افق روشن
www.ofros.com

گزارش آکسیون ۹ ژوئن در ژنو در مقابل سازمان جهانی کار

...قطعنامه کمیته برگزار کننده آکسیون نهم ژوئن ۲۰۲۳

کمیته برگزار کننده آکسیون                                                                                                            دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۴۰۲ - ۱٩ ژوئن ۲۰۲٣


گزارش کمیته برگزارکننده از آکسیون ۹ ژوئن ۲۰۲٣ در ژنو در مقابل سازمان جهانی کار

فراخوان برای تشکیل کمیته ای متشکل از فعالین و مدافعان طبقه کارگر به منظور برگزاری آکسیون مشترک، ابتدا از طرف جمعی از فعالین کارگری در سوئیس منتشر گردید. پس از انتشار این فراخوان، جلسات عمومی در کلاب هاوس برگزار گردید و طی آن کمیته برگزار کننده شامل فعالین کارگری از کشورهای مختلف شکل گرفت و خواسته های آکسیون اعتراضی و چگونگی برنامه ریزی برای آن با شور و مشورت جمعی در خطوط کلی مشخص شد. کمیته برگزار کننده در جلسات خود با توجه به پیشنهادات رسیده توانست که اکسیون ۹ ژوئن را برنامه ریزی کند و تدارک ببیند.
آکسیون اعتراضی، همزمان با برگزاری اجلاس سازمانی جهانی کار در ژنو، طی سالهای گذشته نیز توسط تشکل ها و فعالین کارگری برگزار شده بود. امسال، تلاش شد که این اکسیون با ایجاد کمیته برگزار کننده با هماهنگی بیشتر سازمان دهی شود که این امر با موفقیت انجام گرفت.
کمیته برگزار کننده درآغاز کار با جمع بندی از مباحث جلسات عمومی، فراخوان، هدف و خواسته های آکسیون اعتراضی نهم ژوئن را با انتشار تراکت هایی به زبان های مختلف به اطلاع عموم و بویژه اتحادیه های کارگری رسانید. کمیته برگزارکننده همچنین طی نامه ای خطاب به اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری در کشورهای مختلف از آنان خواست که صدای کارگران ایران باشند و به حضور جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار اعتراض کنند و به هر شکل که می توانند از گردهمائی اعتراضی در ۹ ژوئن در ژنو و مبارزات طبقه کارگر در ایران پشتیبانی نمایند.
به دنبال انتشار این نامه و با پیگیری فعالین کارگری در کشور های مختلف، ١۹ اتحادیه و سندیکا از کشورهای دانمارک، سوئد، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و سوئیس از آکسیون اعتراضی پشتیبانی کردند. این تشکل های کارگری ضمن اعتراض به حضور هیئت به اصطلاح کارگری جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار و اعلام همبستگی با مبارزات کارگران در ایران خواهان آزادی کارگران و تمامی زندانیان سیاسی شدند. نمایندگانی از سندیکاها و اتحادیه ها با شرکت در آکسیون، بطور مستقیم پیام همبستگی خود را اعلام کردند و تعدادی از سندیکاها پیام صوتی خود را بدست کمیته برگزار کننده رساندند که پیام آنها درآکسیون برای اطلاع عموم پخش گردید. اتحادیه ها و سندیکاهایی که از مطالبات طبقه کارگر و آکسیون اعتراضی نهم ژنو پشتیبانی کردند، عبارتند از :

فدرارسیون اتحادیه های کارگران ۳ اف- دانمارک، اتحادیه کارکنان بخشهای عمومی و کمک مربیان کودک - دانمارک، اتحادیه کارگران و کارمندان شهرداریها و ادارات دولتی و خصوصی - دانمارک، اتحادیه کارمندان آکادمیسین - دانمارک، اتحادیه سراسری مربیان مهد کودکها - دانمارک، اتحادیه مشاوران اجتماعی دانمارک، اتحادیه کارگران راه و ساختمان و محیط سبز( حومه کپنهاگ) - دانمارک، اتحادیه پرستاران دانمارک، اتحادیه معلمان حومه کپنهاک - دانمارک، پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد - ایران، کنفدارسیون دموکراتیک فرانسوی کار، کنفدارسیون عمومی کار- فرانسه، فدراسیون اتحادیه های کارگری متحد - فرانسه، اتحادیه کارگری همبستگی- فرانسه، اتحاد ملی اتحادیه های کارگری مستقل- فرانسه، سندیکای ژنو س گ آ اس- سوئیس، سندیکای خدمات عمومی ژنو - سوئیس، اتحادیه کارگران خدمات دولتی - انگلیس، کنفدراسیون عمومی کارگران - ایتالیا

