افق روشن
www.ofros.com

!یاد کارگران جان باختۀ معدن مس خاتون آباد، جاودانه است


کمیتۀ برگزاری ـ پاریس                                                                                         یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۹٢

در دی ماه ١٣٨٢ و در زمان حاکمیت دولت اصلاحات (بخوان دولت سرکوب) خاتمی، ٢٠٠ نفر از کارگران معدن ذوب مس نیروک در خاتون آباد شهر بابک از توابع کرمان به دلیل کار موقت و پیمانی و عدم دائمی کردن آنان، اخراج میشوند. محرومیت کارگران از کار زمانی صورت میگیرد که آنان در چارچوب امنیت شغلی، استخدام و حق دائمی بودن کارشان را مطالبه می نمودند. کارگران علیه اقدام مسئولین اعتراض می کنند و در ٢٦ دی ماه همراه خانواده هایشان در مقر معدن مس خاتون آباد تجمع و تحصن می نمایند. ولی کارفرمایان خواست های شان را بی پاسخ می گذارند.
در ۴ بهمن جهت رساندن صدای حق طلبانه خویش به افکار عمومی، جاده ی خاتون آباد ـ بابک شهر را مسدود می نمایند. مامورین انتظامی آنان را برای پراکنده گی، مورد ضرب و شتم قرار می دهند و از بسته شدن جاده جلوگیری می نمایند. اینبار کارگران همراه خانواده هایشان به سوی فرمانداری شهر بابک حرکت میکنند و در بین راه از زمین و با دخالت هلیکوپتر از هوا مورد حمله مسلحانه ی ماموران دولت خاتمی قرار گرفته و ۴ کارگر معدن مس خاتون آباد به نام های: ریاحی، جاویدی، مهدوی، مومنی و یک دانش آموز بنام پور امینی، جان میبازند. حاکمان سرمایه و مزدوران آن به صفوف بی دفاع کارگران و خانواده های آنها با وحشی گری تهاجم می آورند و علاوه بر کشته شدن پنج انسان، بسیاری از آنان زخمی میشوند و تعداد قابل توجه ای به دلیل تعمیق مصدومیت، توان کاری را برای همیشه از دست می دهند و تا به امروز با وجود اعتراضات گسترده، حاکمیت سرمایه جمهوری اسلامی ایران، عاملین و آمرین این جنایت را مخفی داشته است.
بهمن ١٣٩٢، دهمین سالگرد جان باختن کارگران معدن مس خاتون آباد است و ما نه فقط خاطره شان را گرامی می داریم، بلکه اهداف و مطالبات آنها را دنبال می نماییم. خواستهایی نظیر: "برقراری امنیت شغلی"، "از بین بردن پیمانکاری و شرکت های پیمانکار"، "لغو قراردادهای موقت و قرار های سفید امضا"، "برقراری بیمه های اجتماعی و پرداخت حقوق بیکاری"، "پرداخت به موقع دستمزد کارگران و پرداخت تمامی حقوق های معوقه"، "به رسمیت شناختن نهادهای مستقل کارگری"و... که از مطالبات کارگران معدن مس خاتون آباد نیز بشمار میرود و هنوز به قوت خود باقی است. بویژه آقای ربیعی، وزیر کار دولت روحانی، بدنبال تغییر قانون کار است و قصد دارد اصلاحیه ی دولت احمدی نژاد را جهت تصویب به مجلس ارائه دهد. یعنی قانون کار عقب مانده و وحشیانه ی کنونی با پیش نویس و تغییراتی در آن، عقب مانده تر و وحشیانه تر خواهد گشت، بطوری که در ماده ٧، مرز بین کار دائم و موقت مخدوش میشود و همه ی مزایای کارگری در چنین مسیری حذف میشوند. در ماده ١٣، شرکت های پیمانکار، رسمیت بیشتری می یابند، چیزی که کارگران معدن مس خاتون آباد، علیه آن مبارزه می کردند. ماده ١٧، محکومیت قضایی علیه کارگران، بویژه فعالان کارگری گسترش هر چه بیشتری مییابند. ماده ٢١، همه ی اختیارات فسخ کار و اخراج کارگران را به بهانه های واهی در قدرت کارفرمایان قرار میدهد. ماده ٢٢، مطالبات کارگران را از "سازمان تامین اجتماعی" به ناکجا آبادی بنام "صندوق بیمه ای ذی ربط" انتقال می دهد. در یک کلام؛ دولت یازدهم حسن روحانی علیه حقوق کارگران وحشیانه تر عمل خواهد کرد. بنابراین خواست ها و مطالبات کارگران خاتون آباد تداوم خواهد یافت و ما، در دهمین سالگرد اعتراضات و طرح مطالبات خونین شان، به همه ی نهادهای کارگری، تشکل های مترقی اجتماعی در کشورهای مختلف پیشنهاد میکنیم که در روز ۴ بهمن ١٣٩٢ برابر با شنبه ٢۵ ژانویه ٢٠١۴، برای گرامی داشت خاطره ی جانباختگان کارگران خاتون آباد و جهت دفاع از مطالبات آنها که تا به امروز معتبر است، به دفاع قاطعانه برخیزیم و با اراده ای واحد در همان روز به هر شکلی که خود سازماندهی میکنیم، صدای اعتراض ما را با همبستگی هر چه بیشتر به گوش افکار عمومی رسانده و از کارگران و جنبش کارگری ایران به دفاع برخیزیم.

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کمیتۀ برگزاری تظاهرات برای دفاع از کارگران خاتون آباد ـ پاریس