان جهانی کار، آی ال او که به اسم کارگر دارید سخن میگویید ، اعتراض دارم که تا کی در برابر این همه بی حقوقی سکوت میکنید. انتظار من کارگر اینست که دولتهای شرکت کننده در اجلاستان را زیر فشار بگذارید که پایه ای ترین حقوق کارگران و انسانها را رعایت کنند.
حق تشکل ، حق اعتصاب، آزادی بدون قید وشرط بیان همگی مثل نفس کشیدن و حقوق پایه ای انسانی است و نقض آنها یک تخلف آشکار است. بویژه در ایران فقر و گرانی بیداد میکند. دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر زندگی بخش عظیمی از جامعه را به نابودی کشانده است. امروز کارگران در ایران بخاطر اعتراض به این وضعیت و حق و حقوق پایه ای خود در زندانند. باید به این دستگیری ها و به فشار به رهبران و فعالین کارگری باید اعتراض شود.
من با نوشتن این نامه تلاش کردم صدای اعتراض خودم و خانواده ام و کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی باشم.

بهنام ابراهیم زاده. کارگر زندانی - ۱ خرداد ۹٢- ٢٢ مه ٢٠۱۳