آکسیون ۹ ژوئن در ژنو بطور مشخص در اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار و در همبستگی با مبارزات کارگران در ایران سازماندهی شد و خواهان حق تشکل یابی، اعتراض، اعتصاب وامنیت شغلی، آزادی بدون قید و شرط کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی و نیز لغو فوری شکنجه و اعدام شد.
در روزهای قبل از آکسیون تعدادی از فعالین کارگری، بولتن آماده شده از طرف کمیته برگزار کننده، شامل توضیح موارد سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق بنیادی کارگران توسط جمهوری اسلامی را در میان نمایندگان و شرکت کنندگان سندیکاها و اتحادیه های شرکت کننده در اجلاس، توزیع کردند، و خواهان همبستگی آنان با مبارزات کارگران و خواسته های طبقه کارگر در ایران شدند.
همزمان با برگزاری اکسیون، متن ترجمه شده نامه سرگشاده هشت تشکل مستقل کارگری از ایران و نامه های رضا شهابی وعلی نجاتی خطاب به نمایندگان کارگری شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار، به همراه متن پیام تعدادی از سندیکای های حمایت کننده از اکسیون و نیز نامه کمیته برگزار کننده به اتحادیه های کارگری، بصورت یک پرونده به دست یکی از مسئولین سازمان جهانی کار رسانده شد.
درجریان آکسیون نیز نامه های علی نجاتی و رضا شهابی به زبانهای مختلف توزیع و بخشهایی از آنها در آکسیون اعتراضی خوانده شد.
کمیته برگزار کننده همچنین از طریق رسانه های مختلف توانست اهداف آکسیون اعتراضی درژنو را تشریح کند و طی مصاحبه های مختلف خواسته های طبقه کارگر را به اطلاع عموم برساند.
همچنین قطعنامه پایانی اکسیون که توسط کمیته بر گزار کننده تهیه شده بود از پیش به زبانهای مختلف پخش و توزیع گردید و در روز آکسیون نیز در دو نوبت قرائت شد. در این قطعنامه بطور مشخص بر سه خواست اخراج هیئت دولتی - امنیتی به عنوان نماینده کارگران جهموری اسلامی از سازمان جهانی کار، آزادی کارگران و همه زندانیان سیاسی و توقف و لغو مجازات شکنجه و اعدام، تاکید شده بود.
کمیته برگزارکننده ازهمه شرکت کننده گان، همه کسانی که ما را یاری دادند و به ویژه از اتحادیه ها و سندیکاهای کشورهای اروپایی که به اشکال مختلف از آکسیون اعتراضی ۹ ژوئن حمایت کردند، تشکر می کند و به آنان درود می فرستد.
تجربه امسال در برگزاری آکسیون در مقابل سازمان جهانی کار یک بار دیگر نشان داد که فعالین مستقل کارگری در خارج از کشور، به دور از فرد گرایی و گروه گرایی و در همراهی و همکاری با هم، می توانند نقش موثری در جلب همبستگی بین المللی تشکلات کارگری در جهان با طبقه کارگر در ایران ایفا کنند.
کمیته برگزار کننده، در آینده نزدیک با برگزاری جلسه عمومی در کلاب هاوس، ضمن ایجاد فرصت برای ارزیابی از آکسیون ۹ ژوئن، تلاش خواهد کرد که زمینه گفتگو و تبادل نظر بین فعالین کارگری به منظور بستر سازی برای فعالیت های مشترک از جمله برگزاری آکسیون های پربار تر در همبستگی با مبارزات طبقه کارگر در ایران را فراهم کند. زمان جلسه کلاب هاوس به زودی به اطلاع همگان خواهد رسید.

همراهی و همبستگی موثرتر از طبقه کارگر در گرو تشکل یابی،

سازماندهی و متحد شدن هر چه بیشتر حامیان و دوستداران طبقه کارگر است.

