افق روشن
www.ofros.com

تغییر زمان فراخوان از اول ژوئن به ٢۹ مه

فـراخــوان به تجمع اعتراضی مقابل سازمان جهانی کار در حمایت از کارگران ایران

کمیته برگزاری                                                                                                        یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۷ مه ۲۰۱٨فراخوان سندیکاهای فرانسوی به تظاهرات در حمایت از فعالین کارگری ‌در ایران

تظاهرات ایستاده در روز ۲۹ مه ۲۰۱۸ در برابر دفتر سازمان جهانی‌ کار

میدان ملل- ژنو

در دفاع از حقوق کارگران
و آزادی‌های سندیکایی در ایران

در ایران کارگران از ابتدایی ترین حقوق محرومند، از آن جمله:

- حق اعتصاب؛
- حق تظاهرات؛
- حق ایجاد تشکلات سندیکایی

هزاران کارگر به اتهام عدم رعایت موارد ممنوعه توسط رژیم دستیگیر شده، بسیاری به زندان افکنده شده و در مواردی به مرگ محکوم شده اند.
ما سندیکاهای فرانسوی: س.ژ.ت (CGT)، س.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر (Solidaires)، کلیه تشکلات کارگری شرکت کننده در اجلاس سال ۲۰۱۸ سازمان بین المللی کار در ژنو را فرا می خوانیم که برای:
- آزادی سندیکالیست های زندانی در ایران؛
- ایجاد سندیکاهای مستقل در ایران؛

- حضور نمایندگان تشکلات دموکراتیک و مستقل از رژیم کارگران در هیأت نمایندگی ایران در کنفراس بین المللی سازمان جهانی کار به تظاهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند

میدان ملل از ساعت ۱۲ الی ۱۵ ۲۹ مه ۲۰۱۸- ژنو

برای نمایندگان سندیکاهای شرکت کننده در اجلاس، این گردهمآیی فرصتی است که همبستگی خود را با کارگران و سندیکالیست ها در ایران اعلام دارند.

***************

اطلاعیه

کمیته برگزار کننده تظاهرات ژِنو در حمایت از کارگران ایران - سوییس

تغییر زمان فراخوان از اول ژوئن به ٢۹ مه

دوستان، یاران گرامی، همراهان همیشگی، کارگران، فعالین کارگری ،اتحادیه های کارگری!
کمیته برگزار کننده تظاهرات ژنو در سوییس به اطلاع می رساند : بر اساس اعلام فراخوان کلکتیو سندیکاهای فرانسوی به منظور دفاع از مبارزات کارگران در ایران وحضور شجاعانه نمایندگان کارگری ایران (رضا شهابی - داود رضوی و لقمان ویسی ) در اجلاس سازمان جهانی کار تصمیم بر این گرفتیم که تظاهرات را در روز سه شنبه ٢۹ مه از ساعت ۱٢ ظهر الی ۱۵ بعد از ظهر با همکاری کلکتیو سندیکاهای فرانسوی و سندیکاهای سوییسی و دیگر نهادها و جریانات ایرانی جهت هر چه بهترشدن این تظاهرات که فقط در خدمت جنبش کارگری و طبقه کارگر ایران باشد، درمیدان ملت ها Place des Nations ژنو برگزار نماییم.
بدینوسیله از کلیه دوستان و یاران گرامی که در این مدت در کنار ما بوده با تمام توان به کمک ما آمده و هنوز هم تاریخ تظاهرات را یک ژوئن میدانند ، اعلام می نماییم که با تمام نیرو در تظاهرات ٢۹ ماه مه مطابق با هشتم خرداد ۹۷ خود را به ژنو رسانده و در این تظاهرات شرکت نمایید.

زنده باد مبارزات کارگران، معلمان و زحمتکشان ایران

نابود با نظام سرمایه داری و غارتگر جمهوری اسلامی ایران

کمیته بر گزار کننده تظاهرات ژِنو در حمایت از کارگران ایران - سوییس

***************

فراخوان به شرکت در تظاهرات سندیکاهای کارگری فرانسوی در حمایت از کارگران ایران

هم‌زمان با برگزاری اجلاس سالانه‌ی سازمان جهانی کار در ژنو، پنج تشکل بزرگ کارگری در فرانسه برای اعلام همبستگی و حمایت از مبارزات کارگران در ایران، اعلام تظاهرات کرده‌اند. این تظاهرات به دعوت سندیکاهای ث.ژ.ت (CGT)، س.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.یو (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر (Solidaires)در روز

سه‌شنبه، ۲۹ ماه مه ۲۰۱۸ در میدان ملل شهر ژنو در کشور سوئیس از ساعت ۱۲ تا ۱۵

برگزار خواهد شد.
کمیته‌ی خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) نیز در راستای تحکیم همبستگی کارگران جهان، پشتیبانی از مطالبات برحق کارگران ایران و روشنگری در سطح بین‌المللی در مورد استثمار وحشیانه‌ی کارگران و سرکوب وحشیانه‌ی مبارزات کارگران در ایران توسط نظام سرمایه‌داری و مذهبی جمهوری اسلامی از این تظاهرات حمایت می‌کند.
ما، نیز فعالین سازمان و تمام نیروهای انقلابی را فرا می‌خوانیم تا با حضور در کنار دیگر هم‌رزمان‌، با شعارهای عمده‌ی زیر در این حرکت اعتراضی شرکت کنند:

- کارگر زندانی آزاد باید گردد!