کمیته برگزار کننده آکسیون اعتراضی ۹ ژوئن ۲۰۲۳ در ژنو

تاریخ ۱٨ ژوئن ۲۰۲۳

***********

قطعنامه کمیته برگزار کننده آکسیون نهم ژوئن ۲۰۲۳ در مقابل سازمان جهانی کار

یکصد و یازدهمین کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار ازجمله با شرکت هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی، در حالی برگزار می شود که بیش از چهار دهه است که کارگران ایران از حق ایجاد تشکلهای مستقل خود محروم بوده اند. در طی این سالها هر گاه که کارگران و فعالین کارگری تلاش کرده اند که دست به ایجاد تشکل های آزاد خود بزنند و یا اعتراضاتی را بر علیه شرایط دهشتناک موجود سازمان دهند، دستگیر، زندانی، شکنجه و اخراج شده اند. هم اکنون تعداد زیادی از اعضای تشکل های مستقل کارگری، معلمان و دیگر فعالین کارگری به جرم ایجاد تشکلات مستقل یا به دلیل اعتراض به بی حقوقی مطلق، فقر و فلاکت و بردگی مزدی، در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند و یا اینکه با پرونده سازی توسط دستگاه های حکومتی، تحت تعقیب و آزار و اذیت قرار دارند.
در چنین شرایطی جمهوری اسلامی مانند سال های گذشته اجازه یافته است که نمایندگان تشکل های وابسته به دولت را به عنوان نمایندگان کارگران ایران به اجلاس سازمان جهانی کار گسیل کند. ما همراه با فعالین کارگری، معلمان، بازنشستگان و همصدا با فعالین کارگری و تشکل های مستقل کارگری که به سازمان جهانی کار نسبت به حضور جمهوری اسلامی در اجلاس این سازمان اعتراض کرده اند، اعلام می کنیم که هیئت نمایندگی کارگری جمهوری اسلامی نه تنها کارگران ایران را نمایندگی نمی کند بلکه این هئیت ضدکارگر ی با هزار رشته به حکومت وابسته است. پذیرش این هیئت دولتی - امنیتی به عنوان نماینده کارگران ایران توسط سازمان جهانی کار، نه تنها شرم آور بلکه توهین و زورگویی مستقیم به طبقه کارگر در ایران است.
گرانی، بیکاری، بی مسکنی، نا امنی شغلی، تحمیل انواع تبعیض ها و دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، زندگی را برای اکثریت کارگران و مردم ایران تحمل ناپذیر کرده است. در همان حال هر اعتراضی به این شرایط غیر انسانی توسط کارگران و مردم جان به لب رسیده با سرکوب خشونت بار و خونین توسط جمهوری اسلامی پاسخ گرفته است. در جریان جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” صدها نفر از معترضان توسط نیروهای سرکوب حکومت کشته شدند، بسیاری زخمی و یا با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی چشمان خود را از دست دادند. هم اکنون در حالی که صدها نفر از دستگیر شدگان در شرایط ضد انسانی در زندان بسر می برند، حکومت اسلامی برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه به اعدام های دستجمعی متوسل شده است؛ هفته ای نیست که چندین نفر بر طناب دار حکومتی آویزان نشوند.
جلوگیری از تشکل یابی کارگران و سرکوب مداوم فعالین کارگری در ایران بخش جدایی ناپذیر از شیوه حکم رانی رژیم جمهوری اسلامی و ابزار دائمی کارفرماها برای پایین نگاه داشتن دستمزدها، تحمیل قرارداد موقت و سفید امضا و بطور کلی تحمیل فقر و فلاکت بر کارگران بوده است.
کارگران ایران خواهان برخورداری از حق ایجاد تشکل، حق اعتصاب، اعتراض و تجمع، مزد برابر در مقابل کار برابر، فرصتهای شغلی برابر بدون تبعیض جنسیتی، ملیتی و عقیدتی و خواهان برچیده شدن قراردادهای موقت و شرکت های پیمانی و برخورداری از بیمه بیکاری و امنیت شغلی هستند. برای این خواسته ها صدها کارگر و مزدبگیر توسط رژیم جمهوری اسلامی به بند کشیده شده اند.
ما ضمن پشتیبانی از این مطالبات و خواسته ها با صدای بلند اعلام می داریم که:
۱- هئیت کارگری ایران در سازمان جهانی کار، وابسته به دولت است و کارگران ایران را نمایندگی نمی کند. ما خواهان اخراج این هئیت دولتی - امنیتی از سازمان جهانی کار هستیم.
۲- ما خواهان آزادی بدون قید شرط کارگران، معلمان، دستگیر شدگان جنبش زن، زندگی ازادی و همه زندان سیاسی هستیم.
۳- اعدام، قتل و جنایت حکومتی است. ما خواهان لغو فوری مجازات اعدام هستیم.
ما از همه اتحادیه های کارگری، تشکل مدافع حقوق انسان، نهاد ها و سازمان های مترقی و ازادی خواه می خواهیم که ضمن حمایت از حقوق کارگران ایران به موج اعدام ها در ایران اعتراض کنند و نگذارند که این چرخ جنایت همچنان بچرخد.
ما از همه شما که در این تجمع شرکت کرده اید، همه سخنران ها و از اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری که از برگزاری این تجمع حمایت و در آن فعالانه شرکت کردند تشکر می کنیم.

پایدار باد همبستگی کارگران در سراسر جهان!

کمیته برگزارکننده آکسیون اعتراضی نهم ژوئن در ژنو

۹ ژوئن ۲۰۲۳

***********

:درخواست از اتحادیه های کارگری

از تظاهرات ۹ ژوئن علیه حضور جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار حمایت کنید

گردهمائی در ژنو، جمعه ۹ ژوئن ۲۰۲۳ در اعتراض به سرکوب در ایران

به مناسبت کنفرانس ساالنه سازمان جهانی کار، ما تشکالت سندیکایی امضا کننده این متن، حمایت و شرکت خود را در گردهمائی اعتراض فراخوانده توسط پناهدهگان ایرانی برای روز ۹ ژوئن ۲۰۲۳ در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو اعلام می کنیم.
از این طریق، تشکلات ما اعتراض خود را نسبت به اقدامات سرکوبگرایانه اخیر مقامات جمهوری اسالمی ایران به گوش همگان می رساند. از آن جمله:
- افزایش تعداد اعدامها از جمله بیش از ده جوان در طی هفته های اخیر،
- مرگ نزدیک به ۶۰۰ معترض،
- حبس بیش از ۲۲۰۰۰ نفر از جمله بسیاری از سندکالیست ها و فعالن انجمنها (از جمله دو معلم فرانسوی عضو اتحادیه کارگری فرانسوی).
- تداوم سرکوب زنانی که از پوشش اسلامی خودداری می کنند،
ما هم چنین به حضور هیأتی متشکل از ۳۰ نفر از ایران در کنفرانس سازمان جهانی کار، که ۷ نفر از سوی رژیم به نمایندگی از کارگران منصوب شده اند اعتراض می کنیم.
تا به امروز جمهوری اسالمی ایران از تصویب ۵۸ متون اساسی سازمان جهانی کار، از جمله متون مربوط به آزادی ایجاد اتحادیه های کارگری، حمایت از حقوق سندیکایی و مذاکرات جمعی (کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸) خودداری کرده است.
به هر حال، این دولت رسماً عضو این سازمان است و این که برخلالف استانداردها و تصمیمات این نهاد عمل می کند به هیچ وجه قابل قبول نیست.
به هیچ وجه قابل قبول نیست که کشوری که رسماً عضو نهاد رهبری سازمان جهانی کار است، دولت اش هر روزه مصوبات آن را زیر پا بگذار و برخلالف آن ها عمل کند.
از سوی دیگر ایران دو میثاق بین المللی حافظ عمدتاً حق تشکیل اتحادیه های کارگری، پیوستن به اتحادیه ها و مالقات با اتحادیه های کارگری کشورهای دیگر را امضا کرده است، از آن جمله:
- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR-PIDCP) ماده ۲۲؛
- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR/PIDESC)، ماده .۸
با وجود این، دولت ایران صدها نفر را که در چارچوب این دو میثاق امضا شده توسط دولت ایران، عمل می کنند، سرکوب می کند.