- تشکل کارگری مستقل، حق مسلم ماست!

ما ضمن حمایت از تمام مبارزات برحق کارگران، بر این باوریم که راه‌حل معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی در ایران در گروی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی است.

زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران جهان

سرنگون باد نظام جمهوری اسلامی ایران - برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری- زنده باد سوسیالیسم

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۴ ماه مه ۲۰۱۸

***************

فـراخــوان

به تجمع اعتراضی مقابل سازمان جهانی کار در حمایت از کارگران ایران

اتحادیه های کارگری سراسر دنیا!
فعالین کارگری، احزاب و سازمانهای چپ و ضد سرمایه داری!
انسانهای آزادیخواده وبرابری طلب ،دانشجویان ،زنان ومردان زحمتکش!

یکصد وهفتمین اجلاس جهانی کار از ۲۸ می ۲٠١۸ الی ۸ ژوئن در شهر ژنو سوییس برگزار می گردد. علیرغم اعتراضات گسترده به نقض تمامی قوانین بین المللی کار در ایران و در اعتراض شدید به عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران ایران در این کنفرانس که همه ساله توسط برخی از سندیکاهای کارگری ، فعالین کارگری ،احزاب وتشکلات چپ ومترقی در اروپا و ایران برگزار شده ومیشود ، امسال نیز ما ( کمیته برگزار کننده) در میدان ملل شهر ژنو- تظاهراتی را سازماندهی کرده و از شما درخواست داریم درآن فعالانه شرکت نمایید. رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت سرمایه داری- فاشیستی و واپسگرا، ورشکستگی بیش از۷۵در صدی اقتصاد، صنعت و تولید را رقم زده است و عواقب ویرانگر آنرا به کل جامعه و از همه بیشتر بر دوش کارگران و زحتمکشان ایران تحمیل نموده است.
علیرغم تمامی اعتراضات و تذکرات اتحادیه های کارگری در اجلاس های گذشته به رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران ، نه تنها بهبودی در وضعیت بشدت نابسامان کارگران و مزد بگیران ایران حاصل نشده بلکه شرایط کار ومعیشت آنان بشدت سخت و فلاکت بارتر از قبل نیز شده است.
افزایش بیکاری، تورم، معوقات چند ساله مزدبگیران، فقدان تشکلهای کارگری، سرکوب اعتراضات کارگری از عواقب عملکردهای رژیم است. تاکنون هر صدای حق طلبانه مردم زحمتکش ایران به شدت سرکوب شده است. فعالان و جنبش کارگری ایران از فردای حاکمیت رژیمی ارتجاعی، با سرکوب، زندان و مرگ خاموش در زندانها روبرو بوده اند.و این درحالیست که کارگران ایران فاقد تشکل مستقل وطبقاتی خود بوده و هر گونه اقدامی در این رابطه طبق قوانین ضد کارگر جمهوری اسلامی جرم محسوب میشود.
رژیم اسلامی ایران هرساله با وقاحت تمام افراد اطلاعاتی و امنیتی منصوب خود را بعنوان نماینده کارگران ایران به اجلاس سالانه سازمان جهانی کار گسیل نموده تا صدای اعتراض کارگران ایران شنیده نشود. در حالی که نمایندگان واقعی کارگران ایران ممنوع الخروج بوده و برخی نیز در زندان و سایرین نیز با تهدید به مرگ روبرو هستند.
امروز تمامی کارگران، معلمان و مزد بگیران ایران برای پیشبرد مبارزات و اعتراضات خود نیاز به حمایت یکایک شما عزیزان دارند تا فریاد اعتراض آنان را به گوش جهانیان و نهادهای بین المللی برسانید.
بیایید در این حرکت اعتراضی هم صدا شویم تا از حقوق لگد مال شده کارگران و زحمتکشان ایران دفاع نموده و با شرکت گسترده و فعال خود صدای اعتراض کارگران وزحمتکشان ایران شویم.

زمان: اول ژوئن ۲٠۱۸ از ساعت ۱٠ الی ۱۴ بعد از ظهر

آدرس: Palais des Nations (Genève)

تلفن و ایمیل برای تماس:

٠٠۴۱٧۶٧٠۱۴۴٧٨- جمشید مهر jamshidmehr@hotmail.com

٠٠۴۱٧۶۵۱۶۱٨۶۶- علی مبارکی - kargar_1357@hotmail.com

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی - پیروز باد جنبش کارگری

کمیته برگزاری تظاهرات ژنو در حمایت از کارگران ایران