جمعه ۹ ژوئن ۲۰۲۳ از ساعت ۱۱ صبح در مقابل کاخ ملل در ژنو

کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (CFDT) - فرانسه

کنفدراسیون عمومی کار (CGT) - فرانسه

فدراسیون اتحادیه های کارگری (FSU) - فرانسه

اتحادیه کارگری همبستگی (Solidaires) - فرانسه

اتحاد ملی اتحادیه های کارگری مستقل (UNSA) - فرانسه

سندیکای ژنو (CGAS) - سوئیس

سندیکای خدمات عمومی ژنو (SSP ) - سوئیس

***********

درخواست از اتحادیه های کارگری:

از تظاهرات ۹ ژوئن علیه حضور جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار حمایت کنید

در آستانه بر گزاری اجلاس سازمان جهانی کار "کمیته برگزار کننده آکسیون اعتراضی ۹ ژوئن در ژنو" در نامه ای خطاب تشکل ها و اتحادیه های کارگری از انها در خواست کرده است که از تظاهرات ۹ ژوئن علیه حضور جمهوری اسلامی در سازمان جهانی پشتیبانی کنند. تا کنون ده سندیکا و اتحادیه های کارگری از کشور های مختلف با میلیون ها عضو حمایت خود را از این تظاهرات و کارگران ایران اعلام کرده اند. در بخشی از این نامه امده است: " از شما تقاضا می کنیم که اتحاد طبقاتی و بین المللی خود را به نمایش بگذارید و نشان دهید که کارگران ایران تنها نیستند.
- با افزودن نام خود به عنوان حامی، از این تظاهرات پشتیبانی کنید،
- از حق تشکل یابی کارگران ایران که توسط رژیم جمهوری اسلامی بطور سیستماتیک سرکوب می شود، حمایت نمایید،
- اعدام های گسترده در ایران را محکوم کنید،
- از رژیم جمهوری اسلامی بخواهید که کارگران و معلمان زندانی را بدون قید و شرط آزاد کند.
متن فارسی و انگلیسی این نامه را در زیر می خوانید. این کمیته از همگان می خواهد که در صورت امکان متن انگلیسی را برای اتحادیه های کارگری کشور های محل سکونت خود ارسال کنند.

به همه اتحادیه های کارگری
همزمان با یکصد و یازدهمین کنفرانس سالیانه سازمان جهانی کار، ما جمعی از فعالین کارگری و پناهندگان ایرانی در اعتراض به حضور هیئت های نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس و با خواست آزادی کارگران و معلمان زندانی و متوقف شدن اعدام معترضان در ایران، در روز ۹ ژوئن تجمع اعتراضی در میدان.Place des Nations ژنو برگزار خواهیم کرد . از شما تقاضا می کنیم به هر نحو که می توانید از جمله با ارسال پیام و یا با حضور و سخنرانی در این تجمع، همبستگی طبقاتی خود را با کارگران ایران که از حقوق بنیادی خود از جمله حق ایجاد تشکل و انعقاد پیمان های دستجمعی ( مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ سازمان جهانی کار) محروم شده اند، اعلام نمایید.
نقض آشکار حقوق پایه ای کارگران ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی دهه هاست که ادامه دارد و بخشی از آن نیز در گزارش های سالیانه سازمان جهانی کار مستند شده است. اما تا کنون هیچ اقدام مناسبی در این زمینه از سوی این سازمان صورت نگرفته و این پرونده هم چنان باز است.
فعالین و تشکل های مستقل کارگری در ایران در سالهای گذشته و به ویژه در آستانه برگزاری کنفرانس سالیانه سازمان جهانی کار، بارها از طریق نامه و ارسال طومار به هیئت مدیره این سازمان، ضمن بر شمردن موارد گسترده پایمال شدن حقوق اولیه کارگران توسط دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرده اند
که هیئت نمایندگی کارگری جمهوری اسلامی از رهبران تشکل های کارگری وابسته به دولت تشکیل شده و به هیچ رو کارگران ایران را نمایندگی نمی کند. برای نمونه" شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران" در سال گذشته با ارسال طوماری به هیئت مدیره سازمان جهانی کار بطور صریح اعلام کرد که معلمان و کارگران ایران در سازمان جهانی کار نماینده ای ندارند و خواهان برکناری هیئت نمایندگی کارگری ایران از سازمان جهانی کار گردید . این تشکل معلمی به خاطر کمپین های خود برای رساندن صدای کارگران ایران در عرصه جهانی، از جمله به خاطر رساندن این صدا به سازمان جهانی کار، برنده جایزه صلح ویژه حقوق بشر سال ٢٠٢٣ از سوی بنیاد ۱٨ مه کره جنوبی شد.
موارد نقض حقوق اولیه کارگران توسط جمهوری اسلامی بسیار گسترده است و در اینجا امکان پرداختن حتی به سر فصل های آن نیست؛ بنابراین فقط به چند مورد بسنده می کنیم:
در هنگام نوشتن این نامه، ١۵ نفر از معلمان، شامل تعدادی از معلمان سرشناس عضو "شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران" از جمله اسماعیل عبدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی ، عزیز قاسم زاده ، فرزانه ناظران –پور به دلیل فعالیت در دفاع از حقوق معلمان، در زندان بسر می برند. و این درحالی است که صدها نفر از فعالین کارگری و معلمان در ماههای اخیر به خاطر فعالیت های اتحادیه ای احضار شده اند، از کار بر کنار شده اند، از سوی نهادهای امنیتی مورد تهدید قرار گرفته اند و یا اینکه در نوبت محاکمه و یا در انتظار صدور حکم دادگاه بسر می برند.
نمونه دیگر مربوط به سندیکای کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران است؛ رضا شهابی عضو هیئت مدیره و حسن سعیدی از اعضای این سندیکا بیش از یک سال است که بدون محاکمه در زندان اوین، زندانی هستند. "جرم" آنها این است که سال گذشته در آستانه روز جهانی کار با دو تن از فعالین سندیکایی فرانسه، خانم سیسیل کوهلر و شریک زندگی او، ژاک پاریس که برای مسافرت به ایران رفته بودند، دیدار کرده اند . سیسیل کوهلر و ژاک پاریس نیز از آن زمان تا کنون بدون محاکمه در زندان بسر می برند. در همین رابطه خانم آنیشا اسد الهی معلم زبان انگلیسی و فعال کارگری که او نیز در ملاقات با دو فعال سندیکایی حضور داشت در اردیبهشت امسال در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به ۵ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
همچنین در جریان جنبش انقلابی جاری موسوم به زن، زندگی، آزادی که از اواخر شهریور ١۴٠١ آغاز شد، رژیم جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب خونین اعتراضات خیابانی که تا کنون به کشته شدن بیش از ۵٦٠ نفر از تظاهرات کنندگان از جمله نزدیک به ٧ کودک انجامیده ، بر شدت سرکوب فعالین و تشکل های مستقل کارگری -که در شرایط عادی نیز بطور مداوم تحت انواع فشار ها و سرکوب ها قرار داشتند - افزوده است. در هم شکستن اعتصاب ها و اعتراضات کارگری، ضرب و شتم و دستگیری کارگران، احضار و تهدید صدها نفر از کارگران پیش از شروع اعتصاب ها و تجمع های اعتراضی و نیز هجوم نیروهای امنیتی به منازل و دستگیری دستجمعی فعالین کارگری، بخشی از رفتار خشونت بار رژیم اسلامی با کارگران بوده است.
افزون بر این، رژیم اسلامی در ماههای اخیر به منظور جلو گیری از شعله ور شدن دوباره تظاهرات خیابانی و گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری، به اعدام دستجمعی معترضان دستگیر شده همراه با مجرمان عادی روی آورده است. به گزارش سازمان حقوق بشر، تنها در دو ماه و نیم گذشته
۱۳٨نفر در ایران اعدام شده اند. آخرین آنها اعدام سه زندانی سیاسی یعنی سعید یعقوبی ، مجید کاظمی و صالح میرهاشی در ۱۹ مه ٢٠٢٣، در اصفهان بود . بطور کلی تقریبا هیچ یک از مقاوله های نامه سازمان جهانی کار را نمی توان نام برد که رژیم اسلامی ایران بطور سیستماتیک و هر روزه آن را زیر پا نگذاشته و نقض نکرده باشد. با این وجود و به رغم مخالفت شدید تشکل های مستقل کارگری در ایران، سازمان جهانی کار، هیئت نمایندگی کارگری ایران که وابسته به دولت است را به عنوان نماینده کارگران ایران پذیرفته است. واقعا شرم آور است که صدای کارگران، فعالین کارگری و تشکل های مستقل کارگری ایران در سازمان جهانی کار و در کنفرانس سالیانه آن شنیده نمی شود و در عوض، به نام آنها ها عده ای تحت عنوان هیئت نمایندگی کارگری ایران در این سازمان حضور می یابند که با هزار رشته به دولت سرکوب گر جمهوری اسلامی متصل و توجیه گر و شریک جرم در نقض حقوق پایه ای کارگران در ایران هستند.
تظاهرات روز جمعه ۹ ژوئن کوششی است برای بازتاب صدای کارگران ایران؛ تلاشی است برای آزادی کارگران و معلمان زندانی و همه زندانی سیاسی و همچنین اعتراض به اعدام های گسترده در ایران است

از شما تقاضا می کنیم که اتحاد طبقاتی و بین المللی خود را به نمایش بگذارید و نشان دهید که کارگران ایران تنها نیستند
- با افزودن نام خود به عنوان حامی، از این تظاهرات پشتیبانی کنید،
- از حق تشکل یابی کارگران ایران که توسط رژیم جمهوری اسلامی بطور سیستماتیک سرکوب می شود، حمایت نمایید،
- اعدام های گسترده در ایران را محکوم کنید،
- از رژیم جمهوری اسلامی بخواهید که کارگران و معلمان زندانی را بدون قید و شرط آزاد کند.
تا کنون سندیکا ها و اتحادیه های زیر از تظاهرات ٩ ژوئن در ژنو حمایت کرده اند:

کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار ( CFDT) فرانسه
کنفدراسیون عموی کار ( CGT) فرانسه
فدراسیون اتحادیه های کارگری متحد (FSU) فرانسه
اتحادیه کارگری همبستگی ) ( Solidaires فرانسه
اتحاد کشوری اتحادیه های کارگری مستقل ( UNSA) فرانسه
سندیکای ژنو CGAS سوئیس
سندیکای خدمات عمومی ژنو ( SSP) سوئیس
کنفدراسیون عمومی کارگران ( IGCL) ایتالیا
پلاتفرم سندیکا های کارگری سوئد - ایران
اتحادیه کارگران خدمات دولتی ( PCS) انگلستان

کمیته برگزار کننده آکسیون اعتراضی ٩ ژوئن در ژنو

برای اطلاعات بیشتر از طریق زیر با ما تماس بگیرید

jamshidmehr@hotmail.com

kargar_1357@hotmail.com

_____________________________


To all Labour Unions
Support the protest rally in front of the International Labour Organisation in solidarity with the workers in Iran

On the 111th Annual Conference of the International Labour Organization, Iranian labour activists and refugees have organised a rally in Place des Nations, Geneva, on 9 June 2023 to protest the presence of delegations of the Islamic Republic of Iran in this conference and to demand for the release of imprisoned workers and teachers and a halt to the execution of protesters in Iran.
We call on you to show your class solidarity by joining us on the day or sending messages of solidarity to support the workers of Iran who are fighting for their fundamental rights, including “freedom of association and protection of the right to organise” and “ right to organise and collective bargaining” which is enshrined in the ILO convention 87 and 98.
The flagrant violation of the basic rights of Iranian workers, which has been partially documented in the annual reports of the International Labour Organisation, has been going on for decades. However, ILO has not taken the appropriate action against the Islamic regime of Iran. Independent labour organizations and leading labour organisers in Iran have written to the ILO on a number of occasions in recent years detailing widespread violations of basic rights of the workers by the Islamic Republic of Iran and have petitioned the board of directors to note that the labour delegation of the Islamic Republic is made up of the leaders of government-affiliated labour organizations and does not represent Iran's workers in any way.
Last year, The Coordinating Council of Iranian Teachers’ Trade Associations (CCITTA) sent a petition to the Board of Directors of the International Labour Organization explicitly stating that teachers and workers of Iran do not have a representative in the International Labour Organization and demanded the removal of the Iranian so called workers delegation from the International Labour Organization.
It is important to note that CCITTA won the 2023 Special Peace Prize for Human Rights from South Korea's May 18 Foundation for its campaigns to bring the voice of Iranian workers to the world stage, including for bringing this voice to the International Labour Organization. The violation of workers' basic rights by the Islamic Republic is so extensive that it is impossible to address even their main categories here. We just mentioning a few examples:
At the time of writing, 15 teachers, including several well-known teachers who are members of CCITTA including Ismail Abdi, Rasul Bodaghi, Jafar Ebrahimi, Aziz Ghasemzadeh, and Farzaneh Nazeran-Pour, are incarcerated for merely defending the rights of teachers; in recent months hundreds of labour activists and teachers have been threatened by security forces, summoned to court and dismissed from their jobs for their trade union activities.
In another well publicised case, Reza Shahabi, elected representative of the workers' syndicate for Tehran Bus Company and Hassan Saeedi, a member of the same syndicate, have been imprisoned in Evin prison without trial for more than a year. Their "crime" is that on the eve of International Labour Day last year, they had met two French union activists, Ms. Cecile Koehler and her partner, Jacques Paris, who had gone on a trip to Iran. Cecil Koehler and Jacques Parry have been in prison since then without trial. Also Mrs. Anishia Asad Elahi, an English teacher and labour activist, who was present in the meeting with two union activists, was tried in branch 26 of the Tehran Revolutionary Court in May this year and sentenced to 5 years and 8 months in prison. These are just a few cases.
During the current revolutionary movement of "Woman, Life, Freedom", which started at the end of September 2022, the Islamic regime of Iran has embarked on a bloody repression of the street protests. They have so far killed more than 560 demonstrators, including nearly 70 children. The Islamic regime meanwhile has increased the severity of repression of activists and independent labour organizations - which were under constant pressures and repressions under normal conditions.
Suppression of labour strikes and protests, beating, arresting , summoning, and threatening hundreds of workers before the start of strikes and protest gatherings and arresting labour activists enmasse, are part of the Islamic regime's violent behaviour against the workers. In addition, in recent months, the Islamic regime has resorted to the mass execution of arrested protestors along with common criminals to prevent street demonstrations from flaring up again and labour strikes and protests from spreading.
According to the Human Rights Organization, 138 people have been executed in Iran in the last two and a half months alone. The last one was the execution of three political prisoners namely Saeed Yaqoubi, Majid Kazemi and Saleh Mirhashi on May 19, 2023, in Isfahan. In general, almost none of the conventions of the International Labour Organization can be mentioned that the Islamic regime of Iran has not systematically and daily violated. Nevertheless, despite the strong opposition of the independent labour organizations in Iran, the International Labour Organization has accepted the Iranian regime affiliated labour delegation as the representative of Iranian workers.
It is shameful that the voices of workers, labour activists and independent labour organizations of Iran are absent in the ILO and in its annual conference and in their place, ILO has accepted a group affiliated with the regime who are party to the violation of the basic rights of Iranian workers.
The rally on Friday, June 9 is an attempt to represent the voice of Iranian workers. It is a call for the freedom of jailed workers and teachers and all political prisoners, as well as a protest against the widespread executions in Iran.
We ask you to demonstrate international class solidarity and show that Iranian workers are not alone.
• support this demonstration by adding your name as sponsor of this rally,
• support the basic rights of Iranian workers, which is systematically suppressed by the regime of the Islamic Republic of Iran ,
• condemn the mass executions in Iran,
• Demand that the regime of the Islamic Republic to release the imprisoned workers and teachers unconditionally.
This protest has been backed by:
Confédération française démocratique du travail (CFDT), France Confédération générale du travail (CGT),France Fédération syndicale unitaire (FSU), France Union syndicale Solidaires, France Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) )France Communauté genevoise d'action syndicale, CGAS, Suisse Syndicat des services publics, SSP Genève, Suisse Italian General Confederation of Labour ) CGIL) Swedish Trade Union Platform for Iran Public and Commercial Service Union (UK)

Organising Committee for 9th June protest

For further information and supporting the protest please contact;

jamshidmehr@hotmail.com

kargar_1357@hotmail.com

Date : 27 May 2023